Arnhem

Academiemanager Academie Educatie: domein po

Jouw persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk! Werken bij de HAN betekent toegang tot een breed aanbod van trainingen en cursussen! Vind jij dit belangrijk? Solliciteer dan snel!
14.07.2022
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Vast
HAN

Functieomschrijving

Academiemanager Academie Educatie: domein po
Arnhem en Nijmegen, 1.0 fte per week

Heb je zin en energie om samen met onze collega’s van de pabo en als lid van het managementteam mee te bouwen aan de verdere ontwikkeling en toekomst van de Academie Educatie? En wil je mede richting geven aan onze academie, passend bij de snel veranderende samenleving? Dan zoeken we jou!

De Academie Educatie is één van de veertien academies binnen de HAN. Bijna 5.000 studenten volgen bij de academie een vol- of deeltijdlerarenopleiding. De academie biedt studies op zowel associate degree, bachelor- als masterniveau.

We staan als Academie Educatie voor het opleiden en professionaliseren van de beste onderwijsprofessionals voor het brede onderwijsveld van primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. We leiden onderwijsprofessionals op met stuurkracht die onderzoekend, creatief en innovatief zijn en regie nemen over hun eigen ontwikkeling. We staan voor een hoog niveau van (vak)kennis, didactiek en pedagogiek. Als educatieve (kennis)partner in de regio dragen we met opleiden, professionaliseren én onderzoeken bij aan kwalitatief goed onderwijs en onderwijsinnovatie in de regio en daarbuiten. We zijn een belangrijke kennispartner binnen de HAN, onze regio, landelijk en internationaal. We dragen bij aan kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing. We focussen hierbij op de lectoraatsthema’s gericht op leren met ICT, meervoudige professionaliteit van leraren, eigentijds beoordelen en beslissen en responsief beroepsonderwijs. Vanuit deze thema’s werken we aan de verbinding in de driehoek onderwijs - onderzoek - beroepspraktijk.

Er werken ruim 400 mensen bij de academie. We zijn zo georganiseerd dat we wendbaar zijn en kunnen anticiperen op de continue veranderingen in de maatschappij. Tegelijkertijd houden we koers op de eigen inhoudelijke speerpunten en doelen voor de komende jaren. Daartoe werken we met resultaatverantwoordelijke teams en pakken we vraagstukken academiebreed, in de HAN en in samenwerking met de regio op.

De pabo maakt onderdeel uit van de academie. Deze opleiding heeft ongeveer 1900 studenten en er werken zo’n 120 opleiders. Het aantal studenten is de afgelopen jaren gestegen. De pabo kent vier varianten: een vol- en deeltijdvariant, de pabo-alo en de alpo. De opleiding is gehuisvest in Arnhem en Nijmegen en kent 8 teams. De pabo werkt nauw samen met het scholenveld van het primair onderwijs onder andere aan het werven van studenten en aan het opleiden en professionaliseren van leraren. Ook wordt samengewerkt met scholen en onderzoekers aan enkele inhoudelijke thema’s zoals Leren met ICT en maakonderwijs.

Werkzaamheden Academiemanager
Als Academiemanager maak je onderdeel uit van het managementteam van de academie. Je draagt bij aan de ontwikkeling van de strategie en het beleid ten aanzien van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Samen met een collega-academiemanager geef je leiding aan de pabo. Dat betekent onder andere dat je verantwoordelijk bent voor de vertaling van de inhoudelijke strategie van de academie naar de pabo. Je geeft leiding aan enkele onderwijsteams en bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het effectief en efficiënt aansturen van de operationele processen in de pabo.

Je geeft leiding op basis van de principes van kwaliteitscultuur en (continu) leren en ontwikkelen. Kwaliteit van onderwijs, organisatie, professionals governance en de doelmatigheid van besteding van middelen zijn kernbegrippen in jouw werkzaamheden.

Je behartigt ook een aantal beleidsportefeuilles op academieniveau.

