Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Medisch Directeur

Binnen het Management Team van het TechMed Centre is een vacature voor een Medisch Directeur.

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Enschede, Overijssel
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal

Functieomschrijving


HET TECHMED CENTRE
De Universiteit Twente heeft in de afgelopen 15 jaar een unieke en internationale positie verworven op het gebied van interdisciplinair en translationeel technisch geneeskundig en biomedisch onderzoek. Dit heeft geleid tot zeer vernieuwende opleidingen zoals Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie en Gezondheidswetenschappen. Het aandeel technisch-medische onderzoeksprojecten is gegroeid tot > 40% van het totale UT portfolio. Het nieuwe Technisch Medisch Centrum richt zich op innovatie van de gezondheidszorg door middel van gepersonaliseerde technologie. Het TechMed Centre is gericht op interdisciplinair en translationeel onderwijs en onderzoek en op het stimuleren van ondernemerschap door middel van een netwerk van medische bedrijven en intensieve samenwerking met ziekenhuizen.

Binnen het Management Team van het TechMed Centre is een vacature voor een Medisch Directeur.
In deze rol adviseert u op strategisch niveau over het onderwijs, het onderzoek en de structurele samenwerking met de vele klinische partners. U bewaakt het translationele karakter van het onderwijs, onderzoek en de samenwerking met de klinische praktijk. U weet door uw achtergrond, ervaring en netwerk de positie van de UT in het medisch-wetenschappelijke veld te versterken en de grote inhoudelijke ontwikkelingsmogelijkheden optimaal te benutten. U bent het eerste aanspreekpunt voor alle lopende strategische samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen en UMC’s, uiteraard in nauwe afstemming met het CVB, de Decanen en de Wetenschappelijk Directeur.

U heeft een duidelijke visie op de vertaling van het onderwijs en onderzoek naar de klinische praktijk en vice versa. Het vakgebied Technische Geneeskunde en de daaraan gerelateerde klinische stages vraagt hierbij bijzondere aandacht. Dit vakgebied biedt interessante kansen voor het versterken van het translationeel onderzoek en de klinische partnerships. U versterkt de positionering en inbedding van de Technisch Geneeskundige in de arbeidsmarkt door nauwe contacten te onderhouden met de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde en diverse relevante overheden en gremia, zoals KNMG, IGZ, NZa, FMS, NVZ. Daarnaast fungeert u als primus inter pares voor de klinische stages en bent u verantwoordelijk voor de strategische stagelijnen met een beperkt aantal afdelingen en ziekenhuizen waarmee intensief wordt samengewerkt.

Tevens werkt u samen met enthousiaste collegae aan het verzilveren van de mogelijkheden die worden geboden door de samenwerking met de ziekenhuizen en programma’s zoals het Nederlandse topsectorenbeleid, Europese programma’s en collectebusfondsen. Binnen het management team is de medisch directeur daarnaast verantwoordelijk voor het mensgebonden- en dierenexperimenteel onderzoek dat plaats vindt binnen de Universiteit. U wordt hierbij ondersteunt door een aantal vakinhoudelijke professionals, en onderhoudt de contacten over deze dossiers met het College van Bestuur.

U bent een bruggenbouwer, die verbindt en de samenwerking zoekt. U bent in staat medewerkers te enthousiasmeren voor de strategische doelen. U heeft een hoog ambitieniveau en paart daadkracht aan een flexibele instelling. Hierdoor kunt u snel en adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen, waarbij u medewerkers motiveert hun vakkennis voor het belang van het instituut in te zetten.

PROFIEL

  • U bent een medisch hoogleraar met bestuurlijke en leidinggevende ervaring;
  • U beschikt over een goede (inter)nationale wetenschappelijke reputatie in een medisch vakgebied;
  • U heeft affiniteit met technologische innovatie;
  • U beschikt over een breed netwerk in relevante disciplines, bent actief in landelijke medische gremia en onderhoudt contacten met de overheid en relevante adviesorganen;
  • U bent in staat om met gezag te opereren, zowel binnen de universiteit als in uw contacten met de medische wereld.
  • U hebt ruime ervaring met het verwerven van externe financiering, zowel nationaal als international.

INFORMATIE EN SOLLICITATIE

Voor informatie over de vacature kunt u kontakt opnemen met de Prof. Nico Verdonschot (n.verdonschot@utwente.nl), tel.: 053-4896472.

Belangstelling voor deze functie kunt u tot en met 17 maart 2019 kenbaar maken door uw sollicitatiebrief, voorzien van een actueel CV, te sturen via onderstaande link naar het sollicitatieformulier.

ONS AANBOD

Wij zoeken iemand die voor een termijn van minimaal 5 jaar beschikbaar is met een omvang van 0,6 tot 1,0 FTE. U wordt aangesteld binnen de faculteit TNW (penvoerder van het TechMed Centre) onder de Decaan.

Uw salaris bedraagt afhankelijk van uw ervaring, maximaal € 9.812,- bruto per maand (conform schaal Hoogleraar cao NU) op basis van een 38-urige werkweek.

Bedrijfsomschrijving


DE ORGANISATIE

Universiteit Twente. Dat is menswetenschappen en technologie. High tech en human touch. Onderwijs en onderzoek die er toe doen. Nieuwe technologie als aanjager voor verandering, vernieuwing en vooruitgang in de samenleving. De Universiteit Twente is de enige campusuniversiteit in Nederland, verdeeld over vijf faculteiten verzorgen we ruim vijftig opleidingen. De Universiteit Twente heeft veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talentvolle onderzoekers krijgen de ruimte voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

Binnen de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente zijn ongeveer 700 medewerkers en ruim 2000 studenten betrokken bij onderwijs en onderzoek op de gebieden chemie, processen, materialen, optica en bio- en vloeistoffysica. De onderzoekers verrichten, veelal deel uitmakend van onderzoeksinstituten, onderzoek dat nationaal en internationaal in hoog aanzien staat. De faculteit werkt intensief samen met industriële partners en onderzoekers in binnen- en buitenland en verricht veel onderzoek voor externe opdrachtgevers en financiers. Een krachtige stimulans gaat uit van de vele jonge onderzoekers die als promovendus en postdoc innovatief onderzoek verrichten.