Directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) / Bijzonder hoogleraar in de vergelijkende regionale geschiedenis, in het bijzonder die van Limburg en aangrenzende regio’s, 1.00 fte

Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting SHCL geeft de directeur-hoogleraar leiding aan circa 20 medewerkers (11 fte) werkzaam in de onderzoek-, archief- en bibliotheekafdelingen van het SHCL. Hij/zij geeft richting aan het ...

27 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Sint Pieterstraat, Maastricht, Limburg
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
38 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting SHCL geeft de directeur-hoogleraar leiding aan circa 20 medewerkers (11 fte) werkzaam in de onderzoek-, archief- en bibliotheekafdelingen van het SHCL. Hij/zij geeft richting aan het onderzoek- en collectiebeleid en legt daarbij als bijzonder hoogleraar in de ‘Vergelijkende regionale geschiedenis in het bijzonder die van Limburg en aangrenzende regio’s’ verbindingen met het onderzoek en het onderwijs aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FASoS) van de Universiteit Maastricht (UM).

Functie-eisen

De kandidaat heeft zich bewezen als onderzoeker en leidinggevende. Hij/zij heeft een sterk profiel als onderzoeker, geniet binnen het vakgebied erkenning als zodanig, beschikt over een relevant internationaal netwerk en staat open voor interdisciplinaire benaderingen. De leiderschaps- en onderzoekskwaliteiten blijken onder meer uit een voltooide promotie op het gebied van de sociaal-economische geschiedenis, internationale publicaties (peer-reviewed) in gerenommeerde tijdschriften op het gebied van de sociaal-economische geschiedenis; monografieën en geredigeerde bundels uitgebracht door vooraanstaande (academische) uitgevers; verwerving van financiering van nationale, Europese en andere organisaties voor onderzoeksfinanciering; en aantoonbare ervaring in het (mede-)begeleiden van promovendi.

De te benoemen kandidaat krijgt een belangrijke bestuurlijke taak als directeur van het SHCL. Organisatorische en leidinggevende capaciteiten zijn daarvoor essentieel. Hij/zij moet zich opstellen als een coach en leider, maar ook als een teamspeler. Hij/zij is flexibel, heeft een brede academische belangstelling en een open, doelmatige managementstijl.

Gebleken belangstelling voor regionale geschiedenis, een opleiding op het gebied van documentaire informatievoorziening, en ervaring met digital humanities strekken tot aanbeveling. Mondelinge en schriftelijke beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal zijn vereist. Kennis van het Duits en het Frans strekt tot aanbeveling.

De kandidaat is een gedegen en enthousiaste docent en beschikt over aantoonbare ervaring met promotiebegeleiding en onderwijs aan internationale groepen. Hij/zij is in staat om de deelname van studenten in het kleinschalige, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO) te stimuleren.

In het kader van het benoemingsbeleid en de samenstelling van de staf bij het SHCL, FASoS en de Universiteit Maastricht in het algemeen, is bij gelijke geschiktheid van de kandidaten een voorrangsbeleid ten aanzien van vrouwelijke kandidaten van kracht.

Arbeidsvoorwaarden

De hoogleraar-directeur wordt fulltime aangesteld bij het SHCL. 0,20 fte van deze aanstelling is bestemd voor de uitoefening van het hoogleraarschap bij FASoS. Bij het SHCL is de rechtspositieregeling van de Provincie Limburg van toepassing. Inschaling geschiedt voor 0,80 fte in niveau 14 en 0,20 fte in niveau 16 van de CAO provincies.
De Universiteit Maastricht biedt een aantrekkelijke, internationaal georiënteerde academische omgeving waar jonge mensen hoogwaardig onderwijs genieten en wetenschappers kwaliteitsonderzoek verrichten.

Additionele informatie

Aanvangsdatum: Bij voorkeur 1 juni 2018 (of zo snel mogelijk hierna).

Voor de functiebeschrijving van de directeur van het SHCL en het structurrapport van het bijzonder hoogleraarschap zie www.shclimburg.nl/over-shcl/nieuws/vacature-3 en http://fasos.maastrichtuniversity.nl/profiles/Overige documenten/Profile report special chair SHCL (definitive version).pdf

Verdere informatie is beschikbaar op de SHCL-website www.shclimburg.nl.
Meer informatie over FASoS is te vinden op deze website http://www.maastrichtuniversity.nl/fasos

Verdere vragen over de functie of het project kunnen worden gericht aan de huidige directeur van het SHCL: prof. dr. Ad Knotter (a.knotter@maastrichtuniversity.nl; 0031(0)433284194).

Sollicitatie
Sollicitanten dienen bij hun sollicitatie het volgende te overleggen:

  • Brief met motivering.

  • Bewijs van promotie.

  • Volledig curriculum vitae & een volledige publicatielijst.

  • Verklaring over de eigen onderzoeksbelangstelling en hoe die zich tot het profiel van de leerstoel verhoudt.

  • Twee publicaties: gepubliceerd(e) artikel(en) en/of boekhoofdstuk.

  • Overzicht van substantiële, eerder ontvangen beurzen (bv een NWO beurs, EU-financiering, een prestigieuze onderwijsbeurs, enz.).

  • Contactinformatie van twee referenties (inclusief e-mail, telefoonnummer, postadres en relatie tot de sollicitant).

De deadline voor het indienen van uw sollicitatie is 1 oktober 2017

U kunt uw sollicitatie sturen naar het secretariaat van de Faculty of Arts and Social Sciences : pzfdcwvacatures@maastrichtuniversity.nl

Bedrijfsomschrijving

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.500 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Universiteit Maastricht

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
Het SHCL is een aan de Universiteit Maastricht gelieerd onderzoek- en documentatiecentrum voor de geschiedenis van Limburg en aangrenzende regio’s (zie: www.shclimburg.nl). De directeur bezet een door het SHCL ingestelde leerstoel in de vergelijkende regionale geschiedenis aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Het SHCL is gehuisvest in het gebouwencomplex van het Regionaal Historisch Centrum Limburg in de historische binnenstad van Maastricht.

Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
De Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FASoS) telt ongeveer 250 stafleden en zo’n 1600 studenten. Meer dan 75% van de studenten heeft een niet-Nederlandse achtergrond (bijna 100 verschillende nationaliteiten). Alle opleidingen worden in het Engels aangeboden en sommige ook in het Nederlands. FASoS verzorgt twee bacheloropleidingen van 3 jaar (Kunst & Cultuur en Europese Studies), zes verschillende masteropleidingen van 1 jaar en twee onderzoekmasters van 2 jaar. Het onderzoek is georganiseerd rond vier thema’s: Politiek en Cultuur in Europa; Wetenschap, Technologie en Maatschappijstudies; Kunst, Media en Cultuur; en Globalisering, Transnationalisme en Ontwikkeling. FASoS is gevestigd in het historische stadscentrum van Maastricht.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature