1. Vacatures
  2. Unie van Waterschappen

Bekijk alle vacatures van Unie van Waterschappen


De waterschappen zijn verantwoordelijk voor waterveiligheid, de hoeveelheid water en de kwaliteit van het (afval) water. Daarin staan en werken zij niet alleen. De waterschappen zijn, zowel op regionaal als landelijk niveau, een partner voor vele publieke en private partijen, die samen aan de opgaven van vandaag en morgen werken. Dat raakt onder andere aan de ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeheer en verbindt de waterschappen ook aan klimaat- en energievraagstukken. Daarvoor staan ze in nauw contact met de politiek, met ministeries, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en de vertegenwoordigers van diverse sectoren en belangengroepen.