1. Vacatures
  2. Universiteit Maastricht (UM)
  3. Promovendus ‘Bestuurlijk-organisatorische evaluatie van ‘Alles is Gezondheid…’ als platform voor sociale vernieuwing

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendus ‘Bestuurlijk-organisatorische evaluatie van ‘Alles is Gezondheid…’ als platform voor sociale vernieuwing

Voor het ZonMw project ‘Innovatie, implementatie en impact van Alles is Gezondheid…’ zoeken wij een gedreven promovendus voor de uitvoering van een bestuurlijk-organisatorische evaluatie van ‘Alles is Gezondheid…’ (AiG) als platform voor sociale vernieuwing.

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Minderbroedersberg, Maastricht, Limburg
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
36 - 40 uur
Salarisindicatie:
€ 2222 - € 2840 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Voor het ZonMw project ‘Innovatie, implementatie en impact van Alles is Gezondheid…’ zoeken wij een gedreven promovendus voor de uitvoering van een bestuurlijk-organisatorische evaluatie van ‘Alles is Gezondheid…’ (AiG) als platform voor sociale vernieuwing. Dit programma werd in 2014 door het ministerie van VWS als onderdeel van het Nationaal Programma Preventie (NPP) geïnitieerd. AiG stimuleert een ‘maatschappelijke beweging’ voor de gezondheid, waarin kennis over en ervaring met maatschappelijke gezondheidsinitiatieven over diverse sectorgrenzen heen uitgewisseld om het bereik van doelgroepen en het effect op de gezondheid te vergroten. Dit levert ideeën op voor de sociale innovatie van organisatiesystemen, ketens en netwerken, om structurele belemmeringen voor een responsieve aanpak weg te nemen. De bestuurlijke innovatie van ‘government’ naar ‘governance’ leidt tot een faciliterende overheid die op regelarme wijze maatschappelijke partners verbindt en ondersteunt, en tot private en maatschappelijke partners die het publieke belang dienen. Eind 2017 waren er 374 initiatieven van 2200 achterliggende organisaties geregistreerd.

De evaluatie van de eerste fase door de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit heeft geresulteerd in een voortzetting van dit programma voor vijf jaar. In de volgende fase staan innovatie, implementatie en bestuurlijk-organisatorische borging van het gezondheidsbelang centraal. In het vervolgonderzoek zal de promovendus van deze deelstudie nauw samenwerken met de promovendus op het deelproject Uitkomstenevaluatie. Ook wordt het onderzoek periodiek afgestemd met Onderzoeks- en adviesbureau Sardes, dat een jaarlijkse kwantitatieve monitor van AiG onderhoudt, en met het RIVM, dat een jaarlijkse Themarapportage zal opleveren over het Nationaal Programma Preventie.

De taken van de promovendus bestaan uit literatuuronderzoek; meervoudige case studies van activiteiten binnen AiG; stakeholderinterviews en focusgroepen; en een vergelijkende analyse met soortgelijke programma’s. Voorlopige bevindingen deelt de promovendus in bijeenkomsten met betrokkenen van AiG en in wetenschappelijke publicaties. Het onderzoek dient te resulteren in een proefschrift. De aanstellingsomvang is 1,0 fte met een duur van vier jaar, en een proeftijd van een jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Nederlandse Universiteiten. De onderzoeker wordt aangesteld bij de vakgroep Health Services Research van de Universiteit Maastricht in de programma’s van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid. Deze Werkplaatsen richten zich op preventie van gezondheidsproblemen, houdbaarheid van de zorg, en een multidisciplinaire evaluatie van zorgvernieuwingen. In de Academische Werkplaatsen staat de verbinding tussen praktijk en beleid enerzijds en onderzoek anderzijds centraal.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste onderzoeker met uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal, en een flexibele instelling. De onderzoeker dient affiniteit te hebben met een breed maatschappelijk perspectief op gezondheid en preventie, en het als een uitdaging te zien om processen van organisatienetwerkvorming, bestuurlijk-organisatorische innovatie en implementatie te ondersteunen met actiegericht evaluatieonderzoek. Affiniteit met het onderwerp en ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn een pré. Een afgeronde opleiding in de organisatiesociologie, bedrijfskunde, bestuurskunde, gezondheidswetenschappen specialisatie beleid en organisatie of verwante opleiding zou hier goed bij passen.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar.

Het salaris bedraagt € 2.222,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.840,- bruto per maand in het vierde jaar, conform salarisschaal Promovendi.

Elk jaar vindt er een beoordeling plaats

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM.

Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl, onder Support/UM-medewerkers/Arbeidsvoorwaarden

Additionele informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dr. Marleen Bekker (m.bekker@maastrichtuniversity.nl)

Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Bedrijfsomschrijving

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Vakgroep Health Services Research

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research vallend binnen de Care and Public Health Research Institute(CAPHRI) van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en van de Universiteit Maastricht. De vakgroep HSR heeft circa 100 medewerkers (ondersteunende staf, PhD studenten, Post-docs, onderzoekers, docenten, Universitair Docenten, Universitair Hoofd Docenten en Hoogleraren) die een reeks disciplines vertegenwoordigen. Het onderzoek van de vakgroep is nationaal en internationaal (vergelijkend) en richt zich op de zorg (inclusief preventie) voor chronisch zieken en ouderen in hun verschillende settings, waaronder de openbare gezondheidzorg, de eerstelijnsgezondheidszorg/de thuiszorg, de ziekenhuiszorg en de verpleeghuiszorg. Ketenzorg (preventie, cure, care en welzijn) maakt onderdeel uit van dit onderzoek. Het onderzoek van de vakgroep is ondergebracht in twee CAPHRI-onderzoeksprogramma’s; Creating Value-Based Health Care en Ageing and Long-Term Care. Ook het onderwijs van de vakgroep is nationaal en internationaal georiënteerd. De vakgroep participeert in het brede palet van opleidingen binnen de FHML: de bachelors Algemene Gezondheidswetenschappen (algemeen eerste jaar en m.n. de stroom ‘Beleid, Management en Evaluatie van Zorg’), ‘European Public Health’ en de bachelor ‘Geneeskunde’; de masters ‘Healthcare Policy, Innovation and Management’, de ‘Health Sciences Research Master’, ‘Global Health’ en ‘Geneeskunde’. Tevens draagt de vakgroep bij aan het bachelorprogramma van het University College Maastricht (UCM).