Directeur

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Groningen, Groningen
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 - 40 uur
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

De directeur geeft richting en uitvoering aan de visie en strategie van Diataal. Naast het behouden van de kwaliteit van dienstverlening en de uitbouw van het aantal klanten van Diataal zal de strategie gericht zijn op het vergroten van het marktaandeel in de bestaande onderwijsmarkt en wellicht nieuwe markten en het versterken van de concurrentiepositie. Het doorontwikkelen van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe producten en het verder professionaliseren van de interne organisatie (mensen, processen en systemen).

Vergroten marktaandeel:
Bouwt aan de commerciële strategie van Diataal. Op welke product-markt combinatie is of wordt Diataal actief en hoe wordt de commerciële kracht van Diataal maximaal ingezet. Versterkt de samenwerking met de Belgische partner, integreert en vermarkt de dienstverlening van de dochterorganisatie TO (licentiehouder van de cognitieve capaciteitentest van Universiteit Groningen) en kijkt naar andere samenwerkingsvormen. De directeur is het boegbeeld van de organisatie. Is zichtbaar bij de onderwijsinstellingen en in het landelijk netwerk van stakeholders. Bezoekt relevante congressen en inhoudelijke bijeenkomsten en is goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs op het gebied van toetsing, leerlingvolgsystemen en leesdidactiek.

Productontwikkeling/productinnovatie:
Analyseert en herkent de trends in de markt en vertaalt deze naar de (nieuwe) producten van Diataal. Draagt zorg voor de wetenschappelijke verantwoordingen van deze producten. Stimuleert de doorontwikkeling van het bestaande leerlingvolgsysteem en initieert het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit betreft inhoudelijke en ICT-technische productontwikkeling. Is op de hoogte van de wetenschappelijke beoordelingscriteria voor accreditatie en geeft richting aan het ontwikkelonderzoek.

Interne organisatie:

De directeur geeft direct leiding aan het managementteam (manager bedrijfsvoering, productmanager PO, productmanager VO en IT-manager) die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verdere professionalisering. De totale organisatie kent in Nederland 28 medewerkers. Er is nauwe samenwerking met de directeur van de zusterorganisatie Diataal België (4 fte) op het gebied van markt- en productontwikkeling.

Zorgt voor en ziet toe op een efficiënte bedrijfsvoering. Er is een duidelijke overlegstructuur, de planning- en controlcyclus is goed vastgelegd en de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers zijn duidelijk. Rapporteert maandelijks aan de eigenaar de financiële resultaten en bespreekt de ontwikkelingen in het bedrijf.

Functie-eisen

  • academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld in een onderwijskundige of bedrijfskundige richting.
  • minimaal 10 jaar (commerciële) managementervaring bij voorkeur in een organisatie met professionals bijvoorbeeld in een educatieve uitgeverij of onderwijsbureau.
  • ruime ervaring in het bedrijfskundig inrichten en organisatorisch neerzetten van een organisatie met professionals.
  • kennis van en affiniteit met het onderwijs en het uitgeven van educatieve, innovatieve (toets)producten is een pré.
  • herkent zich in begrippen als: transparantie, integriteit en consistentie.


Beschrijving competenties

  1. Visie: een leider met visie, die richting geeft aan het bedrijf vanuit inhoudelijke expertise en dit op een inspirerende manier weet uit te dragen
  2. Ondernemerschap: De directeur van Diataal is allereerst een ondernemende ondernemer: Creatief, energiek en zakelijk, iemand die kansen ziet, creëert en benut.
  3. Verbindend vermogen: Een authentieke en bevlogen leider, die vanuit een natuurlijke sensitiviteit weet te verbinden in het interne en externe stakeholderveld.
  4. Resultaatgerichtheid: Een daadkrachtig en besluitvaardig leider met een sterk realisatievermogen.
  5. Lerende oriëntatie: Beschikken over het vermogen tot kritische zelfreflectie en openstaan voor feedback en nieuwe informatie.

Bedrijfsomschrijving

Talent in Bedrijf is hét werving en selectiebureau die de werving en selectie verzorgt voor de functie van Directeur bij Diataal.

Diataal BV is in 2011 begonnen als onderneming vanuit de universiteit Groningen, en voert nog steeds het universitaire logo. De basis vormde de digitale tekstbegriptoets voor de brugklas, die Hilde Hacquebord had ontwikkeld in haar toegepast taalkundig onderzoek.
Het bedrijf heeft zich vanaf het begin sterk ontwikkeld als gespecialiseerde uitgever van digitale, adaptieve toetsen voor taal en rekenen en een leerlingvolgsysteem met verantwoorde en inzichtelijke toetsrapportages. Vanaf 2016 is Diataal erkend als aanbieder van de Dia-eindtoets voor het basisonderwijs, die jaarlijks wordt vernieuwd. Medio 2021 wordt de accreditatie voor het Dia-LVS voor de basisschool verwacht.
Alle producten zijn ontwikkeld vanuit een sterke visie op onderwijs, kansen voor iedere leerling en de professionalisering van onderwijsgevenden door middel van de kennis dragende producten van Diataal. Naast de toetsen is Diataal sterk in innovatieve uitgaven voor effectief leesonderwijs, en in het aanbod van Diacademie, dat gericht is op verantwoorde productimplementatie en daarmee professionalisering van onderwijsgevenden.
Vanaf het begin van de onderneming werkt Diataal met jonge afgestudeerden en stagiaires die betrokken worden bij de productontwikkeling en het onderzoek dat daarvoor nodig is. Daarnaast is de organisatie gegroeid in bedrijfskundige en technische professionaliteit. Inmiddels is er een eigen ICT-afdeling, een klantenservice, een salesorganisatie en een aantal stafdiensten, die zelfstandig werken naast de algemeen directeur-oprichter. Deze heeft de afgelopen jaren vruchtbare samenwerkingen tot stand gebracht met de zusteronderneming in België. Daarnaast is de directeur belast met het uitwerken en in- en extern uitdragen van de visie en het uitzetten van een toekomstgerichte koers, de marktbewerking en productinnovatie.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature