1. Vacatures
 2. Universiteit van Amsterdam (UvA)
 3. Promovendus meertalig taalaanbod

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendus meertalig taalaanbod

Het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC),  een van de onderzoeksinstituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen, heeft een vacature voor een promovendus meertalig taalaanbod.
Het project waarvoor kandidaten worden geworven behelst een longitudinale evaluatie ...

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
30 uur
Salarisindicatie:
€ 2222 - € 2840 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC), een van de onderzoeksinstituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen, heeft een vacature voor een promovendus meertalig taalaanbod.

Het project waarvoor kandidaten worden geworven behelst een longitudinale evaluatie van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. In gezinssituaties is de ontwikkeling van meertalige kinderen veelvuldig onderzocht en de uitkomsten zijn steevast bemoedigend: het laat zien dat kinderen die in een meertalige situatie opgroeien over het algemeen probleemloos twee of zelfs drie talen vloeiend kunnen leren gebruiken. Het effect van meertalig taalaanbod op de opvang is nog weinig onderzocht, omdat het niet vaak voorkomt en vaak ook niet is toegestaan. In dit project wordt onderzocht hoe meertalig taalaanbod op kindcentra de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de bezoekende kinderen beïnvloedt. Het zoekt niet alleen antwoorden op fundamentele vragen over meertalig opgroeien, maar beoogt nadrukkelijk ook antwoorden te vinden op sociaal-maatschappelijke vragen over meertalige opvang ten behoeve van beleidsvorming op dit terrein. Het onderzoek is opgedeeld in drie deelprojecten. Elk project heeft één uitvoerder, maar onderlinge samenwerking is cruciaal. In project I wordt de impact van meertalige opvang onderzocht op de ontwikkeling van de Nederlandse woordenschat en de grammaticale vaardigheden van kinderen met Nederlands als moedertaal. In project II wordt het effect van meertalige instructie onderzocht op de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid (de instructietaal). Project III gaat over de rol van de moedertaal in de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid. Voor project I en II worden promovendi gezocht; voor project III een postdoctoraal onderzoeker.

Tot de taken behoren:

 • het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van het experimentele onderzoek, inclusief instrumentselectie, -ontwikkeling en het verzamelen van onderzoeksgegevens op locatie;
 • het succesvol uitvoeren van het eigen deelproject;
 • het regelmatig presenteren en beschrijven van uitkomsten ten behoeve van congressen en publicaties;
 • het organiseren van expertmeetings en voorlichtingsbijeenkomsten en het verzorgen van input voor nieuwsbrieven;
 • het schrijven en verdedigen van een academisch proefschrift binnen vier jaar;
 • participeren in het opleidingsprogramma van het ACLC.

Het geven van colleges behoort niet tot de taken van de aan te stellen kandidaten, maar kan waar mogelijk via een uitbreiding van de aanstelling gerealiseerd worden.

Functie-eisen

De promovendus is enthousiast en zeer gemotiveerd om van dit project een succes te maken. Bovenal is de kandidaat uitstekend in staat om in teamverband te werken. Verder beschikt de promovendus over:

 • een Research Masterdiploma Linguistics of soortgelijk, of een andere voor het onderzoek relevant masterdiploma met ruime en relevante onderzoekservaring;
 • aantoonbare kennis op het gebied van de Nederlandse taalkunde (project I);
 • aantoonbare kennis op het gebied van meertaligheid en tweedetaalverwerving (project II);
 • affiniteit met en passie voor experimenteel en toegepast onderzoek;
 • bij voorkeur kennis over en affiniteit met de doelgroep;
 • uistekende vaardigheden om met jonge kinderen om te gaan;
 • beheersing van het Nederlands op het niveau van moedertaalsprekers;
 • uistekende beheersing van het Engels en bij voorkeur goede beheersing van het Frans;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • uitstekende vaardigheden om met jonge kinderen om te gaan.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling met 3 jaar verlengd tot een totale aanstellingsduur van 4 jaar. Een verklaring van goed gedrag is voorwaarde voor aanstelling. Salariëring voor de aanstelling bij de UvA is conform de Cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt bij indiensttreding €2.222 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. Het maximumsalaris bedraagt €2.840 bruto per maand. De aanstelling start op 1 februari 2018. De promovendus wordt aangesteld bij het ACLC en geplaatst op de afdeling Neerlandistiek van de Faculteit der Geesteswetenschappen, locatie PC Hoofthuis.

Additionele informatie

Voor meer informatie en een uitgebreide projectbeschrijving kunt u contact opnemen met:

U kunt uw sollicitatiebrief sturen naar:

Uw sollicitatie omvat:

 • een in het Nederlands geschreven motivatiebrief;
 • uw curriculum vitae en publicatielijst;
 • cijferlijsten van bachelor en master;
 • de contactgegevens van 2 referenten.

Maak in uw brief uw voorkeur kenbaar voor een van de twee aangeboden projecten, als u die heeft.

Reageren op deze vacature kan tot en met 24 november 2017.

Bedrijfsomschrijving

Met meer dan 5000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

Faculteit der Geesteswetenschappen

Het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC), een van de onderzoeksinstituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen, zoekt zoekt twee promovendi voor onderzoek dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De promotieplaatsen vallen binnen de afdeling Neerlandistiek en de onderzoeksgroep Cognitive Approaches to Second Language Acquisition (CASLA). De kandidaten zullen deel uitmaken van een team dat onderzoek gaat verrichten naar de impact van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Naast twee promovendi bestaat het projectteam uit een postdoctoraal onderzoeker en een wetenschappelijk medewerker. Het project wordt begeleid door staf van de afdeling Neerlandistiek.