1. Vacatures
  2. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
  3. Chef de Clinique/ psychiater Universitair Centrum Psychiatrie (80-100%)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Chef de Clinique/ psychiater Universitair Centrum Psychiatrie (80-100%)

Als Chef de Clinique bent u verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de patiëntenzorg, inclusief het faciliteren van de werkplaatsfunctie …

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hanzeplein, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Als Chef de Clinique bent u verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de patiëntenzorg, inclusief het faciliteren van de werkplaatsfunctie onderzoek, onderwijs, opleiding en ontwikkeling. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor alle zorginhoudelijke taken die worden verricht op het gebied van patiëntenzorg en de kwaliteit van de behandeling (o.a. protocollen, instructies, behandelplannen, dossiervoering). U geeft leiding aan de hoofden Behandelzaken, die zijn belast met de uitvoering van deze taken op afdelingsniveau. Voorts bent u verantwoordelijk voor de regie bij klachtenafhandeling, inspectiezaken en calamiteiten in de zorg. U werkt nauw samen met de manager Zorg en stemt regelmatig af met de Geneesheer Directeur.
De Chef de Clinique is als psychiater zelf ook werkzaam in de patientënzorg. Het aandeel patiëntenzorg is nader te bepalen en mede afhankelijk van de omvang van de aanstelling.

Functie-eisen

- Wij zoeken in de eerste plaats een verbindend en daadkrachtig lid van het bestuur van het UCP.
- U bent een enthousiaste en ambitieuze psychiater met ruime klinische en wetenschappelijke ervaring, bij voorkeur afgerond met een promotie.
- U heeft een aansprekende visie op tertiaire patiëntenzorg en de positie van de psychiatrie binnen het regionale netwerk van GGZ-instellingen en het UMCG.
- U weet mensen te inspireren en te motiveren en u bent in staat om samen met de andere bestuursleden een heldere koers uit te zetten en de lange termijndoelen te bewaken.
- U bent gewend om te sturen op output en resultaat.
- U heeft ervaring in een managementfunctie en bij voorkeur bestuurlijke ervaring.
- U bent in staat het inhoudelijke beleid ook naar buiten toe (bijvoorbeeld naar zorgverzekeraars) uit te leggen en uit te dragen.
- U werkt multidisciplinair en weet andere disciplines te inspireren.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Arbeidsvoorwaarden

U wordt aangesteld als medisch specialist. Daarnaast ontvangt u een vaste toelage voor uw taken als Chef de Clinique.
Het UMCG biedt 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Additionele informatie

dhr. prof. dr. R.A. Schoevers, afdelingshoofd UCP
(050) 361 2065

Missie en Visie van het UMCG

Universitair Centrum Psychiatrie

Welkom in Groningen

Bedrijfsomschrijving

Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) heeft kwaliteit en inspiratie hoog in het vaandel staan. Wij combineren universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Ons topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten, en psychiatrische stoornissen bij ouderen. Via de psychiatrische consultatieve dienst, het team medisch psychologen, en de binnenkort te realiseren Medisch Psychiatrische Unit, is er intensieve betrokkenheid bij de behandeling van patiënten op andere afdelingen van het UMCG.

Voor de behandeling van complexe patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken, met als doel een beter begrip van het ontstaan, het beloop en specifieke ziektemechanismen bij psychiatrische stoornissen. In aansluiting daarop doen we onderzoek naar nieuwe, meer effectieve en gepersonaliseerde behandelingen van patiënten en werken we samen met onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

In het UCP werken ongeveer 570 gedreven en betrokken medewerkers, voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge professionals, een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een universitaire setting. Patiëntparticipatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP. Het UCP heeft vijf afdelingen:
- Crisis, Diagnostiek en Ontwikkeling
- Soma en Psyche
- Psychosen
- Stemmings- en Angststoornissen
- Ouderenpsychiatrie

Het bestuur
Het vierkoppig bestuur bestaat uit het afdelingshoofd, de Chef de Clinique, de manager Zorg en de manager Bedrijfsvoering. Het bestuur is gezamenlijk en integraal verantwoordelijk. Daarbij hebben bestuursleden ieder hun eigen portefeuille en stemmen besluitvorming onderling af. Uitgangspunten van het beleid worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld en in het jaarplan opgenomen. Elk van de vijf afdelingen wordt aangestuurd door een hoofd Behandelzaken (psychiater) samen met een hoofd Algemene Zaken. Zij vormen, met het bestuur en de hoofden Medische Administratie en Vaktherapieën, het managementteam.