De Academie Educatie werkt nauw samen in partnerschappen in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en in de regionale alliantie Razon. Als academiemanager draag je actief bij aan de ontwikkeling en de organisatie van het samen opleiden in de verschillende partnerschappen die we hebben met het primair onderwijs. Daarnaast ben je gericht op samenwerken en verbinden, zowel binnen de academie, tussen de academies en in de brede regio.

Verandermanagement is een wezenlijk onderdeel van je functie. Onze academie is in ontwikkeling en bevindt zich in een dynamisch werkveld. Je draagt in nauwe samenwerking met je collega-MT-leden zorg voor veranderprocessen op academie-, team- en medewerkersniveau.

Je bent lid van het MT van de academie, dat bestaat uit zes academiemanagers, de leading lector en de academiedirecteur. Je rapporteert aan de academiedirecteur.

Profiel Academiemanager
Vanuit de ambities van de HAN komen voor deze managementfunctie een aantal belangrijke leiderschapsaspecten naar voren:
 1. Stimuleren en ondersteunen van het werken in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld.
 2. Handelen vanuit herkenbaar eigenaarschap van de HAN- en academie-ambities.
 3. Sturen op samenwerking tussen en binnen de organisatieonderdelen, scherp oog voor ‘deel en geheel’. Sturen op verbinding en samenwerking, zodat de verschillende onderdelen en niveaus binnen de academie optimaal kunnen bijdragen aan maximaal resultaat voor de academie en de HAN als geheel.
 4. Een leiderschapsstijl die past bij de besturingsfilosofie, waarbij sturing gebaseerd is op het onderlinge vertrouwen in professionaliteit en waarbij verantwoordelijkheden en verantwoording afleggen laag in de organisatie liggen. Een stijl van leidinggeven die de gewenste cultuur scherpt en ontwikkelt. Deze is primair ontwikkelingsgericht en stimuleert een nieuwsgierige, ondernemende, onderzoekende en open houding.

Academiemanagers in de HAN beschikken hiertoe over de volgende competenties:
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Situationeel leiderschap
 • Ontwikkelingsgericht
 • Netwerken
 • Analytisch vermogen
 • Innoverend vermogen
 • Resultaatgerichtheid

Functie-eisen

Dit zoeken wij in jou
 • Je hebt ruime meerjarige managementervaring in een lijnverantwoordelijke positie in het onderwijs in het educatieve domein, bij voorkeur in het po; ervaring binnen de lerarenopleidingen is een pre.
 • Je beschikt over aantoonbare ervaring in het aansturen en implementeren van processen in de bedrijfsvoering.
 • Je hebt vertrouwen in teamgericht werken, verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen en ruimte geven.
 • Je beschikt over bewezen veranderkundige kwaliteiten.
 • Je hebt uitstekende communicatievaardigheden en in staat tot mens- én resultaatgerichte sturing. Je communiceert open en transparant.
 • Je beschikt op individueel en op teamniveau over coachende vaardigheden, een faciliterende en ontwikkelingsgerichte houding.
 • Je bent een teamspeler in het MT en brengt jouw unieke specifieke kennis en ervaring in.
 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding.

Dit bieden we jou
 • Een zelfstandige en afwisselende functie in een dynamische, informele en plezierige werkomgeving.
 • Aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract (D3).
 • Een aanstelling in de functie van Academiemanager niveau 1 voor een volledige arbeidsomvang (1,0 fte).
 • Afhankelijk van je ervaring bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 5.401,60 en maximaal.
 • € 6.579,22 (cao-hbo schaal 13) bij een fulltime aanstelling.
 • 8% vakantietoeslag en een 13de maand (8,3%).
 • Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenverzekering via het ABP, korting bij verschillende zorgverzekeringen en (betaald) ouderschapsverlof.
 • De HAN is gestart met een intensief traject voor leiderschapsontwikkeling. Daar ga je in participeren.
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk! Werken bij de HAN betekent toegang tot een breed aanbod van trainingen en cursussen! Speciaal hiervoor hebben we een eigen HAN Academy.
 • We bieden mogelijkheden tot hybride werken en ondersteunen dit met thuiswerkfaciliteiten.
 • Alle ruimte om te bewegen! Als HAN medewerker krijg je korting bij meer dan 300 sportscholen, verspreid door heel Nederland, of kun je gratis sporten bij de HAN.
 • Reis je meer dan 10 km naar je werk? Ov vergoeden we 100%!
 • Je standplaats is Arnhem en Nijmegen.

