1. Vacatures
 2. zakelijk directeur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

zakelijk directeur

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Haarlem, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Profiel met betrekking tot de positie 'zakelijk directeur' bij Teylers Museum te Haarlem

De geschiedenis
Teylers Museum, het museum voor wetenschap en kunst, is het eerste museum van Nederland geopend in 1784 en gevestigd te Haarlem. De nog steeds bestaande, Ovale Zaal is sinds de openstelling vrijwel onveranderd gebleven en onafgebroken voor het publiek toegankelijk geweest. Om kennis van natuur en cultuur te verspreiden werden er openbare proefnemingen en openbare lessen gehouden en deed de eerste directeur van Teylers Museum er onderzoek naar statische elektriciteit. De kunst­verzamelingen werden bijeengebracht om kunstenaars te ondersteunen en samen te discussiëren bij zogeheten Kunstbeschouwingen.

Collecties en gebouw vormen samen een unieke erfenis uit de Verlichting. Met deze erfenis kunnen wij vragen van nu duiden en vanuit het heden terugkijken naar het verleden. Kunst en kennis zijn hier aan elkaar gesmeed: Teylers Museum is Michelangelo en tegelijkertijd Einstein. Het museum ademt de authentieke sfeer van de 18de en 19de eeuw. Het bijzondere naast zijn museale functie is, dat het gehuisvest is in een uniek rijksmonument.

De toekomst
Het museum heeft in de afgelopen jaren heel veel bereikt. Voor de komende jaren wordt een verdere behoedzame groei van het bezoekersaantal geambieerd, met af en toe uitschieters vanwege grote internationale tentoonstellingen. De Leonardo-tentoonstelling is daar het meest recente voorbeeld van met een bezoekers­aantal dat de 100.000 overschreed in drie maanden tijd. De opening van een nieuwe vleugel, Pieter Teylers Huis, biedt vanaf eind 2021 nieuwe mogelijkheden voor publieksbenadering. Het museum ambieert de inkomsten uit bijzondere activiteiten en private financiering verder te laten groeien. Om alle ambities te realiseren is men op zoek naar een zakelijk directeur die dit samen met de organisatie kan verwezen­lijken.

De organisatie
De directeur/bestuurder Marjan Scharloo is eindverantwoordelijk voor het museum dat bestaat uit 65 medewerkers (45 fte) en 80 vrijwilligers. Er zijn vier afdelingen: de afdeling Kunst, de afdeling Wetenschap, de afdeling Publiekszaken en de afdeling Zakelijk. Deze afdelingen worden geleid door twee hoofdconservatoren, een hoofd publiekszaken en een zakelijk directeur; zij vormen samen het managementteam. Binnen de afdelingen zijn de hoofden verantwoordelijk voor de verschillende onderdelen.

Financiering
Teylers Stichting is in het leven geroepen door Pieter Teyler van der Hulst zelf, in zijn testament. Deze Stichting is eigenaar van het gebouw en de collecties van Teylers Museum. Teylers Stichting heeft het beheer van het museum door middel van een convenant overgedragen aan de Stichting tot beheer en instandhouding van Teylers Museum. De museumstichting ontvangt structureel subsidie van het ministerie van OCW. Deze bijdrage omvat ongeveer 46% van de jaarlijkse omzet van circa € 7 miljoen; de rest wordt zelf verdiend.

Het museum heeft een gezonde financiële huishouding. Omdat het museum gehuis­vest is in een historisch monument, is naast de financiering van alle museale activiteiten de financiering van het meerjarig onderhoudsplan een belangrijke component.

Teylers Museum Vrienden Fonds is een onafhankelijke stichting die in de breedste zin van het woord steun verleent aan het museum. De doelstelling van dit fonds is het bevorderen van de bloei van het museum. Door middel van donaties worden activiteiten mogelijk gemaakt of aanwinsten verworven.

Functieprofiel zakelijk directeur

Plaats in de organisatie
De zakelijk directeur staat onder leiding van de directeur/bestuurder. De zakelijk directeur maakt deel uit van het managementteam, dat samengesteld is met de verantwoordelijken voor Kunst, Wetenschap en Publiekszaken. Bij de afwezigheid van de directeur zal de zakelijk directeur de directeur/bestuurder vervangen met betrekking tot de lopende zaken op alle terreinen. Het managementteam draagt bij aan het algemene beleid en de uitvoering daarvan.

Taken en verantwoordelijkheden
Er wordt van de zakelijk directeur verwacht dat zij/hij beleid kan ontwikkelen, leiding kan geven en zorg draagt voor een efficiënte en doelmatige uitvoering van de ondersteunende activiteiten van het museum. Dit alles om de afdelingen Kunst, Wetenschap en Publiekszaken te faciliteren in het mogelijk maken van de doelstellingen van Teylers Museum.

De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van het museum in het algemeen, de huisvesting, de medewerkers, de financiën alsook de faciliteiten. De organisatie is de afgelopen jaren gegroeid, de tentoon­stellingen en alle activiteiten hebben een grotere aantrekkingskracht op een groter publiek en daarom is het van belang dat de organisatie verder professionaliseert en meegaat met de groeiambitie.

Op zakelijk gebied signaleert de zakelijk directeur mogelijkheden voor additionele financiering (bijvoorbeeld extra subsidieregelingen of fondsen) en faciliteert de betreffende afdelingen om succesvolle aanvragen te realiseren.

Er wordt gezocht naar een zakelijk directeur die de dynamiek van het museum begrijpt en daarop kan anticiperen. Het museum heeft verschillende taken: naast o.a. het behoud en het beheer van collecties en gebouw, het opstellen van publieksprogramma’s, vraagt het bedenken en uitvoeren van tentoonstellingsprojecten veel energie.

Aan tentoonstellingen gaat achter de schermen vaak jarenlange voorbereiding vooraf zowel inhoudelijk als in de uitvoering; hier heeft de zakelijk directeur een belangrijke rol als sparringpartner en kan vanuit haar/zijn verantwoordelijkheid de collega's voorzien van de nodige informatie om weloverwogen keuzes te maken.

Wij zoeken een zakelijk directeur die kan meedenken met de verantwoordelijken voor Publiekszaken, Kunst en Wetenschap vanuit een organisatorisch perspectief. De samen­werking is cruciaal om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke resultaat gerealiseerd kan worden. De zakelijk directeur speelt hierin een belangrijke rol vanwege haar/zijn verant­woordelijkheid voor financiën, personeel en organisatie, secretariaat, beveiliging, museum­café, winkel, systeembeheer, gebouwenbeheer en facilitaire zaken. De zakelijk directeur is communicatief sterk en goed benaderbaar voor zowel interne als externe partijen. Zij/hij is creatief en denkt in oplossingen.

Vanuit de brede verantwoordelijkheid voor personeel zijn wij op zoek naar een verbinder die de context van de verschillende afdelingen begrijpt en de problematiek die zich daar voordoet. Een zakelijk directeur met een groot hart voor cultuur, kunst en geschiedenis, die de dynamiek van dit museum begrijpt, maar ook de gebon­denheid van een rijksmonument.

Profiel 'ideale kandidaat'

Opleiding en ervaring
De kandidaat functioneert op academisch werk- en denkniveau en is gewend om met complexe vraagstukken op het terrein van financiën en organisatie om te gaan. Daarbij is ervaring in de culturele sector en bekendheid met overheidsrelaties van belang. Kennis van meerdere velden binnen de bedrijfsvoering zoals HR, financiën, ICT, huisvesting en juridische zaken is cruciaal. Kandidaten hebben aangetoond te kunnen acteren op dit niveau en in een omgeving waar zij dienstverlenend dienen te zijn aan de andere afdelingen en de bezoekers van het museum. Daarnaast hebben de kandidaten gedegen inzicht inzake het opstellen en beheren van jaarbudgetten en het vervullen van een advies­rol ten behoeve van de directeur en binnen het managementteam.

De zakelijk directeur heeft zowel een interne als externe rol; de externe rol bestaat uit overleg voeren met zowel publieke als private instanties. Waarbij complexiteit in dossiers een belangrijke rol speelt. Voor de kandidaat is breed geïnteresseerd zijn cruciaal; de gevarieerde portefeuille behelst grote en kleine onderwerpen, naast nationale en inter­nationale dossiers. Anticiperen op externe en interne ontwikkelingen en implementeren van daaraan gerelateerde veranderingen in het betreffende beleid en de werkprocessen in nauwe afstemming met andere organisatieonderdelen en/of met externe partijen zijn vereisten.

Daarnaast is het deelnemen aan de raad van toezichtvergaderingen en verantwoordelijk­heid nemen in de voorbereiding van de (financiële) stukken onderdeel van het takenpakket van de zakelijk directeur.

Eigenschappen:

 • stevige en authentieke persoon die dienstbaarheid als tweede natuur heeft ontwikkeld;
 • goed analytisch denkvermogen, naast de analyse ook de vertaalslag kan maken naar operationele en uitvoerbare plannen;
 • is toegankelijk, benaderbaar en communicatief sterk (zowel intern als extern) en beweegt zich makkelijk binnen en buiten de organisatie;
 • is ondernemend en nieuwsgierig, ziet kansen en weet risico's te duiden; is in staat hierbij te schakelen op diverse niveaus met oog voor de lange termijn en het verbinden van belangen;
 • is hands-on, denkt in oplossingen en weet ook kaders te stellen;
 • is energiek en houdt ervan om op verschillende borden tegelijkertijd te schaken;
 • is besluitvaardig na het beluisteren van alle invalshoeken;
 • is financieel goed onderlegd, is in staat begrotingen, jaarrekeningen en project­begrotingen te laten opstellen en te doorzien;
 • vindt mogelijkheden voor het genereren van extra inkomsten;
 • heeft ervaring met het aansturen van mensen alsook de processen die daarmee gepaard gaan, processen als een middel en geen doel op zich;
 • heeft ruime ervaring in het aansturen van professionals, die vanuit passie en gedrevenheid hun vak uitoefenen;
 • heeft ervaring met het structureren, inzichtelijk maken en digitaliseren van processen;
 • is een sparringpartner voor de directeur/bestuurder en de collega's in het management­team;
 • is in staat om de diverse problematieken die binnen haar/zijn afdelingen spelen helder voor het voetlicht te brengen in het managementteam.

Concluderend zijn wij op zoek naar een communicatief vaardige verbinder die vanuit haar/zijn persoonlijkheid vorm en invulling gaat geven aan deze rol. Bij Teylers Museum werken vele gepassioneerde professionals die op een gepaste manier aangestuurd kunnen worden en goed om kunnen gaan met ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. De reflectie van de veelzijdigheid van het museum zoeken wij ook in de nieuwe zakelijk directeur.

Benoeming en bezoldiging
Na gebleken geschiktheid geldt de benoeming voor onbepaalde tijd. De bezoldiging is conform museum CAO schaal 14.

Contact
Teylers Museum laat zich in deze procedure begeleiden door Souraya Sarraf en Freek Muller van Holtrop Ravesloot (telefoon 020 - 6470201). Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) uiterlijk 15 juni 2020 te sturen naar reacties@holtropravesloot.nl