1. Vacatures
 2. Technische Universiteit Eindhoven
 3. QME (Qualified Medical Engineer) in opleiding

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

QME (Qualified Medical Engineer) in opleiding

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zoekt samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch een kandidaat voor QME (Qualified Medical Engineer) in opleiding
36 uur

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
de Rondom, Eindhoven, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Qualified Medical Engineer

Een Qualified Medical Engineer (QME) is een post-academisch geschoolde technologie professional die werkt in een technologisch complexe omgeving met veel verschillende belangen. De QME ondersteunt zorgprofessionals in het robuust en veilig introduceren van nieuwe (geavanceerde) technologieën in de dagelijkse zorg. Hierbij gaat de QME uit van een (technologische) vraag uit de dagelijkse praktijk. Via een inventarisatie van behoefte en mogelijkheden komt hij/zij tot een duidelijke specificatie van de mogelijkheden. Vervolgens ontwikkelt de QME de verbetering, voert haar in de praktijk in, waarbij nazorg een belangrijk aspect is om een goede inbedding te realiseren. Het belangrijkste aspect van de verbetering is daarbij niet hoe 'revolutionair' de verbetering is, maar vooral de robuustheid: het werkt en de zorgverleners en patiënten zijn er echt mee geholpen.


De opleiding

Gestationeerd in het JBZ volgt de kandidaat een tweejarige ontwerpersopleiding (post-MSc). SMPE/e verzorgt de opleiding vanuit Eindhoven in de vorm van cursussen, workshops en trainingen die vaak door case studies in het JBZ worden getoetst. Daarnaast wordt volop klinisch-technologische ervaring opgedaan tijdens een ontwerpproject (van effectief 1 jaar) in het JBZ; hierbij wordt de kandidaat intensief begeleid door deskundigen uit het JBZ en de TU/e.

Het JBZ heeft opleiding hoog in het vaandel staan. De QME i.o. zal binnen de vakgroep MICT Beleid (Medische, Informatie en Communicatie Technologie) begeleid worden. Er zijn 3 klinisch fysici en 2 klinisch informatici die opleidingsbevoegdheid hebben. Naast de opleiding voor QME, leidt MICT Beleid tevens 2 klinisch fysici (i.s.m. het Radboudumc en de TU/e) en is een klinisch informaticus (i.s.m. de TU/e) op.

QME ontwerpopdracht

Nu het JBZ al enige jaren werkt met een geïntegreerd EPD is het noodzakelijk om binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis ook via nieuwe technologieën zorgondersteuning aan te bieden. eHealth en wearables geven patiënt en arts diverse mogelijkheden om op andere manieren vorm te geven aan monitoring en contact op afstand. Om hier goede keuzes in te maken wordt er een team ingericht dat van diverse invalshoeken naar deze ontwikkelingen kan kijken en hieraan bijdraagt. Als QME i.o. sta je met beide benen middenin deze ontwikkeling en ben je de technische spil in dit proces. Je opdracht is om diverse pilots op gebied van de implementatie van nieuwe technologieën mee op te zetten en uit te werken. Het gaat dan om het onderzoeken welke technologie het meest geschikt is voor het klinische proces, het vaststellen van randvoorwaarden, de eventuele (patiënt)risico's te bepalen en het mee invullen van de samenwerking met externe partijen. Uiteraard is de (technische) implementatie en evaluatie van nieuwe technologie rondom 'zorg op afstand' in de pilotfase vervolgens een kernactiviteit.

Het JBZ heeft een strategische samenwerking met het Radboudumc en deze zal de komende tijd verder gericht worden op innovatie. Samenwerking met REshape center zal dus zeker onderdeel zijn van de werkzaamheden. Het JBZ zal samen met Radboudumc en andere partners in de regio werken aan implementatie van verschillende nieuwe zorgconcepten.</p

Functie-eisen

Wij zoeken een gemotiveerde en ambitieuze, academisch opgeleide (bio)medisch ingenieur/technoloog (of vergelijkbare richting, MSc) met, bij voorkeur, klinische ervaring. Overige eigenschappen en vaardigheden:

 • heeft aantoonbare affiniteit met medische technologie, data-acquisitie, patiënt-monitoring, e.d.;
 • zoekt zaken zelfstandig uit en zoekt ondersteuning indien dit nodig is;
 • kan goed samenwerken en heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden: je werkt in een complexe omgeving waarin diverse partijen een bijdrage (willen) leveren aan zorg. Aan jou de taak om verbinding te leggen, de vraag helder te krijgen en de partijen mee te nemen in het proces;
 • is ondernemend: je wacht niet af, maar neemt initiatief. Je bent gedreven en resultaatgericht;
 • bezit leiderschapskwaliteiten: je zorgt ervoor dat partijen gemotiveerd raken en blijven, stuurt aan waar nodig en neemt ze mee in het (verander)proces totdat het resultaat is behaald;
 • geïnteresseerd in doelgericht, projectmatig werken: de opdrachten kenmerken zich door een projectmatige aanpak met een tijdelijk karakter;
 • goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (niveau C1,C2).

