Tilburg

Bijzonder hoogleraar passende zorg

17.09.2023
 • WO
 • Tijdelijk
TIAS School for Business and Society

Functieomschrijving

TIAS Business school BV zoekt, in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis, een leerstoelhouder voor de bijzondere leerstoel Passende Zorg. De leerstoelhouder zal een waardevolle bijdrage leveren aan de vraagstukken zoals "Hoe houden we de zorg betaalbaar, maatschappelijk verantwoord en duurzaam?" en "Welke (technologische) ontwikkelingen kunnen helpen de zorgsector te ontlasten en meer zorg op maat te organiseren?"

De leerstoelhouder zal voor 0,2 FTE worden aangesteld bij TIAS School for Business & Society, alwaar deze zal participeren in het onderwijs aan professionals en in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

De bijzonder hoogleraar zal worden aangesteld voor een periode van vijf jaar. Verlenging van de termijn is daarna mogelijk.

Aard en inhoud van de leerstoel

Een organisatie van buiten Tilburg University kan een leerstoel aanvragen voor een aandachtsgebied dat bij de universiteit ontbreekt. Indien het thema als een verrijking van het palet aan onderzoek en onderwijs van de universiteit wordt gezien en er genoeg belangstelling voor het onderwijs op dit gebied te verwachten is, kan hiervoor een leerstoel worden gevestigd binnen een faculteit of instituut van de universiteit. Dit wordt een bijzondere leerstoel genoemd. Met instemming van Tilburg University heeft het Amphia de bijzondere leerstoel Passende Zorg gevestigd bij Tilburg University.

Het rapport houdbare zorg van de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid beschrijft dat de Nederlandse zorg over het algemeen goed presteert, maar dat er knelpunten ontstaan. Om de zorg kwalitatief goed en toegankelijk te houden dient de zorg in financieel, personeel en maatschappelijk opzicht houdbaar te zijn. Passende zorg is een ontwikkeling en oplossingsrichting voor deze uitdagingen die de zorg als geheel en de bestuurders in het bijzonder tegenkomen. Ook binnen Amphia wordt deze uitdaging gezien en is passende zorg een belangrijk thema in de nieuwe meerjarenstrategie van het ziekenhuis. De leeropdracht bij de bijzondere leerstoel Passende Zorg (0,2 fte) vraagt een academische bijdrage te leveren aan dit thema waarbij het vertalen van de uitkomsten van (zijn of haar) onderzoek naar het publieke debat en het verspreiden van kennis en inzichten ook buiten de kring van vakgenoten een belangrijk onderdeel is.

De meerwaarde wordt gevormd door diepgaande kennis van Passende Zorg in theorie en praktijk.

Positionering leerstoel

De bijzondere leerstoel valt binnen het Cluster Helath & Welbeing van TIAS Business School BV. Samenwerking met relevante onderzoeksgroepen binnen en buiten TIAS Business School BV is opportuun.

Taken

 • Het zelfstandig en in samenwerking met anderen verrichten van nationaal georiënteerd wetenschappelijk onderzoek dat aansluit bij de ontwikkeling van kennis en toepassing van kennis op het gebied van zorg en welzijn.
 • Het verzorgen van executive onderwijs en (gast)college's over passende zorg.
 • Het proactief bijdragen aan de opbouw van onderzoek op het gebied van zorg binnen TIAS.
 • Het begeleiden van lopend onderzoek en promotietrajecten van PhD's.

Functie-eisen

 • Gepromoveerd in een voor de leerstoel relevante academische discipline.
 • Medisch specialist.
 • Een bewezen 'track-reviewed' conferences.
 • Ervaring en betrokkenheid met onderwijs aan professionals.
 • Expertise in het ontwikkelen van wetenschappelijke concepten rondom curatieve zorg van de oudere patiënt.
 • Kennis en ervaring in de analyse van de uitkomsten van de gehele ketenzorg bij de oudere patiënt.
 • Beschikt over nationaal netwerk in dit onderzoeksveld.
 • Ervaring met interpretatie over diverse technieken om kwaliteit van leven te meten of vast te stellen.
 • Specifieke kennis, ervaring en landelijke erkenning bij het proces van conservatieve behandeling of do no further harm.
 • Ervaring met implementatie van toepassing van software-applicatie bij de oudere patiënt.
 • In staat om vraagstukken op diverse niveaus te adresseren, analyseren en te vertalen tussen wetenschap, beleid en praktijk.
 • Mengt zich actief in het maatschappelijk debat rondom het thema passende zorg.
 • Ervaring in het leiden/ vorm geven van een onderzoeksprogramma of onderzoeksgroep, begeleiden van stagiaires en promovendi.
 • Een ambitieuze, stimulerende en inspirerende persoonlijkheid.
 • Goede communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling geschiedt bij TIAS Business School BV als Bijzonder Hoogleraar. De aanstelling is voor 0,2 fte en is voor de duur van vijf jaar.

Financiering

 • Deze bijzondere leerstoel is gevestigd en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Amphia.

Meer informatie

Voor vragen over deze functie of voor het opvragen van het structuurrapport kunt u contact opnemen met prof. dr. Charissa Freese, Vice-dean TIAS Business School, via c.freese@tias.edu.

Sollicitatie

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk vrijdag 29 september 2023 onder vermelding van 'vacature bijzonder hoogleraar' vergezeld met een motivatiebrief, cv en een lijst van publicaties per e-mail richten aan Anouk Massuger via de sollicitatieknop. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 26 oktober en maandag 6 november 2023