1. Vacatures
  2. Universiteit Utrecht
  3. Business developer klinieken faculteit Diergeneeskunde (1,0 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Business developer klinieken faculteit Diergeneeskunde (1,0 fte)

De omgeving van de faculteit Diergeneeskunde is sterk in beweging en de faculteit wil daarin bewust een rol als netwerkorganisatie vervullen. Voor de …

9 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Limalaan, Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
36 - 40 uur
Salarisindicatie:
€ 4815 - € 6348 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De omgeving van de faculteit Diergeneeskunde is sterk in beweging en de faculteit wil daarin bewust een rol als netwerkorganisatie vervullen. Voor de departementen Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) en Gezondheidszorg Paard (DGP) is het invullen van deze rol urgent en van wezenlijk belang. De ontwikkelingen in het zorgaanbod voor gezelschapsdieren en paarden hebben consequenties voor de wijze waarop de departementen hun taken (onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg) kunnen uitvoeren. De keten- en groepsvorming die momenteel plaatsvindt en de investeringen die hiermee gepaard gaan, creëren kansen en bedreigingen. De faculteit heeft de wens om in dit veranderende speelveld/netwerk haar bijzondere positie als faculteit en dierenziekenhuis nader te definiëren en daarover afspraken te maken met externe partners. Hiertoe stelt de faculteit een positie open voor een business developer klinieken.

De business developer klinieken representeert de faculteit en is de katalysator, organisator en verbinder in dit netwerk. Het doel is om met ketenpartners een duurzame en evenwichtige samenwerking te creëren op het vlak van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. In een eerdere verkenning is reeds gesignaleerd dat samenwerking rondom de inrichting van het masteronderwijs, het opleiden van specialisten, het vormgeven van post-academisch onderwijs (Life Long Learning) en medische diagnostiek interessant zijn voor alle partijen en de kwaliteit en efficiëntie ten goede kunnen komen.

Het speelveld is echter complex en de belangen van de professionele partners lopen deels ook uiteen. Om effectief te kunnen zijn in het opbouwen van het netwerk is een goed begrip van die belangen en de onderlinge verhoudingen essentieel. De business developer klinieken richt zich daarbij zowel op de professionals bij de faculteit en in het bijzonder bij het DGG en het DGP, als op de buitenwereld. De business developer klinieken zal daarom een plan van aanpak moeten opstellen om de samenwerking systematisch vorm te kunnen geven. Hij of zij werkt daarbij ook nauw samen met de reeds aanwezige business developer van de faculteit en de fondsenwerver.

Voor het opstellen van dit plan zal de business developer klinieken de juiste mensen en informatie bij elkaar moeten brengen en op basis van een weging van kansen en risico’s moeten aangeven binnen welke kaders de samenwerking met de netwerkpartners mogelijk is. De business developer klinieken adviseert het departementsteam en het bestuur over de mogelijkheden en prioriteiten.

Het extern gerichte deel van de opdracht omvat het leggen van contacten met de netwerkpartners en het verkennen van mogelijkheden om vanuit het door faculteit gestelde kader de samenwerking vorm en inhoud te geven. De business developer klinieken speelt daarbij meerdere rollen, namelijk die van onderzoeker, aanjager, verbinder en procesbewaker.

Functie-eisen

De business developer klinieken:

  • is bekend met de veterinaire wereld door opleiding of ervaring;
  • weet zich op een natuurlijke wijze te verbinden met zowel de faculteit als de externe partners;
  • kent en ziet de mogelijkheden en kansen voor de faculteit om als netwerkorganisatie te functioneren en is in staat binnen korte tijd een visie te ontwikkelen om deze te benutten;
  • heeft aantoonbare ervaring met genoemde taken en met het succesvol verbinden van de juiste (interne en externe) stakeholders;
  • is in staat om te overtuigen en te enthousiasmeren;
  • is in staat om zowel een helicopterview als een hands-on positie in te vullen;
  • komt binnen een half jaar met een gedragen plan van aanpak voor samenwerking met in eerste instantie één externe partij, waar hij of zij zelf uitvoering aan kan geven. Dit plan moet de basis vormen voor samenwerking met andere partijen;
  • ressorteert onder de directeur van de faculteit.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een aanstelling voor de duur van een jaar. Een verlenging is mogelijk bij goed functioneren en een goede ontwikkeling. Het salaris bedraagt - afhankelijk van kennisniveau, opleiding en ervaring - minimaal € 4.815,- en maximaal € 6.438,- (schaal 13/14 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Daarnaast ontvang je 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over Werken bij de Universiteit Utrecht.

Additionele informatie

Neem voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met de heer drs. G.J. Tillemans (directeur), via j.c.d.vanherk@uu.nl of 030 253 90 71.

Stuur jouw sollicitatie NIET naar dit e-mailadres.

Bedrijfsomschrijving

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De faculteit Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland die dierenartsen opleidt. Daarnaast werken onderzoekers samen aan vernieuwend, wetenschappelijk onderzoek rondom de thema’s One Health, One Medicine en Veterinary Biomedicine. Bovendien levert de faculteit specialistische klinische zorg in het grootste academische dierenziekenhuis van Europa: het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht. Aandacht voor ziekte, gezondheid en welzijn van het dier en zijn omgeving vormt de basis onder de drie pijlers van onze faculteit: onderwijs, onderzoek en diergezondheidszorg. De faculteit telt circa 1.500 studenten en 900 medewerkers.