1. Vacatures
  2. Technische Universiteit Delft (TUD)
  3. Promovendus Ethics in Policy by Design

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendus Ethics in Policy by Design

De snel groeiende mogelijkheden van data gedreven werken, de inzet van big data en kunstmatige intelligentie, en meer in het algemeen de benutting van …

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Mekelweg, Delft, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 2395 - € 3061 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De snel groeiende mogelijkheden van data gedreven werken, de inzet van big data en kunstmatige intelligentie, en meer in het algemeen de benutting van geavanceerde digitale technologie (IoT, blockchain, robotica) vereisen niet alleen nieuwe kennis en vaardigheden, maar brengen nieuwe ethische vraagstukken mee op het gebied van privacy, autonomie, rechtvaardigheid, uitlegbaarheid, participatie. Hoe kan een organisatie als de provincie Zuid-Holland, met Europa’s grootste haven and zeer dichtbevolke Randstad en grote opgaven op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en welzijn, deze ethische vragen adequaat adresseren en hoe kunnen antwoorden in een vroegtijdig stadium in beleidsprocessen over de gehele organisatie worden geïmplementeerd?

Deze vraagstukken zijn de basis voor het promotie onderzoek ‘ethics in policy by design'. Het onderzoek helpt de provincie kern-ethische vraagstukken te identificeren en te formuleren, en op basis van beproefde methoden tot systematische, gestructureerde en inzichtelijke afwegingen in het beleid te komen. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar investering- en beleidskeuzes voor waarden-bewuste innovaties en naar systematische integratie van “ethics by design” in beleid, ruimtelijke ordening, governancewerk-processen, organisatie en het kwaliteitsdenken binnen de provincie. Op deze wijze kan de vraag naar de rol van ethiek worden beantwoord, zowel bij de toepassing in belangrijke concrete beleidsdossiers als op systeemniveau%MCEPASTEBIN%

De waarde van dit promotie onderzoek
Het dienen van publieke waarden en de verantwoording over morele afwegingen op alle niveaus van bestuur en beleidvorming zijn cruciaal voor het vertrouwen van de burger en de maatschappelijke partners in beleid en bestuur. De provincie Zuid-Holland investeert met dit promotie onderzoek in het vergroten van haar handelingsopties op dit gebied.
De provincie fungeert in een Europese economische topregio met een wereldhaven en industriecomplex. Om als regio deze positie te behouden werken ze samen in de zogeheten ‘quadruple helix’: overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappij. Daartoe zijn het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie prioriteiten op haar agenda. Daarbij heeft de organisatie breed en -overstijgend, data gedreven werken in een hoog vaandel. TU Delft en de provincie Zuid-Holland werken samen op het terrein van ethiek, beleid, innovatie en technologie. In gezamenlijkheid willen TU Delft en de provincie het volgende op hoofdlijnen onderzoeken:
• Wat betekent ‘verantwoord innoveren’ binnen de context van
een provinciale organisatie;
• Welke instrumenten heeft het middenbestuur tot haar
beschikking om transparant en waardenbewust te ontwerpen en
handelen (beleid en uitvoering);
• Hoe ziet men publieke verantwoording en toetsing van
doeltreffendheid, doelmatigheid en acceptatie van beleid onder
invloed van technologische en datagedreven ontwikkelingen.

Wat deze positie uniek maakt
Uniek aan deze promotiepositie is dat je als promovendus, aangesteld bij de TU Delft en begeleid door twee hoogleraren, in de organisatie van de provincie realistische casuïstiek aangeboden krijgt.
Daarmee kun je theoretisch en toegepast onderzoek valideren, en via de ‘triple-helix’ samenwerking kun je adviseren over effecten van technologische innovaties en het beleidsmatig, ruimtelijk, en organisatorisch anticiperen hierop.

Functie-eisen

Om de provinciale organisatie ten gunste van je onderzoek optimaal te benutten dien je netwerkvaardig, bestuurlijk- en organisatiesensitief te zijn en de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Samengevat ben je in deze unieke onderzoekspositie effectief als je, naast voldoende wetenschappelijke kwaliteiten, beschikt over de volgende functie-vereisten en competenties:
• Een afgeronde academische opleiding; bij voorkeur in een
science, technology, engineering en mathematics (STEM)
discipline;
• Stevige affiniteit, vaardigheid en kennis van data-science en/of
AI tools en technieken en/of systeem dynamisch modeleren;
• Aantoonbare belangstelling voor maatschappelijke en ethische
vraagstukken, blijkend uit gevolgde vakken, essays,
werkervaring of maatschappelijke betrokkenheid
• Affiniteit met provinciale beleidsdomeinen op het gebied van
duurzaamheid, infrastructuur, circulaire economie, smart
mobility, ruimtelijke ordening.
• Maatschappelijk betrokken
• Initiatiefrijk en netwerkvaardig
• Bestuurlijk-, organisatie sensitief en Nederlands sprekend

Arbeidsvoorwaarden

De TU Delft biedt promovendi een contract van 4 jaar aan, met na een jaar een officiële go / no go voortgangsbeoordeling. Salaris en uitkering zijn conform de CAO Nederlandse Universiteiten, oplopend van € 2395, - per maand in het eerste jaar naar € 3061, - in het vierde jaar. Als promovendus sta je ingeschreven bij de TU Delft Graduate School. De TU Delft Graduate School biedt een inspirerende onderzoeksomgeving met een uitstekend team van begeleiders, wetenschappelijk personeel en een mentor. Het Doctoral Education Program is gericht op het ontwikkelen van uw overdraagbare, vakinhoudelijke en onderzoeksvaardigheden.
De TU Delft biedt een aanpasbaar vergoedingspakket, kortingen op zorgverzekeringen en sportabonnementen en een maandelijkse werkkostenbijdrage. Er kunnen flexibele werkschema's worden opgesteld. Voor internationale sollicitanten bieden wij de Coming to Delft Service en Partner Career Advice om u te helpen bij uw verhuizing.

Additionele informatie

Onderzoeks- en werkomgeving
Als promovendus werk je vanuit het in Den Haag gevestigde “engineering en policy analysis” programma en vorm je samen met je begeleiders en supervisors een kernteam dat zorgdraagt voor ontsluiting van state of the art inzichten op het gebied van “ethics by design” en “responsible innovation” ten behoeve van de provincie.
De provincie Zuid-Holland werkt aan een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving binnen Zuid-Holland. Dit doet de provincie in samenwerking met de andere beleidsvelden binnen de provincie. Ze werken zo integraal mogelijk. Je krijgt veel ruimte om zelf je werk vorm te geven en stimuleren. Je pakt daarin ook zelf de regie op. De organisatie bestaat uit veel verschillende teams die aan eigen opgaven werken. Door goed te netwerken vind je daar je weg in.

De provincie is enerzijds te typeren als een informele netwerkorganisatie, open en gericht op het delen van kennis, anderzijds als een overheidsorganisatie met de daarbij horende ambtelijke- en bestuurlijke afstemkanalen. Naast een werkplek bij TUDelft faciliteert de Provincie Zuid-Holland ten minste drie dagdelen per week voor jou een flexplek waardoor je fysiek in de organisatie aanwezig bent zodat je de gelegenheid krijgt ambtenaren en bestuurders voor je onderzoek te enthousiasmeren en te inspireren.