Hoogerheide

Algemeen Directeur, Business Park Aviolanda

Business Park Aviolanda zoekt een nieuwe Algemeen Directeur die de PPS voor Aviolanda van de grond trekt, met het oog op de campusontwikkeling van het BPA én om bij te dragen aan het economisch cluster aerospace & maintenance Noord-Brabant.

17.03.2023
 • WO
 • 10-15 jaar
 • > 15 jaar
Maes & Lunau

Functieomschrijving


De organisatie
Business Park Aviolanda (BPA) is een besloten vennootschap gevestigd in Hoogerheide in West-Brabant, naast vliegbasis Woensdrecht. BPA vermarkt zich nationaal en internationaal onder de naam ‘Aviolanda Aerospace’ met als pay-off ‘Innovation in Maintenance’. Op BPA werken civiele Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrades (MRO&U) bedrijven aan het onderhoud van civiele en militaire vliegtuigen en helikopters. Daarnaast verricht Defensie op BPA onderhoud aan militaire helikopters en worden componenten voor de luchtvaartsector geproduceerd. ROC Curio en AM&TS leiden studenten op BPA op tot gecertificeerde vliegtuig-onderhoudstechnici.

De BPA organisatie houdt zich als campusontwikkelaar, eigenaar en intermediair bezig met het verbreden en versterken van de bedrijvenmix op BPA, het realiseren van aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de samenwerking met Defensie en het faciliteren van diverse voorzieningen. Het voert daarmee de regie over de ontwikkeling van het businesspark, zowel via de betrokkenheid van gevestigde bedrijven als via acquisitie om het cluster te verbreden en te versterken, de ambities te kunnen realiseren en zo maatschappelijk rendement te creëren. BPA heeft 5ha ontwikkelgrond beschikbaar om nieuwe faciliteiten te ontwikkelen en (binnen de bestaande grenzen van het park en de emissie-vergunningen) de MRO&U faciliteiten verder uit te breiden.

BPA is, samen met Logistiek Centrum Woensdrecht, onderdeel van een belangrijk aerospace ecosysteem van innovatief civiel- en militair onderhoud. Het is in Nederland qua omvang de nummer 1 op het gebied van militair aerospace MRO&U en de nummer 2 op het gebied van het onderhoud aan civiele aerospace platforms.

Naast een grote werkgever in de regio is het cluster van direct belang voor de sector zélf: de aanwezige bedrijven en organisaties zorgen ervoor dat flexibel kan worden ingespeeld op de wensen van civiele operators en daarnaast vliegtuigen en helikopters maximaal inzetbaar zijn voor missies van de Nederlandse Luchtmacht. De onderlinge samenwerking in het ecosysteem zorgt ervoor dat de doorlooptijden van MRO&U werkzaamheden kort kunnen zijn en dat er voldoende flexibiliteit is om aan de vraag van klanten, Original Equipment Manufacturers (OEM’s) en andere opdrachtgevers te voldoen.

Visie, strategie en doelstellingen
BPA is een maintenance cluster voor zowel civiele- als militaire aerospace platforms waar op competitieve wijze complexe hightech MRO&U aan complete vliegtuigen en helikopters, alsmede componenten wordt verricht, flexibel, snel en hoogwaardig tegen acceptabele kosten. Dit MRO&U wordt aangevuld met de juiste bedrijven om zoveel mogelijk op basis van een ‘one-stop-shop’ in de markt te kunnen opereren en de activiteiten verder uit te kunnen bouwen. Als onderdeel van een in West-Europa uniek civiel-militair onderhoudscluster, groeit BPA door het aantrekken van activiteiten in niches waar het meerwaarde kan creëren door het aanbieden van concrete businesskansen en faciliteiten. Dit wordt ondersteund met innovatieprogramma’s die direct gekoppeld zijn aan de behoeftes van de aerospace MRO&U industrie, alsmede met de inbreng van een gezamenlijke Human Capital agenda waarin de aanwezigheid van de juiste opleidingen en trainingen en de samenwerking met de betrokken organisaties van belang zijn.

Op BPA komt de komende jaren nadrukkelijk het accent te liggen op innovatie, hightech (smart) maintenance en MRO&U aan composieten. Hierbij horen ook de modernisering van de bestaande infrastructuur op het park, het onderhoud aan wide-body vliegtuigen door ‘ankerpartij’ Fokker Services Group, het aantrekken van een tweede of derde ‘ankerpartij’ waaromheen nieuwe bedrijvigheid ontstaat, het creëren van shared facilities en het plaats bieden aan private partners van Defensie voor de instandhouding van de F-35 en zo mogelijk andere vliegtuigen of componenten daarvan. Dit sluit aan bij de ambitie van de provincie Noord-Brabant om de regio te positioneren en profileren als een World Class Maintenance hotspot.

Positie

Doelstelling van de functie
De algemeen directeur moet in staat zijn om PPS voor Aviolanda van de grond te trekken, met het oog op de ontwikkeling van het BPA én om bij te dragen aan het economisch cluster aerospace & maintenance Noord-Brabant (middellange en lange termijn). Daarnaast moeten kansen voor de ontwikkeling van bedrijvigheid op het BPA benut worden (korte termijn). De campusontwikkeling moet dus een flinke boost krijgen in combinatie met de ontwikkeling van het innovatie cluster.

De directeur is een verbinder en een business developer die de belangen van de betrokken stakeholders en aandeelhouders begrijpt en zorgt voor een nauwe samenwerking met hen: denk aan de Aerospace & Maintenance bedrijven, AM&TS, de Luchtmacht, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Woensdrecht, Natuur- en milieuorganisaties etc. Tevens houdt de directeur de agenda people-planet-profit en de daarin gemaakte afspraken in de gaten om de gelijke opgang van de economische, leefbaarheids- en de natuurontwikkelingen te bewerkstelligen.

Bovendien heeft de directeur een internationale blik op de kansen met betrekking tot het (motor)onderhoud van de F35, welke een grote aantrekkingskracht zal hebben op internationale bedrijven en die de clustervorming zal stimuleren. De directeur kijkt over de grenzen heen en kent het internationale spel van civiel en militair luchtvaartonderhoud.

Inhoud van de functie
De aandachtsgebieden van de algemeen directeur laten zich als volgt omschrijven:

 • genereren en aantrekken van aerospace & maintenance bedrijvigheid voor het BPA
 • het voortouw nemen bij de uitbreiding van de hiervoor beschreven Publiek Private Samenwerking (PPS)
 • leveren van een bijdrage aan de opbouw van een netwerkorganisatie voor de ontwikkeling van het economisch cluster aerospace & maintenance in Noord-Brabant
 • interesseren van een of meer private investeerders voor deelneming in BPA BV
 • het uitbouwen en concretiseren van de samenwerking met Defensie
 • vertegenwoordigen van het BPA, zowel tegenover de aandeelhouders als tegenover externe partijen/gremia
 • eindverantwoordelijkheid dragen voor een goede bedrijfsvoering van het BPA


Kandidaat profiel

Algemene kennis en ervaring
De beoogde directeur is een enthousiaste, dynamische en flexibele verbinder die zowel thuis is in (of aantoonbare affiniteit heeft met) de wereld van de luchtvaartindustrie als in die van de overheid, eventueel in die van Defensie. Business development en innovatie zijn steekwoorden die goed bij de gewenste kennis en ervaring passen.

Persoonlijkheid en cultuur
De directeur is in staat om lange en korte termijn verbeteringen door te voeren. Iemand die vasthoudt aan het concept, de condities creëert die hiervoor nodig zijn en kansen verzilvert. De persoon is sturend wanneer het kan en heeft geduld als het moet. Uithoudingsvermogen is van belang aangezien de trajecten zich in verschillende snelheden zullen ontwikkelen waarbij alle onderwerpen aandacht vragen.

Competenties
De geschikte kandidaat heeft de volgende competenties:

 • Strategisch en conceptueel denken: ontwikkelen van een duidelijk beeld over te bereiken doelen en wegen om daar te komen
 • In staat een visie te ontwikkelen op het te ontwikkelen cluster
 • Netwerken: het leggen en onderhouden van contacten met besluitvormers van relevante partijen; in staat zijn om deuren te openen. Beschikkend over een netwerk in Aerospace en/of Maintenance breed of verschaft zich snel deze positie
 • Omgevingsbewust en verbindend: alert zijn op maatschappelijke omgevingsfactoren en bruggen kunnen bouwen tussen partijen, tegen de achtergrond van de uiteenlopende belangen van de aandeelhouders van BPA BV
 • Ondernemend: in staat om op eigen kracht, met hulp van voornamelijk externe adviseurs, een kleine onderneming tot bloei te brengen en hierbij zelfsturend te zijn en uitvoerende activiteiten verrichten


Opleidings- en ervaringseisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis van en ervaring met clusterontwikkeling, business development en acquisitie
 • Ervaring met Publiek Private Samenwerking (PPS)
 • Kennis van en ervaring met de luchtvaartsector, zowel militair als civiel is een pré
 • Kennis en ervaring met vastgoedontwikkeling is een pré
 • Kennis van en ervaring met het besturen van een kleine onderneming

Remuneratie
De functie is WNT gerelateerd. Voor de positie wordt op basis van kennis en ervaring een honorarium geboden van € 130.000 tot maximaal € 150.000 per jaar op fulltime basis, bestaande uit maandsalaris en vakantiegeld. Daarnaast is er een pensioenbijdrage en een leaseautoregeling. De tijdsbesteding is naar verwachting gemiddeld 3 dagen per week en kan zich uitbreiden wanneer dat nodig en nuttig is.

Procedure
Maes & Lunau Executive Search ondersteunt Business Park Aviolanda tijdens de selectieprocedure voor de Algemeen Directeur.

 • De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden
 • CV-presentatie
 • Eerste gespreksronde met de selectiecommissie
 • Vervolggesprek en kennismakingsgesprekken aandeelhouders
 • Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure
 • Nagaan referenties
 • Arbeidsvoorwaardengesprek

Contactgegevens
Deze search wordt uitgevoerd door Michiel van Donselaar, consultant bij Maes & Lunau. Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Nina de Kreij, research consultant via nina.dekreij@maeslunau.com of T 020-5356279.