Jouw sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie?

Je kunt solliciteren via het sollicitatieformulier op onze website. Je kunt je motivatiebrief richten aan Aly Smelt, academiedirecteur.
Reageren kan tot en met 21 augustus 2022.

De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 9 september 2022.
Het gesprek met de adviescommissie vindt plaats in week 37 of in week 38.

Een online assessment maakt onderdeel uit van deze procedure. Van een aanvullend assessment center kan gebruik gemaakt worden. In de laatste fase is een pre-employment- screening aan de orde.

Wil je een uitgebreide beschrijving van deze vacature? Vraag deze dan via e-mail op bij de Resourcedesk (resourcedesk@han.nl).

Jouw contactpersoon
Vragen over de inhoud van de functie:
Aly Smelt-Medendorp, academiedirecteur
(Per e-mail bereikbaar gedurende de hele periode, telefonisch vanaf 1 augustus 2022)
Bellen: 06 23 37 17 78
E-mailen: aly.smelt@han.nl

Vragen over de sollicitatieprocedure:
Susan Willemsen, medewerker Resourcedesk
Bellen: 06 55 24 07 04
E-mailen: susan.willemsen@han.nl

Handig om te weten
University of Applied Sciences (HAN) is een veelzijdige, brede hogeschool die met ruim 37.000 studenten en 4.000 medewerkers behoort tot de grootste en meest toonaangevende hogescholen van Nederland. Vanaf onze campussen in Arnhem en Nijmegen verzorgen we 83 bachelor-, associate degree- en masteropleidingen in voltijd, deeltijd, duaal of individueel via internet. Daarnaast richten we ons met advies, nascholing, ruim 300 cursussen, trainingen, en (post-hbo-)opleidingen op werkenden in bedrijven, instellingen en organisaties. We beschikken over 50 lectoraten en 7 centres of expertise, waarin wij met onze partners werken aan praktijkgericht onderzoek, kennisinnovatie en -valorisatie.

De HAN heeft de afgelopen jaren zeer goede onderwijs- en onderzoeksvisitaties gerealiseerd, overwegend stijgende tevredenheidscores, een gezonde groei en een sterkere binding met onze omgeving. Samen met onze studenten en het werkveld hebben we de ambitie om uit te blinken in de onlosmakelijke verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk: ‘werken in de driehoek’. We willen ook uitblinken in de wijze waarop we dit doen, namelijk vanuit het principe van ‘kwaliteitscultuur’. Onze cultuur is gebaseerd op onderscheidend vermogen en ambitie en draait op professionele zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Onze cultuur kenmerkt zich ook door veiligheid en vertrouwen.

De HAN werkt in een organisatiestructuur met 14 academies, waarin onderwijs, onderzoek en werkveld rond een bepaald domein samenkomen. Resultaatverantwoordelijke teams vormen het hart van deze academies vormen. De ondersteuning geven we vorm in drie dimensies: directe ondersteuning (m.n. van onderwijs en onderzoek) binnen de academies, een centrale staf en HAN-generieke services.

Als HAN werken we continu aan professionalisering van ons personeel, onderwijs, onderzoek en studenten. Lees daarover meer op www.han.nl/over-de-han/missie-en-strategie/koersbeeld/.

Ontdek hoe onze organisatie in elkaar steekt en lees meer over waar we goed in zijn op www.han.nl/over-de-han/.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Salaris (Min-Max)

6.000 - 6.500

Gewenste uren (Min-Max)

36-40