Lid van de Raad van Toezicht

De Universiteit voor Humanistiek wordt bestuurd door een College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en is als bestuur van de Stichting Universiteit voor Humanistiek belast met het toezicht op het ...

24 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Kromme Nieuwegracht, Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
2 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De Universiteit voor Humanistiek wordt bestuurd door een College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en is als bestuur van de Stichting Universiteit voor Humanistiek belast met het toezicht op het College van Bestuur. De Raad voert de taken uit die de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voorschrijft en werkt volgens de Code Goed Bestuur Universiteiten 2013 van de VSNU.

Functie-eisen

Leden van de raad van toezicht:

 1. hebben op basis van ruime bestuurlijke ervaring zicht op- en ideeën over het bestuurlijk goed functioneren van een universiteit;
 2. hebben inzicht in het functioneren van complexe, professionele organisaties;
 3. zijn in staat maatschappelijke, levensbeschouwelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn te beoordelen en de gevolgen daarvan naar de universiteit te vertalen;
 4. zijn in staat integraal toezicht te houden (dat wil zeggen dat zij in staat zijn uiteenlopende beleidsaspecten in relatie tot elkaar te wegen);
 5. zijn in staat het college van bestuur onafhankelijk, kritisch en met de nodige distantie te volgen;
 6. zijn in staat strategisch te denken;
 7. zijn in staat de strategie- en beleidsvorrning door het CvB kritisch te volgen en te beoordelen;
 8. hebben een academisch denk- en werkniveau;
 9. hebben aantoonbare affiniteit met het humanistische gedachtegoed.

De leden van de raad zijn tezamen in staat:

 1. de levensbeschouwelijke, en in het bijzonder de humanistieke dimensie van onderwijs en onderzoek te beoordelen en ter zake te adviseren;
 2. onderwijsactiviteiten en -beleid van de universiteit te beoordelen in het licht van actuele onderwijskundige ontwikkelingen;
 3. onderzoeksactiviteiten en -beleid van de universiteit te beoordelen in het licht van actuele ontwikkelingen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek;
 4. de juridische kwaliteit van de activiteiten en het beleid van de universiteit te beoordelen;
 5. het beleid en de activiteiten van de universiteit te beoordelen in het licht van actuele ontwikkelingen in de organisatiekunde en Human Resources Development (HRD);
 6. het beleid en de activiteiten van de universiteit te beoordelen in het licht van politieke en bestuurlijke ontwikkelingen.

De nieuwe toezichthouder heeft bovendien een juridische achtergrond, met bij voorkeur kennis van de regelgeving m.b.t. het hoger onderwijs.

Leden van de raad van toezicht hebben aantoonbare affiniteit met het humanisme.

Arbeidsvoorwaarden

De Universiteit voor Humanistiek biedt goede arbeidsvoorwaarden.

Additionele informatie

Belangstellenden die menen aan de profielschets te voldoen, worden van harte uitgenodigd te reageren. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt ook graag suggesties met namen van mogelijk geschikte kandidaten.

Uw reactie kan tot 11 september a.s. worden gezonden aan de secretaris van de universiteit, de heer J.P. van der Holst.

Voor algemene informatie over de vacature kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw dr. B.E. van Vucht Tijssen. Zij is bereikbaar via e-mail: b.e.v.vuchttijssen@hccnet.nl

Deze vacature is gepubliceerd via het SciencePlatform, een initiatief van NRC Carrière en AcademicTransfer.

Bedrijfsomschrijving

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen over zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature