1. Vacatures
 2. Decaan - Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Decaan - Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Tilburg, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Decaan - Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Tilburg University (TiU)
Tilburg University (TiU) is een gespecialiseerde universiteit voor mens- en maatschappijwetenschappen. Haar onderwijs en onderzoek zijn van hoge kwaliteit. Studenten en medewerkers ervaren Tilburg University als een omgeving waarin zij worden uitgedaagd en geïnspireerd. Bovendien biedt zij uitstekende arbeidsvoorwaarden en een bedrijfscultuur waar betrokkenheid en samenwerking centraal staan.

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) is een van de vijf faculteiten van Tilburg University. De School heeft een internationale oriëntatie gericht op onderwijs en onderzoek van de hoogste kwaliteit. De onderwijs- en onderzoeksprogramma’s zijn een integraal onderdeel van de universiteit en passen uitstekend in de missie van TiU, ‘Understanding Society’. Er werken circa 250 mensen, onder wie circa 30 hoogleraren. De School biedt bacheloropleidingen, pre-masters en masteropleidingen aan waarvoor in totaal circa 1600 studenten zijn ingeschreven. Tevens draagt de School zorg voor een aantal universitair brede taken zoals University College Tilburg, de Academische Lerarenopleiding en de dienstverlening onderwijs wijsbegeerte.

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences heeft onlangs de volgende missie vastgesteld als onderdeel van het strategisch plan 2018 -2021 van de School: “we focus on humans in the context of the globalizing digital society, on the development of artificial intelligence and interactive technologies, on their impact on communication, culture and society, and on moral and existential challenges that arise.”

Onze ambities zijn gericht op inzicht in het functioneren van de digitale maatschappij, om op verantwoorde wijze bij te dragen aan digitale technologische vernieuwing, om mensen op te leiden voor de moderne tijd, en om een humane maatschappij te bevorderen.

Uw opdracht
U krijgt de opdracht de School verder te ontwikkelen en te leiden. Als eindverantwoordelijke van de School dient u de School landelijk en internationaal succesvol te positioneren met het aansprekende portfolio van onderwijs en onderzoek van hoogstaande kwaliteit.

Als decaan heeft u de algemene leiding van de School, met inbegrip van de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van de wetenschapsbeoefening en het onderwijs. U geeft leiding aan de voorzitters van de vier departementen Cognitive Science and Artificial Intelligence, Communication and Cognition, Culture Studies en Philosophy en de dean van University College Tilburg. Tevens voert u het mandaat uit van het College van Bestuur inzake het personeel en financieel beheer over de School, waarbij u wordt bijgestaan door een aan de faculteit verbonden directeur en door twee vice-decanen respectievelijk voor onderwijs en onderzoek. Als lid van het overleg van College van Bestuur en Decanen (OCD) bent u medeverantwoordelijk voor het algemeen universitair beleid van Tilburg University bij onder meer de uitvoering van het strategisch plan en de universitaire begroting.

Wij geloven in het concept van een sterke universiteit goed ingebed in de omgeving. Wij geloven in het samen nemen van verantwoordelijkheid voor de som der delen. Zoals we er binnen TSHD nog meer naar zullen streven om elkaar te versterken en gemeenschappelijke doelen te behalen via het bevorderen van samenwerking, zo wil TSHD ook met volle kracht bijdragen aan de overkoepelende doelstellingen van Tilburg University.

U legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Uw profiel
De decaan:

 • is, of wordt, een aan de Tilburg University verbonden hoogleraar in een wetenschappelijke discipline die past binnen een kerndiscipline van de School;

 • heeft aantoonbare affiniteit met digital sciences en beschikt over de competenties om in de wetenschappelijke disciplines van de digital sciences te opereren;

 • beschikt over aantoonbare kennis, ervaring en capaciteiten op het gebied van het universitair bestuur en beheer en een daarbij passend (internationaal) netwerk;

 • heeft een open, inspirerende en standvastige persoonlijkheid (“boegbeeld”);

 • geniet het vertrouwen en gezag van de universitaire en facultaire gemeenschap;

 • toont verbindend leiderschap en beschikt over uitstekende sociale vaardigheden om in een complexe bestuurlijke context, strategisch beleid voor deze School te formuleren en daarvoor draagvlak te creëren, daarbij alert en flexibel inspelend op externe ontwikkelingen en veranderingen betreffende onderwijs en onderzoeksmogelijkheden;

 • heeft de bereidheid en het vermogen over de grenzen van de eigen School te kijken; is in staat om de School een duidelijk herkenbare positie binnen de Universiteit te geven en relevante verbindingen te creëren om dat te bereiken;

 • heeft de bereidheid en het vermogen de School in een volgende fase van ontwikkeling te brengen waarbij zowel het streven is naar wetenschappelijk inzicht als het voortbrengen van wetenschappelijke innovatie;

 • heeft een brede oriëntatie op en affiniteit met de andere wetenschapsgebieden van de School, zowel wat onderzoek als onderwijs betreft;

 • heeft een visie op onderwijs en onderwijsinnovatie die aansluit bij het Tilburg Educational Profile;

 • draagt de waarde van multidisciplinair onderzoek uit, zoals in het huidige Strategisch Plan vervat in de drie impactprogramma’s “Enhancing Health and Wellbeing”, “Empowering the Resilient Society” en “Creating Value from Data”, en de waarde van onderzoek voor de maatschappij;

 • is overtuigd van het belang van internationalisering.

Uw functieomvang en arbeidsvoorwaarden
U bent voor 0,8 fte decaan. Voor de rest van uw aanstelling bent u actief als lid van de wetenschappelijke staf in onderwijs en onderzoek.

De functie is gewaardeerd in schaal 17 of 18 van de salaristabel behorend bij de CAO Nederlandse Universiteiten. Er wordt een decaanstoelage toegekend. De decaan wordt in beginsel benoemd voor een periode van vier jaar.

Meer informatie
Tilburg University wordt in dit executive search-traject ondersteund door mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Voor meer informatie over het profiel en de procedure van deze vacature, belt u met Gert-Jan Jongkind, telefoonnummer: 06-50244791.

Solliciteren
Wanneer u voldoet aan de profielschets en geïnteresseerd bent in de functie, kunt u uw kandidatuur kenbaar maken via www.bestman.nl

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 30 april 2018.

Procedure
U kunt reageren door uw motivatiebrief en cv te uploaden via www.bestman.nl.
Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

De planning is als volgt (onder voorbehoud):
In de weken 20 en 21 voert Bestman · Bestuur & Management voorgesprekken met kandidaten.
In week 22 worden kandidaten aan de Benoemingsadviescommissie (BAC) van Tilburg University gepresenteerd.
In week 23 vindt de eerste gespreksronde plaats bij Tilburg University.
In week 24 vindt de tweede gespreksronde plaats bij Tilburg University.
In week 24 volgt een kennismakingsgesprek met de voorzitter van het College van Bestuur en de vice-decanen.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
Daarna volgt het arbeidsvoorwaardengesprek.

Voor meer informatie zie www.bestman.nl