 • Potentiële kandidaten met enige jaren relevante werkervaring zijn eveneens van harte welkom om te solliciteren.</p

  Arbeidsvoorwaarden

  Wij bieden je een tijdelijke gecombineerde aanstelling in het JBZ (28,8 uur)en TU/e (7.2 uur) voor twee jaar vanaf aanvang van de opleiding. In het JBZ vindt de inschaling plaats in functiegroep 60 (afhankelijk van de werkervaring, maximaal € 4.466,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De inschaling bij de TU/e is conform TOIO schaal (TOIO: Technologisch Ontwerper in Opleiding). Aanvang opleiding en aanstelling is per 1 oktober 2018.

  Additionele informatie

  Interesse gewekt?

  We ontvangen jouw sollicitatie graag per e-mail, inclusief motivatiebrief, CV, cijferlijsten (BSc, MSc, en overige) en een korte omschrijving van relevante (klinische) projecten. Je kunt deze documenten vóór 15 juli 2018 versturen via de knop "Solliciteer direct" op deze pagina. Voor meer informatie over de opleiding kun je contact opnemen met dr.ir. I.M.M. Lammerts (i.m.m.lammerts@tue.nl), opleidingsmanager QME. Voor meer informatie over QME: www.tue.nl/qme.

  EXTRA INFORMATIE

  Begeleiding in het JBZ en informatie

  De kandidaat is gedurende de opleiding voornamelijk werkzaam op de afdeling MITC Beleid van het JBZ. De begeleiding van de kandidaat vanuit het JBZ wordt verzorgd door ir. Guido A.M. Zonneveld (manager van de afdeling MICT Beleid en klinisch fysicus) en ir. Nanneke Mollink (medisch technoloog adviseur, MICT Beleid). Inlichtingen over het project zijn te verkrijgen bij ir. Guido A.M. Zonneveld: g.zonneveld@jbz.nl (06-22557349).

  Jeroen Bosch Ziekenhuis

  In het JBZ richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt 't beter. Het JBZ uit 's-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden, ruim 4000 medewerkers en 260 medisch specialisten. Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio 's-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

  Opleidingsomgeving MICT Beleid

  De vakgroep MICT Beleid is als volgt samengesteld:
 • Manager MICT/klinisch fysicus/opleider klinische informatica;
 • 3 klinisch fysici en 2 klinisch fysici i.o.;
 • 6 informatie-adviseurs;
 • 3 medische technologie adviseurs;
 • 7 projectleiders;
 • 1 informatie architect/security officer/opleider klinische informatica.

 • MICT Beleid wordt gevormd door klinisch fysici, informatie-adviseur, medische-technologie adviseurs en projectleiders van academisch en Hbo-niveau. Dit organisatie onderdeel richt zich op het verhogen en borgen van de kwaliteit van de medisch specialistische en verpleegkundige patiëntenzorg door innoveren, adviseren en controleren van een effectieve, veilige, geïntegreerde technische infrastructuur. Het betreft hier zowel de specifiek medische technologie als ook de toenemende toepassing van communicatie- en informatietechnologie, dit alles ter ondersteuning van de geboden zorg mede door middel van het analyseren van data waarmee processen geoptimaliseerd kunnen worden. MICT Beleid stimuleert samenwerkingsverbanden om innovatieve zorgtechnologie in te zetten ter ondersteuning van de processen en workflow van onze zorgprofessionals.

  Innovatie

  Het zorglandschap verandert. Het JBZ is van mening dat de patiënt meer de regie moet kunnen nemen bij het gezond blijven en het beter worden. Dit wil het JBZ bereiken door de inzet van 'shared decision making' ondersteund door eHealth. Binnen het JBZ is een Innovatieteam actief. Zij jagen innovaties aan en pakken deze kortcyclisch in coöperatie met de patiënt aan. De vakgroep MICT Beleid is hierbij nauw betrokken en levert hierbij verschillende expertise.

  Door samenwerking en het bundelen van kennis binnen één groep kunnen laagdrempelig verbanden gelegd worden tussen verschillende domeinen. Naast technische aspecten wordt dan ook gekeken naar organisatorische aspecten en wordt vooral geluisterd naar de wensen van de patiënt.

  Toezicht

  De vakgroep MICT Beleid draagt bij aan de kwaliteit van de zorg door het naar lokaal niveau vertalen van wet- en regelgeving. Zij is verantwoordelijk voor hierbij aansluitende procesbeschrijvingen en procedures. Ook de handhaving van door de Raad van Bestuur vastgestelde richtlijnen, wet- en regelgeving en intern beleid op medische informatie en technologisch gebied behoren tot de taken van MICT Beleid.

  </p