1. Vacatures
  2. Technische Universiteit Eindhoven
  3. Docent-Promovendus Combinatie NLDA TU/e

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Docent-Promovendus Combinatie NLDA TU/e

op het gebied van Operations Research/Resilience Engineering (looptijd: 6 jaar)
Deze combi-positie is een samenwerking tussen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en maakt deel uit van het 4TU onderzoeksprogramma Resilience Engineering.

7 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
de Rondom, Eindhoven, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Functieomschrijving

De combi-vacature bestaat voor 70% uit het verrichten van onderzoek op het gebied van resilience engineering, ten einde te promoveren, en voor 30% uit het verzorgen van universitair onderwijs.

Promotieonderzoek: Robuuste logistieke netwerken - een speltheoretische benadering

Terrorisme, de veranderende geopolitieke context, en instabiliteit in aangrenzende regio's vormen grote bedreigingen in onze hedendaagse samenleving. Het ministerie van Defensie, maar ook civiele partners, dragen bij aan het voorkomen en bestrijden van deze bedreigingen, door de inzet van fysieke en digitale middelen. Een opkomende en specifieke bedreiging voor de hedendaagse samenleving is de opzettelijke verstoring van logistieke (spoor-, wegen-, of voorraad)netwerken. Deze netwerken vormen een spil in onze hedendaagse samenleving. Een verstoring van (een gedeelte van) een logistiek netwerk heeft dan ook verstrekkende gevolgen voor mobiliteit, en de toelevering van allerlei cruciale levensbehoeften. Het heeft zodoende een significante impact op onze hedendaagse, genetwerkte, samenleving.

In dit promotieonderzoek bestudeert men robuuste logistieke netwerken; dit zijn netwerken die (in hun ontwerp al) anticiperen op opzettelijke verstoringen, en in staat zijn de effecten van dergelijke verstoringen te minimaliseren dan wel de bijbehorende risico's en gevolgen te mitigeren. In de literatuur zijn al een aantal van deze robuust-strategische logistieke netwerk modellen bestudeerd. Deze, relatief eenvoudige, modellen combineren speltheoretische elementen met de locatie theorie. Dit promotieonderzoek tracht voort te bouwen op deze strategische modellen, waarbij men zich met name richt op de inclusie van een aantal realistische componenten zoals, bijvoorbeeld, de onzekerheid in het aantal verstoringen en de momenten waarop zij plaatsvinden. Daarnaast tracht men operationeel georiënteerde modellen te ontwikkelen. Deze modellen dienen de besluitvorming omtrent operationeel georiënteerde vraagstukken, zoals het dan wel of niet verplaatsen van voorraad na een verstoring, te ondersteunen. Als laatste wordt voorzien dat men zich richt op de ontwikkeling van (sturings)mechanismen, die het mogelijk maken logistieke netwerken, of onderdelen van een enkel logistiek netwerk, te laten samenwerken, om gevolgen van een verstoring te minimaliseren.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn relevant voor onze maatschappij in het algemeen en voor het ministerie van Defensie: in bijvoorbeeld crisissituaties is voor de Genie -een afdeling binnen de landmacht- een belangrijke rol weggelegd wat betreft het bewaken van de mobiliteit van Defensie en de samenleving, en contramobiliteit van eventuele tegenstanders. Daarnaast zijn de uit het onderzoek voortkomende karakteristieken van robuust-strategische logistieke netwerken en de daarbij behorende optimale beschermingsmaatregelen interessante beleidsopties voor diverse (commerciële) logistieke netwerken.

Onderwijs

De kandidaat zal 30% van de tijd universitair bachelor onderwijs aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de NLDA verzorgen. Dit zal (voor het grootste gedeelte) in Breda en (voor een klein gedeelte) in Den Helder zijn. De kandidaat zal betrokken worden bij cursussen, zoals de beginstukken van analyse en lineaire algebra, en daarnaast bij statistiek. De onderwijslast zal, op jaarlijkse basis, geconcentreerd zijn in een periode van ongeveer 14 weken.

Functie-eisen

Profiel-eisen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste universitair geschoolde master student, afgestudeerd in een van de volgende richtingen: (technische of toegepaste) wiskunde, operations research, informatica, data science, econometrie of technische bedrijfskunde. Affiniteit met lesgeven wordt expliciet gewaardeerd. Beheersing van de Nederlandse taal en Engelse taal in geschrift en spraak is vereist.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

De kandidaat docent-promovendus zal voor een periode van zes jaar bij de NLDA worden aangesteld. Een brutosalaris afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 2.600,89 en maximaal € 4.123,76 (conform burgerschaal 10, CAO Defensie). Men verwacht dat de kandidaat, naast het verrichten van de onderwijstaken, binnen de gestelde tijd van 6 jaren promoveert. De kandidaat krijgt een werkplek aangeboden aan de NLDA (in Breda) en aan de TU/e. Hij/zij kan deelnemen aan AIO cursussen (van het Landelijk Netwerk Mathematische Besliskunde en Graduate Program Operations Management and Logistics), en krijgt ieder jaar de mogelijkheid een Europese conferentie en een internationale conferentie te bezoeken. Ook behoort het tot de mogelijkheden om de prestigieuze (militair georiënteerde) Naval Postgraduate School voor een onderzoeksstage te bezoeken.

Een veiligheidsonderzoek maakt standaard deel uit van de selectieprocedure.

Werkgevers

De positie is een samenwerking tussen de FMW van de NLDA en de Operations, Planning, Accounting, en Control (OPAC) groep van de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de TU/e.

De FMW van de NLDA verzorgt academisch onderwijs op Bachelor en Master niveau. Daarnaast wordt academisch onderzoek verricht ten behoeve van kennisopbouw, innovatie en beleidsondersteuning. Het onderwijs en onderzoek van de capaciteitsgroep Militaire Technische Wetenschappen (in Den Helder) richt zich op technologie, operationele inzet en onderhoud van militaire systemen. Het onderwijs en onderzoek van de capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen (in Breda) richt zich op militaire ethiek, militaire organisatiekunde en management, militaire economie, militaire logistiek en militaire interactie. Voor meer informatie, zie: https://www.faculteitmilitairewetenschappen.nl/.

De OPAC groep verzorgt onderwijs en onderzoek op de gebieden operations management, productiesystemen, betrouwbaarheid en onderhoudsbeheersing, supply chains, en transport. Het onderzoek van de OPAC groep is in het algemeen kwantitatief van aard en er wordt in vele projecten samengewerkt met de industrie en maatschappelijke partners. In de onderzoekslijnen zijn de thema's data science en duurzaamheid verankerd en er wordt ingegaan op de invloed van nieuwe technieken zoals 3D printing en blockchain en de interactie tussen humans en techniek. Voor meer informatie, zie: https://www.tue.nl/en/research/research-groups/operations-planning-accounting-control/.

Additionele informatieVoor meer informatie omtrent de vacature kan contact worden opgenomen met prof. dr. H. Monsuur (h.monsuur[at]mindef.nl), prof. dr. ir. Van Houtum (g.j.v.houtum[at]tue.nl) of dr. ir. L.P.J. Schlicher (lpj.schlicher[at]mindef.nl).

Sollicitatie

Uw sollicitatie dient de volgende documenten te bevatten:
  • Motivatiebrief (maximaal 2 pagina's)
  • Curriculum Vitae
  • Diploma's en cijferlijsten (van bachelor- en masterprogramma's)
  • Naam en contactgegevens van twee referenties

  • U kunt reageren op deze vacature door te klikken op de button ''solliciteer op deze vacature''.Ons systeem genereert automatisch een email die u kunt gebruiken om uw sollicitatie in te dienen.