Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendi/FHML/School for MHeNs/vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie

Het onderzoek van Alzheimer Centrum Limburg/ divisie 1 van de School MHeNs richt zich onder meer op onderzoek naar verbeteringen in de zorg voor ouderen met cognitieve stoornissen en neuropsychiatrische aandoeningen.

10 months

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Dr Tanslaan, Maastricht, Limburg
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
36 - 40 uur
Salarisindicatie:
€ 2222 - € 2840 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Projectbeschrijving

Door medisch technische ontwikkelingen kan de diagnose ziekte van Alzheimer (de belangrijkste oorzaak van dementie) steeds vroeger worden vastgesteld. Vaak al in een stadium waarin iemand al wel geheugenklachten heeft, maar daar in de praktijk nog heel weinig hinder van ondervindt. Een curatieve behandeling van de ziekte van Alzheimer is echter niet mogelijk en het ziet ernaar uit dat dat voorlopig ook zo blijft. Dus wat zijn dan de voor- en nadelen van zo’n vroege diagnose? Een vroege diagnose heeft voordelen, zoals zekerheid over de oorzaak van de geheugenklachten of de mogelijkheid je beter voor te bereiden op toekomstige beslissingen. Maar nadelen zijn er ook, zoals angst en stigmatisering. Mensen hebben verschillende verwachtingen, overwegingen en voorkeuren bij het wel of niet starten van een vroeg diagnostiektraject. Er is hiernaar echter nog maar weinig onderzoek gedaan. De promovendi zullen onderzoeken welke afwegingen mensen maken, welke wensen ze hebben en wat ze als voor- en nadelen zien bij een genomen besluit. Ook zullen ze de mening van de huisartsen hierin meenemen. Wat zien zij als voordelen en nadelen? Een vraag is ook of betrokkene en familie altijd hetzelfde willen en als dat niet zo is, waar dat dan mee samenhangt. Het is van belang om alle verschillende overwegingen vroeg met elkaar te bespreken, bij voorkeur in de huisartspraktijk. Gezamenlijke besluitvorming kan hierbij helpen. Uiteindelijk doel is om een keuzehulp te ontwikkelen en te evalueren die deze gezamenlijke besluitvorming ondersteunt. De promovendi zullen samen het onderzoek vormgeven en uitvoeren, waarbij de ene promovendus zich meer zal richten op het in kaart brengen van de preferenties van alle betrokkenen, en de tweede promovendus zich meer richt op de ontwikkeling en evaluatie van de keuzehulp.

Taakomschrijving

- Organiseren en uitvoeren van de onderzoeksinstrumenten en interviews bij mensen met geheugenklachten en hun familie. - Schriftelijke en mondeling onderhouden van contact met huisartsen en praktijkondersteuners. - Het organiseren en uitvoeren van focusgroepen met huisartsen. - Het analyseren (zowel kwalitatief als kwantitatief) en beschrijven van de resultaten in (inter)nationale wetenschappelijke artikelen. Het ontwikkelen en evalueren van een keuzehulp om de gezamenlijke besluitvorming te ondersteunen.

Functie-eisen

Wij zoeken promovendi met de volgende kwaliteiten en interesses: - Academisch werk- en denkniveau en wetenschappelijke ambities. - Een achtergrond in de gezondheidszorg is wenselijk, bijvoorbeeld een Master in de Psychologie of Gezondheidswetenschappen of een verwante opleiding. - Affiniteit met ouderenzorg en gezamenlijke besluitvorming. - Een proactieve en positief ingestelde houding. - Enthousiast, goede sociale vaardigheden, representatief, doorzettingsvermogen. Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl.

Tijdelijk dienstverband voor de periode van 4 jaar. Het maandsalaris bedraagt € 2.222,- bruto per maand in het eerste jaar tot 2.840,- per maand in het vierde jaar, conform het promovendi salaris CAO Nederlande Unversiteiten.

Additionele informatie

Voor meer informatie: Prof. Rudolf Ponds en dr. Claire Wolfs, email: r.ponds@maastrichtuniversity.nl of claire.wolfs@maastrichtuniversity.nl Telefoon: 043-3874175

Bedrijfsomschrijving

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.500 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

School for Mental Health and Neuroscience (MHeNs)