Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht profiel zorginhoudelijk

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Goes, Zeeland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Zorggroep Ter Weel bestaat uit vijf leden en is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de Raad van Toezicht toebedeelde taken. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn ontstaan er twee vacatures in januari 2018. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. De bestuurder, de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming.
Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie, onafhankelijkheid en professionaliteit van toezicht. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht en de Governance Code Zorg. De vertaalslag van deze nieuwe code en de criteria van Goed Toezicht vanuit de NVTZ naar een nieuw toezichtkader vindt momenteel plaats. De twee nieuwe leden worden hierbij betrokken.

Het treasurycomité, waarin twee leden van de Raad van Toezicht zitting hebben, adviseert de Raad over onderwerpen, die betrekking hebben op de financiën ( rolling forecast, jaarrekening, leningen etc.). Verder kent de Raad van Toezicht een renumeratie-commissie bestaande uit de voorzitter en een lid uit de Raad van Toezicht.
Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur plaats. Jaarlijks is er minimaal een overleg tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en tussen de Raad van Toezicht en de Centrale Cliëntenraad
De Raad van Toezicht spreekt ook minimaal een keer per jaar met het managementteam.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Zorggroep Ter Weel en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden.Bij deze vacatures wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven om minimaal een vrouwelijke kandidaat te benoemen.

Functie-eisen

Lid Raad van Toezicht profiel zorginhoudelijk

Deze toezichthouder is goed inhoudelijk bekend met de domeinen zorg en welzijn, zodanig dat er een effectieve bijdrage geleverd kan worden aan het houden van toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening. Zij/hij heeft kennis van en bij voorkeur op strategisch c.q. eindverantwoordelijk niveau ervaring met zorginhoudelijke vraagstukken en processen. De kandidaat beschikt over een ondernemende en innovatieve instelling en is gewend om in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden. Zij/hij heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Zorggroep Ter Weel.

Bedrijfsomschrijving

Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie in Zeeland, met tien woonzorgcentra in de regio Goes (vijf) en de regio Reimerswaal (vijf). Alle locaties (op één na) hebben in de afgelopen jaren, vanaf 2011, een renovatie ondergaan of zijn volledig nieuw gebouwd. In de periode 2018-2020 staan twee bouwprojecten gepland in Krabbendijke en Goes, hiermee rondt Ter Weel een hele transitiefase af, waarin de huisvesting is aangepast naar de eisen van deze tijd.
Zorggroep Ter Weel is een ondernemende, gastvrije organisatie, gericht op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van ouderen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Alle locaties hebben hun eigen sfeer en identiteit en ademen Zeeuws DNA door de inrichting, styling en bejegening. Zorggroep Ter Weel vervult een maatschappelijke rol in wijken, dorpen en buurten,
waar onze woonzorgcentra zich bevinden, met als doel verdergaande integratie.
De zorg verandert, de budgetten worden minder, hierop moet ook Zorggroep Ter Weel anticiperen. Daarom wordt uitgegaan van vijf zogenaamde product-marktcombinaties. Dit zijn Ter Weel Wonen, Ter Weel Zorg, Ter Weel Gemak, Ter Weel Actief en Ter Weel Kennis.
Bij Zorggroep Ter Weel wordt gewerkt met een regio indeling, waardoor alle functies één resultaatverantwoordelijke eenheid vormen, die per regio wordt aangestuurd door één manager en alle teams door een teamleider. Ongeacht of dit nu zorg of de ondersteunende processen betreft. Alle medewerkers zorg, welzijn, behandeling en begeleiding zijn georganiseerd per regio: Goes of Reimerswaal. Er werken ruim 950 medewerkers en 800 vrijwilligers.
De afdelingen Human Resource Management, Finance & control, Facilitaire dienstverlening, de stafafdeling kwaliteit, beleid, informatie en innovatie en communicatie en PR zijn centraal georganiseerd. Het managementteam van Zorggroep Ter Weel bestaat uit de bestuurder; manager facilitair, twee managers zorg, welzijn, begeleiding en behandeling, de manager HRM en de manager finance & control.
De exploitatie bedraagt circa 43 miljoen euro.
Voor meer informatie zie www.terweel.nl