Wolvega

Bestuurder

Leeuwendaal zoekt voor Zorggroep Liante een bestuurder

De organisatie

Zorggroep Liante ondersteunt in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland de eigen regie en leefstijl van mensen met een zorg- en of dienstverleningsvraag zodat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast biedt Zorggroep Liante veilig wonen aan kwetsbare ouderen met een zorg- en dienstverleningsvraag. Zorggroep Liante wordt gezien als een vertrouwde, persoonsgerichte en lokaal verbonden zorgaanbieder met wie het goed doelgericht samenwerken is om de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te bevorderen.

De raad van bestuur

Zorggroep Liante wordt thans geleid door een bestuurder ad interim. De bestuurder geeft leiding aan de gehele organisatie. Daarbij stuurt hij/zij rechtstreeks twee managers Wonen, Welzijn en Zorg, de manager Mens & Organisatie, de manager Bedrijfsvoering, de businesscontroller en de bestuurssecretaris aan, die samen met de bestuurder het managementteam (MT) van Zorggroep Liante vormen. Daarnaast rapporteren ook de kwaliteitsadviseurs, de beleidsmedewerker en de specialist ouderengeneeskunde aan de bestuurder.

De bestuurder is bestuurder van de gehele organisatie in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en als zodanig gesprekspartner voor de OR van Zorggroep Liante. Diezelfde rol vervult hij/zij in het overleg met de Centrale Cliëntenraad (op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) en de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR). Verder vertegenwoordigt de bestuurder Zorggroep Liante in allerlei externe overlegsituaties en onderhoudt hij/zij contacten met een veelheid aan relaties van de organisatie in en buiten de regio. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De opgave

Sinds eind 2022 is binnen Liante een proces van aanscherping en verbetering gaande, begonnen bij de vraag ‘waar zijn we van?’ om vervolgens de doorvertaling daarvan vorm en inhoud te geven. De hoofdlijnen hiervan zijn inmiddels door alle gremia omarmd en de raad van toezicht heeft met de gremia afgesproken dat dit de lijn voor de toekomst zal zijn. Door de huidige interim bestuurder is deze lijn vertaald in een strategische koers voor de komende jaren en zijn de lijnen uitgezet voor de stroomlijning van de bedrijfsprocessen (concept strategieplan 24-26 is bijna vastgesteld). Daarmee is de koers voor de nabije toekomst in grote lijnen helder en zijn de belangrijkste issues benoemd. De nieuwe bestuurder zal op dit plan moeten voortborduren, maar uiteraard ook in staat moeten zijn om zelf – waar dat nodig blijkt – prioriteiten te stellen. De continue veranderingen in en om de (ouderen)zorg vragen om flexibiliteit en veranderingsbereidheid van de organisatie en haar bestuurder.

Profiel

 • Onderschrijft de missie, visie en kernwaarden van Zorggroep Liante van harte.
 • Een verbindende bestuurder, die met bezieling de reeds ingezette strategische koers wil bestendigen en doorontwikkelen.
 • Heeft kennis van de maatschappelijke opgaven van de zorg (kennis van de VVT-sector is een pré) die de behoeften en belangen van de bewoners en cliënten kent en bereid is hun belangen te dienen, binnen en buiten de organisatie. Heeft een groot hart en passie voor de ouderenzorg.
 • Aantoonbare ervaring in het opbouwen en onderhouden van netwerken; is extern gericht.
 • Is open en eerlijk, met creativiteit en doorzettingsvermogen en in staat om de organisatierichting te vervolgen en verder te brengen.
 • Kan goed omgaan met een dynamische en veranderende externe, soms politieke, context en deze weet te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering. Houdt hierbij het overzicht, bewaart de rust, is koersvast en besluitvaardig.
 • Geeft de medewerkers binnen Liante de ruimte, brengt het beste in hen naar boven en stuurt op resultaat, met vertrouwen in hun vakmanschap.
 • Weet wat er op de werkvloer speelt en kan in dialoog met de werkvloer het ‘zo doen we dat binnen Liante’ creëren en de energie in de organisatie te mobiliseren. Bouwt actief aan wederzijds vertrouwen en stimuleert de besluitvaardigheid.
 • Snapt en heeft een goed gevoel voor de ‘Friese mentaliteit’ en kan zich makkelijk in het netwerk van Liante bewegen.

 

Functie-eisen

 • Academische achtergrond/werk- en denkniveau.
 • Ervaring in een zware directiepositie of als bestuurder.
 • Ervaring om vanuit een strategisch perspectief de juiste keuzes voor Liante te maken.
 • Aantoonbaar brede ervaring en kennis op het gebied van de bedrijfsvoering binnen de zorg.
 • Voldoende kennis en inzicht in kwaliteitsmanagement en organisatie van de zorg.

 

Wat biedt Zorggroep Liante?

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de positie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2). De positie wordt op dit moment gehonoreerd conform klasse III.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u op de vacaturesite van Leeuwendaal kunt kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga, directeur executive search en interim management Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 17 maart 2024.

07.03.2024
 • WO
 • Vast

Zorggroep Liante