Amsterdam

Bedrijfsjurist NBA

18.10.2022
YER

Functieomschrijving

Aan de ene kant is de NBA een privaatrechtelijke rechtspersoon. Aan de andere kant is de organisatie een publiekrechtelijke beroepsorganisatie die ook (complexe) regelgeving voor accountants vaststelt. Jij gaat op beide terreinen een bijdrage leveren. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat de titel ‘accountant’ niet ten onrechte wordt gevoerd. Ook voer je bezwaar- en eventueel beroeps- en tuchtrechtelijke procedures en beantwoord je bestuursrechtelijke vragen. Verder lever je een bijdrage aan het beantwoorden van vragen over beroepsregels voor accountants. Daarnaast houd je je bezig met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en beantwoord je vragen over privacyvraagstukken. 

Functie-eisen

Je bent nieuwsgierig om je te verdiepen in nieuwe vakgebieden en hebt goede communicatieve vaardigheden en durf. Daarnaast ben je initiatiefrijk, assertief en houd je van een resultaatgerichte aanpak. Verder:

  • ben je een afgestudeerd jurist;
  • heb je civielrechtelijke kennis van met name het algemene verbintenissenrecht en privacyregelgeving;
  • heb je 2 tot 3 jaar relevante werkervaring;
  • is kennis van en ervaring met bestuursrecht een pre, net als kennis van de Wet open overheid. 

Bij de sollicitatieprocedure hoort een online assessment. Dat duurt 45 minuten en bestaat uit vragenlijsten die competenties meten en een capaciteitentest.

Bedrijfsomschrijving

Het beroep van accountant is volop in beweging; de accountant krijgt een steeds belangrijkere rol bij thema’s als fraude en duurzaamheid. De NBA groeit met die transitie mee en zorgt ervoor dat haar leden hun beroep goed kunnen blijven uitvoeren. De focus van de organisatie ligt op kwaliteitsbewaking, innovatie, ontwikkeling en maatschappelijke relevantie. Om daar goed vorm aan te geven onderhoudt de NBA nauwe contacten met een breed netwerk met daarin onder andere de ministeries, de AFM, de IAASB en Accountancy Europe, én met de leden. Collegialiteit en professionaliteit gaan er hand in hand. Het ledenbestand is pluriform: ze werken in een openbare praktijk, bij de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. In totaal zijn er 22.000 accountants aangesloten.