1. Vacatures
  2. Universiteit Maastricht (UM)
  3. Postdoc voor het project schooleffectiviteit en – evaluatie van de Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit bij ROA van de School of Business and Economics

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Postdoc voor het project schooleffectiviteit en – evaluatie van de Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit bij ROA van de School of Business and Economics

Voor de functie Postdoc voor het project schooleffectiviteit en –evaluatie van de Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit zoekt ROA een gepromoveerde sociale wetenschapper, onderwijskundige of econoom met sterke kwantitatief-analytische vaardigheden en kennis van het Nederlandse onderwijsstelsel.

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Tongersestraat, Maastricht, Limburg
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 uur
Salarisindicatie:
€ 2588 - € 4757 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Beschrijving van het project:

Het Nederlandse onderwijsstelsel functioneert redelijk goed, maar kent ook een paar belangrijke uitdagingen. Zo is er, mede door het proces van vroege selectie en vrije schoolkeuze een verhoogd risico op ongelijkheid. Het is de vraag of er op dit moment wel voldoende sterke en goed functionerende prikkels in toezicht en beleid zitten voor een optimaal onderwijsstelsel, een stelsel dat alle functies van onderwijs recht doet. Er zijn indicaties dat dit niet altijd het geval is, met name omdat prikkels niet gestroomlijnd zijn of omdat ze bij sommige functies ‘de verkeerde kant op helpen duwen’. Ook kunnen prikkels ogenschijnlijk werken, maar leiden ze vooral tot strategisch gedrag.

Om te begrijpen hoe het Nederlandse stelsel en daarbinnen de (toezicht- en beleid-) incentives werken, is het belangrijk te weten in welke mate scholen verschillende keuzes maken en hoe deze verschillende keuzes kunnen leiden tot verschillen in onderwijsuitkomsten. Zien we bijvoorbeeld dat bepaalde scholen of besturen er vooral voor kiezen gelijke kansen te bieden, terwijl andere scholen of besturen dit bewust niet doen omdat ze voor zo hoog mogelijke leerprestaties gaan? En is er voor scholen en besturen ook sprake van een trade off tussen de verschillende functies van onderwijs (kwalificatie, selectie, allocatie, socialisatie).

Om hier zicht op te krijgen heeft de Inspectie van het Onderwijs het initiatief genomen om samen met het Amsterdam Center for Learning Analytics (VU) en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (Maastricht University) de Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit op te richten. Bij de Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit in Maastricht zijn 1 interne promovendus, 2 externe promovendi, 2 hoogleraren en 2 onderzoekers betrokken.

Omschrijving van de functie:

De postdoc zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van een deel van het onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats. Verwacht wordt dat de postdoc dit in nauwe samenwerking zal doen met collega’s van de Inspectie van het Onderwijs en de aan te stellen postdoc bij de VU. De postdoc zal werken onder de directe supervisie van prof. dr. Rolf van der Velden en prof. dr. Inge de Wolf.

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken wij een gepromoveerde sociale wetenschapper, onderwijskundige of econoom met sterke kwantitatief-analytische vaardigheden en kennis van het Nederlandse onderwijsstelsel. Uw vermogen hiertoe blijkt uit uw proefschrift, wetenschappelijke publicaties en/of relevante werkervaring. U beschikt over uitstekende schrijfvaardigheden en u bent in staat om zowel wetenschappelijke publicaties in internationale toptijdschriften te realiseren als om de inzichten uit onderzoek te vertalen voor het onderwijsbeleid, in het bijzonder voor Inspectie van het Onderwijs. Voorts bent u in goed staat om in teamverband te opereren.

Arbeidsvoorwaarden

Het ROA biedt u een zeer inspirerende en academische werkomgeving, waarin vaak in teamverband wordt gewerkt. Wij bieden u een aanstelling van 2 jaar. Uw salaris is afhankelijk van uw ervaring en aantoonbare onderzoekskwaliteiten. Inschaling vindt plaats in schaal 10 of 11 met mogelijke uitloop naar schaal 12 (CAO NU).

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl.

Additionele informatie

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met prof.dr. Rolf van der Velden (e-mail: R.vanderVelden@maastrichtuniversity.nl) of prof.dr. Inge de Wolf (e-mail: I.deWolf@maastrichtuniversity.nl), telefoonnummer: 043-3883647.

U kunt uw CV samen met uw motivatiebrief vóór 12 maart 2018 sturen naar recruitment-sbe@maastrichtuniversity.nl .

Bedrijfsomschrijving

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University School of Business and Economics

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) is een onderzoeksinstituut van de School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht. Het ROA heeft nationaal en internationaal een toonaangevende positie in het onderzoek op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Het onderzoek kenmerkt zich door een combinatie van wetenschappelijke diepgang en beleidsrelevantie. Binnen het ROA zijn vier programmalijnen: Arbeidsmarktdynamiek, Onderwijs en Beroepsloopbaan, Scholing en Werk, Menselijk Kapitaal in de Regio.