1. Vacatures
 2. Districtsmanager Noord-Holland Noord 

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Districtsmanager Noord-Holland Noord 

Heb jij ruime managementervaring? En ben jij bekend met veranderkundige vraagstukken? Lees dan snel verder!

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Mallegatsplein, Alkmaar, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Districtsmanager Noord-Holland Noord
Alkmaar

Aardoom & de Jong is voor het UWV op zoek naar een Districtsmanager. De Districtsmanager is vanuit de divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) eindverantwoordelijk voor het district Noord-Holland Noord (NHN), opereert met name op tactisch niveau en realiseert samen met districtsmanagers van andere divisies (coalities) divisie overstijgende UWV-doelstellingen.

Als Districtsmanager Noord-Holland Noord ben je eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen het district gebeurt. Je levert als lid van het district managementteam (DMT) een belangrijke bijdrage aan de visie en het landelijke beleid van de divisie SMZ en vertaalt de divisiedoelstellingen naar je eigen district. Deze leg je vast in het districtsjaarplan en begroting. Je bent samen met het MT, verantwoordelijk voor 300 medewerkers waaronder 80 verzekeringsartsen en 65 arbeidsdeskundigen.
In het kader van ‘SMZ staat voor de goede beoordeling’ wordt van de Districtsmanager verwacht dat hij/zij vanuit verbindend leiderschap samen met de professioneel verantwoordelijke Verzekeringsarts en Arbeidsdeskundige werkt aan het ontwikkelen van een resultaatgerichte en transparante cultuur binnen het district. Een district waar medewerkers zich aan willen en kunnen verbinden en klanten tevreden zijn over de dienstverlening. Je richt je samen met het MT conform de visie op 'Samen Sturen' op innovatie en teamontwikkeling met als uiteindelijk doel om professionals in zelforganiserende teams te laten werken.

We vragen in dat kader van de Districtsmanager Noord-Holland Noord ervaring met het leidinggeven aan professionals, ervaring met veranderkundige vraagstukken en een resultaatgerichte aanpak.
Je bent voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen in het publieke en politieke domein en onderhoudt nauwe relaties met de overige divisies binnen het UWV voor het realiseren van divisie overstijgende UWV doelstellingen.

De Districtsmanager heeft een brede focus; zowel in- als extern gericht. De Districtsmanager neemt een actieve rol in binnen het maatschappelijke speelveld waarbij ketensamenwerking onderdeel uitmaakt van het takenpakket. De inhoudelijke kwaliteit van het handelen van de professionals van SMZ is daarbij bepalend voor de maatschappelijke acceptatie van de effecten van sociaal medische beoordeling en advisering. De Districtsmanager is hiervoor medeverantwoordelijk.
Extern onderhoudt en initieert de Districtsmanager SMZ contacten om SMZ binnen het district te positioneren richting gemeenten, SW-bedrijven, sociale diensten, medische faculteiten, kennisinstituten en arbodiensten. Als Districtsmanager ben je verantwoordelijk voor de afgesproken resultaten en het streven naar het verbeteren van de resultaten op de dienstverlening. Je zorgt er zo mede voordat SMZ een betrouwbare partner blijft voor haar opdrachtgevers.

In persoonlijk handelen, vraagt dit alles het vermogen om zaken te kunnen vertalen naar de verschillende belangen, niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) én doelgericht en besluitvaardig optreden. De districtsmanager beschikt over een goed ontwikkelde politieke antenne om effectief te opereren in een politiek/bestuurlijke omgeving en is in staat om toekomstgericht te denken en te handelen.

Functie-eisen

Als Districtsmanager SMZ beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
 • Functioneert minimaal op academisch niveau, bij voorkeur aangetoond door een relevante afgeronde wo-opleiding (bv. sociale geneeskunde, bedrijfskunde, economie).
 • Minimaal zes jaar ervaring in een managementfunctie (in professionele e/o administratief georiënteerde organisaties).
 • Ervaring in meerdere managementrollen bij voorkeur als leidinggevende van managers.
 • Kennis van en ervaring met relevante managementtheorieën waaronder verandermanagement.
 • Ervaring met stakeholdermanagement en daarnaast globaal op de hoogte van spelregels voor uitvoeringsorganisaties binnen het publieke domein (ZBO).
 • Specifieke managementervaring in het coachen van teams en organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Ervaring met resultaatverantwoordelijke teams en teams waarin professionals w.o. Verzekeringsartsen en Arbeidsdeskundigen werken is gewenst.
 • De competenties leidinggeven, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, visie, netwerken, omgevingsbewustzijn, impact zijn bovengemiddeld goed ontwikkeld.
 • Overige (persoons)kenmerken: analytisch, dynamisch, nieuwsgierig, scherp in groepsprocessen, sensitief en ontvankelijk, empathisch, met aandacht, betrokken, proactief, innovatief en adviesvaardig op directieniveau.

Persoonlijke en leiderschapskenmerken
 • Weet in het district de managers en medewerkers te enthousiasmeren, te richten op output en de juiste mensen in positie te brengen voor de opgaven. Is helder en duidelijk in de gewenste resultaten en de beoordeling. In stijl coachend, creatief en ontwikkelingsgericht. Sturing vanuit verbondenheid.
 • Als mens: open, teamplayer, sociaal vaardig, strategisch sterk en een goede samenwerker. Persoonlijk leiderschap en een goed ontwikkeld reflectief vermogen. Integer in het veld van de in- en externe omgeving en het publieke domein. Daadkrachtig, proactief, divisie-overstijgend, verbindend, vasthoudend én eigenzinnig. Samenwerken in een multidisciplinaire omgeving. Sensitief ten aanzien van het domein en de stakeholders.
 • De samenwerking in het Districts Managers Overleg (DMO) is er met name op gericht om gezamenlijk (samen met Directie en Landelijk Adviseurs Verzekeringsarts en Arbeidsdeskundige) de Divisie SMZ naar een volgend niveau te brengen. In het District is bovendien het samenwerken met de collega Districtsmanagers in de coalitie van belang. Naast je collectieve bijdrage in het DMO, neem je ook initiatief tot het uitvoeren van opdrachten voor de hele divisie die de omgeving en het belang van het district overstijgen.
 • Heeft ervaring of is bekend met werken in de regio Noord-Holland Noord.

Bedrijfsprofiel
UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV gelooft dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De missie van UWV is dan ook om werken voor mensen te bevorderen. UWV stimuleert mensen om aan het werk te blijven en ondersteunt mensen om nieuw werk te vinden. Daarnaast beoordeelt zij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als werken onmogelijk blijkt te zijn, zorgt UWV voor inkomen. UWV werkt volgens de 4 kerntaken: werk, indicatiestelling, uitkeren en gegevensbeheer. Deze activiteiten zijn ondergebracht in 5 divisies en 2 lijndirectoraten. Daarnaast kent UWV 7 stafdirecties.

De Divisie Sociaal Medische Zaken
Soms kunnen mensen door ziekte of andere oorzaken (gedeeltelijk) niet meer werken. De professionals van de divisie Sociaal Medische Zaken beoordelen tot welke werkzaamheden iemand nog wél in staat is, rekening houdend met de specifieke mogelijkheden en de situatie van de klant. In de sociaal-medische beoordeling beoordelen professionals ook welk type werk passend is en hoe klanten daar het best naartoe kunnen worden begeleid. Zo leveren zij de bouwstenen voor het opstellen van een re-integratieadvies en geeft SMZ elke klant perspectief voor de toekomst. Als werken (tijdelijk) niet mogelijk is, dan vormt de beoordeling de basis voor het verkrijgen van een uitkering. UWV adviseert daarnaast ook gemeenten over de participatiemogelijkheden van hun klanten.
De divisie SMZ (ruim 4.500 medewerkers) wordt door vier directeuren bestuurd waarbij de directeur Uitvoering hiërarchisch verantwoordelijk is voor zowel de elf Districtsmanagers als de Landelijk Manager Bijzondere Zaken. Voor het district ‘Noord-Holland Noord’ zijn wij momenteel op zoek naar een Districtsmanager.

Arbeidsvoorwaarden
UWV biedt een bruto jaarsalaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van maximaal € 104.895,- (functiegroep 13). Daarnaast is er een variabele beloning van max. 10% per jaar, een leaseauto en kun je rekenen op uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure
Bij de werving en selectie laat UWV zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 15 december tegemoet.

Selectiegesprekken bij Aardoom & de Jong vinden plaats op 21, 22 en 23 december. Het vervolg van de selectieprocedure bij UWV vindt plaats in januari 2021.

Contactpersoon
Dhr. M. Aardoom
E: aardoom@aardoomendejong.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.