Districtsmanager Den Haag Leiden

17 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Functieomschrijving
Binnen het district Den Haag Leiden ben je als Districtsmanager eindverantwoordelijk voor resultaat en budget. Je levert als lid van het district management team (DMT), naast jouw rol als portefeuillehouder, een belangrijke bijdrage aan de visie en het landelijke beleid van de divisie WERKbedrijf en vertaalt de divisiedoelstellingen binnen je eigen district. Deze leg je vast in het districtsjaarplan en begroting. Je geeft direct leiding aan 2 Regiomanagers die op hun beurt 16 Managers Werkzoekenden en Werkgeversdienstverlening aansturen (indirecte aansturing van circa 379 fte) en je coacht en stimuleert hen zodat de afgesproken resultaten zo efficiënt mogelijk worden behaald binnen het overeengekomen budget. Je bent daarmee verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van het district management team (DMT) tot een resultaatverantwoordelijk team (RVT).

Districtsmanager Den Haag Leiden
UWV | Fulltime

Je bent voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen in het publieke en politieke domein en onderhoudt nauwe relaties met de overige divisies binnen het UWV voor het realiseren van divisieoverstijgende UWV doelstellingen. Tevens onderhoud je in het district namens de divisie externe contacten met ketenpartners en stakeholders. Vanuit jouw authenticiteit ben je in staat om visie te ontwikkelen en een koers uit te zetten. Je toont daarbij lef en ondernemerschap en hebt een uitnodigende manier van samenwerken. Daardoor heb je niet alleen impact binnen je eigen district, maar ook binnen het team van districtsmanagers van WERKbedrijf. Je vermogen tot (zelf)reflectie werkt daarbij als stimulans voor het (zelf)reflecterend vermogen van anderen.

De districtsmanager WERKbedrijf is degene die de goede balans moet vinden tussen going concern en de realisatie van de veranderagenda: enerzijds het bereiken van de taakstelling onder verscherpte condities en binnen een wisselende conjunctuur, en anderzijds de juiste medewerkers naar een toekomstbestendige organisatie leiden. Uitvoering geven aan hrm beleid met een focus op ontwikkeling (een leven lang leren) en beweging van medewerkers in een context van verandering en nieuwe eisen waaraan medewerkers moeten voldoen. Je doet dit door zelfregie te stimuleren en ruimte te bieden voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief.

De districtsmanager en de regiomanager zullen samen de contacten in het bestuurlijke netwerk vormgeven en afstemmen. De accountrol en de onderhandelingen met gemeenten en sociale partners vraagt een intensieve samenwerking tussen de managementniveaus.

De samenwerkingsformules betreffen met name de convenanten met werkgevers en samenwerkingsafspraken met gemeenten. De districtsmanager zal de verbinding met andere UWV divisies realiseren, daar waar de regiomanager een verbindende rol heeft ten aanzien van het werknetwerk in de arbeidsmarktregio. De regiomanager is de vertegenwoordiger van de landelijke organisatie in het district. De districtsmanager is de linking pin tussen district en hoofdkantoor en is landelijk mogelijk verantwoordelijk voor een domein dan wel een (aantal) inhoudelijke portefeuille(s).

Onderscheidend t.o.v. andere divisies zijn de extern gerichte PI’s waardoor de districtsmanager meer stuurt op outcome (bijv. uitstroom). Het Werkbedrijf is in de lead bij externe contacten, tenzij het een specifiek contact van een andere divisie betreft. De districtsmanager is aanspreekpunt voor de pers in het district en is derhalve imagobepalend.

In persoonlijk handelen, vraagt dit alles het vermogen om zaken te kunnen vertalen naar de verschillende belangen, niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) én doelgericht en besluitvaardig optreden. De districtsmanager beschikt over een goed ontwikkelde politieke antenne om effectief te opereren in een politiek/bestuurlijke omgeving en is in staat om toekomstgericht te denken en te handelen.

Functie-eisen

Functie eisen
Vakinhoudelijke en persoonlijke competenties.
Functioneert minimaal op academisch niveau, bij voorkeur aangetoond door een relevante afgeronde WO-opleiding (bv bedrijfskunde, economie).

  • Minimaal zes jaar ervaring in een managementfunctie (in administratief georiënteerde organisaties);
  • Ervaring in meerdere managementrollen bij voorkeur als leidinggevende van managers;
  • Kennis van en ervaring met relevante managementtheorieën waaronder verandermanagement;
  • Heeft kennis van de partners en hun processen binnen de structuur van de sociale verzekeringsketen;
  • Ervaring met stakeholdermanagement en daarnaast globaal op de hoogte van spelregels voor uitvoeringsorganisaties binnen het publieke domein (ZBO);
  • Specifieke managementopleiding die affiniteit laat zien in het coachen van teams en organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Ervaring met zelfsturende teams is gewenst;
  • Meerdere jaren projectmanagement ervaring is een pre;
  • De competenties leidinggeven, organisatiesensitiviteit, omgevingsbewustzijn, impact en besluitvaardigheid zijn bovengemiddeld goed ontwikkeld;
  • Overige (persoons)kenmerken: dynamisch, nieuwsgierig, scherp in groepsprocessen, sensitief en ontvankelijk, vermogen tot zelfreflectie, empathisch, met aandacht, betrokken, proactief.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature