1. Vacatures
  2. Voorzitter Raad van Bestuur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter Raad van Bestuur

De voorzitter beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring in de zorg, bij voorkeur in een soortgelijke functie in een algemeen ziekenhuis. De voorzitter is een verantwoordelijke, innoverende, proactieve, strategische en ondernemende bestuurder, die het Ommelander Ziekenhuis in nauwe samenwerking met het collega lid Raad van Bestuur op een resultaatgerichte, duurzame wijze de komende jaren doorontwikkelt.

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Pastorieweg, Scheemda, Groningen
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
HBO, Postdoctoraal, WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Voorzitter raad van bestuur Ommelander Ziekenhuis Groningen
Afdeling: Raad van Bestuur OZG
Standplaats: Scheemda


Werkomgeving
In het mooie open Groninger landschap staat het splinternieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen. Een modern algemeen ziekenhuis dat zorg biedt van aantoonbaar uitstekend niveau. Het ziekenhuis staat voor hoogwaardige zorg voor patiënt in verschillende situaties. Zo is er de spoedeisende zorg en regionaal wordt tweedelijns medisch specialistische zorg aangeboden. Het nieuwe ziekenhuis in Scheemda, direct naast de A7, is het centrum voor het bieden van de zorg, maar ook zijn er verschillende servicepunten in de regio waar zorg dichtbij huis wordt geboden.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten. Jaarlijks vinden er ongeveer 88.000 eerste polikliniekbezoeken en 130.000 herhalingsbezoeken plaats. Rond de 13.000 mensen worden per jaar opgenomen en daarnaast komen er zo’n 15.000 mensen naar het ziekenhuis voor een vorm van dagbehandeling. De organisatie richt zich op positieve gezondheid, waarbij het functioneren en welbevinden van de patiënt centraal staat. Er werken ruim 1.400 medewerkers en alle ruim 100 medisch specialisten zijn in loondienst. Medewerkers die gemotiveerd en klantgericht zijn, die het prettig vinden om bij het Ommelander Ziekenhuis te werken en die dat dagelijks in hun werk uitstralen. Er is ruimte en aandacht voor vernieuwingen en er heerst een actief scholingsklimaat. Wij behandelen de patiënten en hun naasten respectvol en betrekken hen bij de zorg, waarbij wij het belangrijk vinden dat patiënten, bezoekers, maar ook collega's, zich bij het Ommelander Ziekenhuis thuis voelen.

Het Ommelander Ziekenhuis is een belangrijke spil in het organiseren en bevorderen van onderlinge samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en partners in de regio. Alleen als zorgaanbieders goed samenwerken, kunnen patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Bevorderen van samenwerken is en blijft daarom een belangrijk thema.

Het Ommelander Ziekenhuis maakt sinds december 2015 statutair onderdeel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Binnen het UMCG fungeert het als een volledig zelfstandig ziekenhuis. Het Ommelander Ziekenhuis en het UMCG werken nauw samen bij het leveren van ziekenhuiszorg in de regio Noord- en Oost-Groningen. Het Ommelander Ziekenhuis levert als regionaal streekziekenhuis laagdrempelige persoonsgerichte basiszorg. Het UMCG levert als universitair medisch centrum hoog complexe zorg en diagnostiek en/of behandeling van zeldzame of meerdere aandoeningen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.ommelanderziekenhuis.nl.

Functiebeschrijving
Profiel voorzitter Raad van Bestuur

De voorzitter beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring in de zorg, bij voorkeur in een soortgelijke functie in een algemeen ziekenhuis. De voorzitter is een verantwoordelijke, innoverende, proactieve, strategische en ondernemende bestuurder, die het Ommelander Ziekenhuis in nauwe samenwerking met het collega lid Raad van Bestuur op een resultaatgerichte, duurzame wijze de komende jaren doorontwikkelt. De voorzitter is mede verantwoordelijk voor verdere inhoudelijke ontwikkeling van missie, visie en strategie. De voorzitter beschikt in het bijzonder over ervaring met verschillende onderdelen van de (financiële) bedrijfsvoering, met innovaties en met het leiden van complexe veranderingen. Voor hem/haar is leidinggeven met compassie voor menselijke aspecten in evenwicht met een professionele zakelijkheid leidend. Hij/zij ziet kansen, neemt initiatieven om zaken te beïnvloeden en anticipeert proactief op relevante ontwikkelingen in de zorg.

Kwaliteiten als diplomatie, integriteit en verbindend vermogen zijn passend bij een onafhankelijke geest en een energieke toegankelijke stijl van werken. Moeilijke gespreksonderwerpen worden niet uit de weg gegaan. De voorzitter weet aan alle betrokkenen op overtuigende wijze uit te leggen, waarom bepaalde (strategische) keuzes noodzakelijk zijn.
De voorzitter is in staat om dichtbij medewerkers te staan en is voor hen zichtbaar en benaderbaar in de praktijk. Dit doet hij/zij met passie, met plezier en op inspirerende wijze, gecombineerd met de nodige humor.

De voorzitter kan op natuurlijke en passende wijze omgaan met voor het Ommelander Ziekenhuis relevante stakeholders en media. De voorzitter stimuleert samenwerking in en buiten de organisatie en heeft daarbij een constructief kritische en verbindende houding en een belangrijke voorbeeldfunctie. De voorzitter voelt zich hierbij verbonden met het eigenstandige karakter en de specifieke vraagstukken van het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. De voorzitter weet uit de verschillende vormen van samenwerking het beste voor het Ommelander Ziekenhuis te bereiken.

Functie-eisen

Wat vragen wij
Visie

Combineert maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de zorg en technologie, inclusief opleidingen voor zorgprofessionals, tot een uitgesproken en geïntegreerde toekomstvisie.

Teamplayer
Werkt actief samen binnen de raad van bestuur. Ondersteunt, indien nodig, het management om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van de gemeenschappelijke doelstellingen van het Ommelander Ziekenhuis.

Verbinding
Inspireert, is zichtbaar aanwezig en beschikt over natuurlijk gezag. Heeft een open, samenbindende stijl van leidinggeven en weet mensen in hun kracht te zetten. Werkt op constructieve wijze samen met het management en zorgt nadrukkelijk voor verbinding met (vertegenwoordigers van) interne stakeholders zoals de medezeggenschap, maar ook externe stakeholders zoals ketenpartners, zorgverzekeraars, overheden, etc.

Vermogen tot delegeren
Durft los te laten en te vertrouwen op kwaliteiten van anderen. Delegeert om zelf speelruimte en vrijheid te verkrijgen, is toegankelijk in de organisatie en communiceert met medewerkers op een integere en heldere manier. Stimuleert leiderschap in een organisatie van professionals, waarbij verantwoordelijkheden helder zijn belegd.

Besluitvaardigheid
Is in staat om complexe patronen te doorgronden, beschikt over uitstekende politieke vaardigheden en een goed ontwikkeld moreel kompas, nodig voor het maken van daadkrachtige en heldere keuzes.

Netwerken
Beschikt over de vaardigheid om zorgprofessionals, managers en bestuurders te verbinden en creëert draagvlak waardoor het Ommelander Ziekenhuis in staat is om zijn doelstellingen te realiseren. Betrekt anderen in de eigen professionele netwerken en legt contacten.

Wat bieden wij
De WNT-2 is van toepassing. Wij leveren een actieve bijdrage aan het vinden van een baan voor een eventuele partner.

Voorafgaand aan de formele benoeming worden de interne gremia van het Ommelander Ziekenhuis in gelegenheid gesteld te adviseren over de kandidaat.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met: dhr. J.H. Bakker, voorzitter Raad van Commissarissen Ommelander Ziekenhuis Groningen, telefoonnummer 06 5120 3422. Of kijk op umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG.

Solliciteren
Solliciteren kan uitsluitend via het online sollicitatieformulier tot en met 24 februari 2019.

Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Belangstellenden dienen er rekening mee te houden dat sollicitatiegesprekken plaatsvinden op vrijdag 29 maart 2019.

De sollicitatieprocedure verloopt via Bureau Werving van het UMCG.

Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.