1. Vacatures
 2. Technische Universiteit Delft (TUD)
 3. 2 postdoc posities in het Programma 1 Million Homes: over onderwijs en onderzoek in de faculteit Bouwkunde

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

2 postdoc posities in het Programma 1 Million Homes: over onderwijs en onderzoek in de faculteit Bouwkunde

1Mhomes (1 Million Homes): projectomschrijving De maatschappelijke opgave Heel veel mensen kunnen geen passende woning vinden en daarom klinkt de roep om 1 …

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Julianalaan, Delft, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
32 - 40 uur
Salarisindicatie:
€ 3389 - € 4274 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

1Mhomes (1 Million Homes): projectomschrijving

De maatschappelijke opgave

Heel veel mensen kunnen geen passende woning vinden en daarom klinkt de roep om 1 miljoen woningen voor 2030 of 2035. Deze omvangrijke en urgente maatschappelijke opgave is van belang voor het toekomstig welzijn van mensen, de ruimtelijke inrichting en de Nederlandse economie. De bouwopgave is ook van grote invloed op transities die gaande zijn, zoals de energie-, de zorgtransitie, de invulling van een participatiemaatschappij en de transitie naar een circulaire samenleving. Een visie op de opgave en hoe die te realiseren ontbreekt echter. De faculteit Bouwkunde met haar kennis over architectuur, stedenbouw, bouwtechnologie, management en governance, als onderdeel van een TU Delft die beoogt maatschappelijk relevant te zijn, wil bijdragen aan die vernieuwing door onderzoek en onderwijs. Hierbij zoekt zij inspiratie uit het verleden, bijvoorbeeld 1 miljoen woningen in Nederland en Zweden anno 1965-1975, maar ook uit het heden, bijvoorbeeld ambities/plannen in Italië en India en lopende experimenten en toekomstscenario’s.

De faculteit Bouwkunde scoort hoog op in diverse wereldwijde rankings dankzij haar prestaties en goede reputatie op het terrein van architectuur, stedenbouw en volkshuisvesting. De wereld verandert snel en woningbouw is wereldwijd een enorme opgave. Studenten komen uit heel de wereld naar onze faculteit om te leren over woningontwerp, stedenbouw en volkshuisvesting. Echter, door tal van ontwikkelingen staan de Nederlandse sociale woningbouw en planningstraditie onder druk. Dit heeft veel betekenis voor het onderwijs en voor de toekomstige woning- en stedenbouw.

1 miljoen woningen?

De vraag is niet eenvoudigweg: hoe bouwen we zo snel mogelijk 1 miljoen huizen? Achter deze vraag gaan vele andere vragen schuil:

 • Waarom moeten er 1 miljoen woningen worden gerealiseerd? Klopt die berekening wel, welke aannames zijn gemaakt en passen die aannames nog wel bij deze tijd? Is er dan geen plek in bestaande woningen: hoeveel staan er leeg, worden gebruikt door toeristen of door mensen die wel erg ruim wonen (gemiddelde woonoppervlakte 65 m2 per persoon (CBS 2018)? Wat is eigenlijk het probleem, er slapen toch nauwelijks mensen onder de brug?
 • Waar moeten die woningen worden gebouwd of gebouwen tot woningen worden getransformeerd? Wat is het ruimtelijk beleid, hoe zit het met de infrastructuur en waar willen mensen wonen? In hoeverre moet er worden geluisterd naar de wens voor een huis met een tuin en hoe verhoudt die wens zich tot de ambitie om te verdichten? Mogen mensen met een laag inkomen op dure plekken wonen en hoe bereikbaar zijn minder dure plekken?
 • Wat moet er worden gebouwd en voor wie? Hoe wil en kan een gezin in een stedelijk gebied wonen, hoe kan je een inclusieve stad ontwerpen, is een microwoning een goede oplossing en welke ruimten en voorzieningen kunnen worden gedeeld? Hoeveel “huis” kunnen mensen met een laag inkomen zich permitteren? Wat mag een circulaire woning kosten?
 • Hoe? Wat zijn geschikte materialen en installaties om gezonde, circulaire en energie neutrale woningen te bouwen? Wat zijn geschikte bouwprocessen en hoe ver gaan we met flexibele snelle woningen uit de fabriek? Hoe hoog kunnen en willen we bouwen? Hoe kunnen we landschap en ruimtelijke kwaliteit borgen?
 • Wie moet die woningen bouwen: commerciële investeerders uit binnen- of buitenland, non-profitorganisaties of doen mensen dat liever zelf? In hoeverre en hoe kan en wil de landelijke of lokale overheid bewoners, bouwbedrijven en commerciële en non-profit investeerders financieel ondersteunen?
 • Wanneer? Hoe groot is de nood en hoe verhoudt de ambitie tot snelheid zich tot kwaliteit. In hoeverre kan en mag er kwaliteit (vele dimensies) worden ingeleverd om snelheid te maken?


Achteruit en vooruit kijken

Woningbouw is een zaak van lange adem zowel qua bouwen als maatschappelijke effect. We ervaren elke dag nog de consequenties van besluiten over woningbouw in het verleden: industriële bouwmethoden uit de jaren 50/60, de hoogbouw uit de jaren 60/70, de bloemkoolwijken uit de jaren 80 en de VINEX-locaties. Wat betekent 1Mhomes voor deze wijken? Welke lessen kunnen we trekken uit grote woningbouwopgaven uit het verleden?

2030 is in termen van stedelijke ontwikkeling wel een heel korte periode. Hoe kan Nederland er in 2080 uitzien, welke ruimtelijke scenario’s zijn denkbaar? Hoe kunnen we nu voorsorteren op welke scenario’s/toekomstbeelden en waarom?

Wat kunnen we leren van andere landen en hoe kunnen we ons internationale netwerk benutten? Wat zijn anno 2019 gedeelde waarden rondom wonen: wat is fatsoenlijk wonen, wat is ruimtelijke kwaliteit en wat is een inclusieve samenleving?

Onze nieuwe collega:

 • Is actief in het organiseren van events om het project verder invulling te geven in samenwerking met maatschappelijke partners
 • Is actief in het verder uitwerken van dit project in de vorm van het verder analyseren van het probleem en het formuleren van concrete onderzoeksvragen voor bijv. PhD-projecten
 • Verricht literatuuronderzoek en publiceert hierover
 • Denkt mee in de prijsvraag 'Panorama Lokaal' van het atelier van de Rijksbouwmeester, analyseert de inzendingen voor de prijsvraag en publiceert hierover
 • Is actief in het onderwijs en het verzorgen van onderwijs materiaal voor colleges en studio’s die ingaan op het onderwerp.
 • Levert een bijdrage aan het coördineren van onderwijs en verslaglegging hierover.
 • Bouwt relaties op met partners van binnen en buiten de faculteit Bouwkunde, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk
 • Heeft een visie op het project vanuit haar/zijn discipline
 • Heeft een heldere motivatie om deze postdoc-positie binnen de faculteit Bouwkunde te bekleden.

Functie-eisen

Functie-eisen:

 • Is recent gepromoveerd in een gebied verwant aan deze onderwerpen
 • Is gemotiveerd en in staat om met andere disciplines in de faculteit samen te werken
 • Heeft een goed netwerk binnen en/of buiten de faculteit dat relevant is voor het project
 • Spreekt zowel vloeiend Nederlands als Engels
 • Is op korte termijn beschikbaar

Arbeidsvoorwaarden

De post doc posities zijn beide voor de duur van 2 jaar.

TU Delft biedt een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een flexibele werkweek, korting bij zorgverzekeraars en de mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.