Velserbroek

Bestuurder

Ben jij een mensgerichte Bestuurder met hart voor kwalitatieve en betaalbare volkshuisvesting? Lees dan verder!
22.11.2022
  • WO
  • 10-15 jaar
  • Vast
Pré Wonen via Aardoom & de Jong

Functieomschrijving

Bestuurder
Velserbroek

Voor Pré Wonen is Aardoom & de Jong op zoek naar een inspirerende en verbindende Bestuurder die met respect voor het verleden en de blik gericht op de toekomst daadkrachtig leiding geeft aan de organisatie. Pré Wonen stelt mensen in staat een fijn thuis te creëren zodat zij van daaruit kunnen meedoen in de maatschappij. Dat is de missie. Ben jij een mensgerichte Bestuurder met hart voor kwalitatieve en betaalbare volkshuisvesting? Ben jij een boegbeeld, ambitieus en werk je doelgericht? Reageer dan zo snel mogelijk!

Functieomschrijving
De opgaven waar Pré Wonen voor staat, zijn groot en de urgentie is hoog; de nieuwe Bestuurder zal spannende keuzes moeten maken om aan de maatschappelijke opgaven te kunnen blijven voldoen. Grote uitdagingen zoals de toevoeging van sociale huurwoningen door nieuwbouw en acquisitie, de verduurzamingsopgave en de digitale transitie die sámen moeten worden opgepakt; met huurders, partners en andere stakeholders. De Bestuurder zal scherp aan de wind moeten varen en met een ondernemende houding, met oog voor balans, op zoek moeten gaan naar nieuwe vormen van organiseren en samenwerken.

Als Bestuurder heb je de algehele leiding van de organisatie en ben je, samen met het directieteam, verantwoordelijk voor het verder uitzetten en waarmaken van de gekozen koers en ambities in lijn met het ondernemingsplan. Je bent eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie in maatschappelijke, strategische, financiële, operationele en personele zin. Je hebt oog voor de balans tussen de maatschappelijke/volkshuisvestelijke opgave van de corporatie en het zorgdragen voor de financiële continuïteit van de woningcorporatie waarbij een adequaat risicomanagementsysteem een belangrijk onderdeel is van de risicobeheersing. In de bedrijfsvoering houd je rekening met de omvang van de organisatie alsmede het karakter van de gemeenten waarin de corporatie verankerd is. Je bent een stevige en proactieve gesprekspartner voor externe stakeholders en samenwerkingspartners waaronder de huurdersorganisaties, de gemeenten en overige stakeholders. Je hebt een visie op de maatschappelijke rol en professionele ontwikkeling van Pré Wonen en inspireert anderen daarmee.

Je legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC) en ziet de commissarissen ook als belangrijk klankbord waarmee de richting van de organisatie wordt besproken en waaraan ook dilemma’s kunnen worden voorgelegd.

Functie-eisen

Wie ben je en wat breng je mee?
Je gaat zichtbaar voorop in de noodzakelijke verandering, je toont ondernemerschap en lef. Je bent inspirerend en weet het talent van mensen naar boven te halen waarbij je ruimte geeft voor ontwikkeling. Je geeft vertrouwen, bent open en transparant en organiseert discussie en weerwoord. Als eindverantwoordelijke voor maximale volkshuisvestelijke resultaten opereer je zakelijk en scherp, ben je innovatief en besluitvaardig en durf je keuzes te maken zonder het contact te verliezen. Je maakt serieus werk van (mede-)zeggenschap met medewerkers, ondernemingsraad en huurdersorganisaties. Je bent verbindend en ondernemend in de contacten met de externe stakeholders.

Je neemt de volgende ervaring mee:
  • Je hebt ervaring opgedaan in functies met integrale verantwoordelijkheid, opererend in een (politiek-)bestuurlijke context.
  • Je weet de organisatie en de dienstverlening verder te professionaliseren.
  • Je kunt een visie met trots uitdragen naar medewerkers en externe stakeholders.
  • Je hebt ervaring met en gevoel voor informatisering, digitalisering, innovatie en vraagstukken/ontwikkelingen die hiermee samenhangen.
  • Je hebt een academisch denk- en werkniveau.

Organisatie
Stichting Pré Wonen is een woningcorporatie met circa 16.000 woningen in Haarlem, Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Pré Wonen werkt mensgericht en wil huurders een perspectief bieden. Pré Wonen wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet. Een samenleving waarin mensen ‘een thuis’ hebben. Bij Pré Wonen werken circa 160 bevlogen medewerkers.

Meer informatie over Pré Wonen lees je op www.prewonen.nl/ondernemingsplan/.

Arbeidsvoorwaarden
De bestuurder krijgt in beginsel een aanstelling voor de gebruikelijke periode die geldt voor de benoeming door de Autoriteit woningcorporaties. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Pré Wonen neemt de WNT daarbij in acht.

Procedure
Bij de werving en selectie laat Pré Wonen zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een Fit & Proper Test bij de Autoriteit woningcorporaties, referentiecheck en assessment maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 2 januari tegemoet. De gesprekken in de voorselectie bij Aardoom & de Jong zullen plaatsvinden in week 1 en 2. De gespreksrondes bij Pré Wonen zijn gepland in week 3 en 4. Het streven is de procedure af te ronden voor 1 februari.

Meer informatie?
Neem contact op met Maarten Aardoom via telefoonnummer (06) 5571 7739 of per mail op aardoom@aardoomendejong.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Salaris (Min-Max)

Marktconform

Gewenste uren (Min-Max)

36-40