Amsterdam

Business Unit Manager

31.01.2023
Bouwmaat via YER

Functieomschrijving

1. Commercie en operatie

Commercieel en operationeel eindverantwoordelijk voor het resultaat van de 5 vestigingen van de Business Unit Bouwmaat Amsterdam B.V. Draagt zorg voor het zelfstandig opereren van de Business Unit Bouwmaat Amsterdam BV.

Kernactiviteiten

 • Is eindverantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelstellingen op gebied van omzet en resultaat;
 • Bewaakt periodiek de resultaten van de vestigingen in relatie tot de begroting, het jaarplan en de landelijke ontwikkelingen, signaleert tijdig afwijkingen en draagt zorg voor bijsturing waar nodig;
 • Draagt zorg voor reguliere voortgangsrapportages per vestiging;
 • Draagt zorg voor een constructief werkklimaat met de (regio)managers van Bouwmaat Nederland, teneinde het vestigingsmanagement zo adequaat mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van zijn taken;
 • Bewaakt de inkomsten en uitgaven van de vestigingen en bespreekt afwijkingen met de verantwoordelijke Manager Verkoop & Vestiging en de Financieel Manager;
 • Is eindverantwoordelijk voor een toegeruste en gedreven verkooporganisatie/verkoopkrachtige organisatie waarin verkoopkansen worden gesignaleerd en benut;
 • Bewaakt de teamsamenstelling van de vestigingen en bespreekt deze met de verantwoordelijke Manager Verkoop & Vestiging en Manager P&O;
 • Is eindverantwoordelijk voor het kennisniveau van de medewerkers;
 • Ziet toe op een correcte uitvoering van het Bouwmaat formulebeleid;
 • Geeft sturing aan het VGWM beleid in de vestigingen;
 • Ziet toe op een juiste toepassing van Werkinstructies en procedures (WIEP);
 • Is eindverantwoordelijk voor het onderhoud aan de vestigingen, terreinen en inventaris.

2. Strategie en visie

Geeft op verantwoorde wijze het proces naar continu verbeteren vorm, waardoor het resultaat van de organisatie blijvend naar een hoger niveau wordt gebracht.

 • Draagt actief bij aan de strategie van Bouwmaat en de verdere groeiambities;
 • Is eindverantwoordelijk voor de doorvertaling van de lange termijn visie naar alle facetten van de organisatie en de benodigde acties;
 • Stelt samen met het (vestigings)management de lange termijn visie vast voor de operationele organisatie;
 • Draagt zorg voor de doorvertaling van beleid en structuurwijzigingen vanuit de Franchiseraad en levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van deze beslissingen;
 • Treedt op als ambassadeur van de Blueprint van de Business Unit Bouwmaat Amsterdam B.V.

3. Stafafdelingen

Is eindverantwoordelijk voor het te ontwikkelen organisatiebeleid en de doorvertaling naar de verschillende facetten van de organisatie.

Kernactiviteiten

 • Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening en output van de verschillende stafafdelingen (P&O, Financiën, Facilitair);
 • Initieert nieuwe ontwikkelingen en doet voorstellen voor (nieuw) organisatiebeleid ten behoeve van de vestigingen en de medewerkers;
 • Ziet toe op een efficiënte en effectieve manier van het implementeren van nieuw organisatiebeleid;
 • Bewaakt de voortgang van P&O-, financiële- en facilitaire projecten en stuurt waar nodig tussentijds bij ten einde de kwaliteit te borgen.

4. Coachen en leidinggeven

Is verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving waarin het (vestigings)management wordt gestimuleerd en uitgedaagd tot het leveren van een optimale prestatie.

Kernactiviteiten

 • Inspireert het (vestigings)management door het tonen van visie, leiderschap en daadkracht;
 • Geeft sturing aan het functioneren en de individuele kwaliteit van het (vestigings)management, signaleert ontwikkelbehoefte, anticipeert hierop en ziet toe op de realisatie;
 • Creëert in samenwerking met het (vestigings)management een omgeving waarin (persoonlijke)ontwikkeling en groei wordt gestimuleerd en potentie wordt gezien en benut;
 • Stimuleert het (vestigings)management tot continue verbetering en vernieuwing ten einde de Business Unit naar een hoger plan te tillen;
 • Stuurt op optimale klantbeleving, verbinding en het tonen van lef.

5. Communicatie en overleg

Vormt de spil tussen de 6 vestigingen van de Business Unit Amsterdam B.V. en de stafafdelingen. Is tevens de verbindende factor tussen de Business Unit, Bouwmaat Nederland en MMA Holding.

Kernactiviteiten

 • Draagt zorg voor effectieve communicatielijnen met interne en externe partijen;
 • Bevordert een professionele samenwerking tussen vestigingen, (vestigings)management, de (staf)afdelingen en Bouwmaat Nederland;
 • Heeft een sturende rol in het MT overleg;
 • Vertegenwoordigt het belang van Bouwmaat Amsterdam BV binnen Bouwmaat Nederland in de Franchiseraad (overleggen, commissies en project).

Functie-eisen

 • Hbo+ werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een senior managementpositie
 • Kennis van de ‘Bouwmagazijnformule’, B2B, retail en of groothandel, winkelprocessen
 • Aantoonbare managementvaardigheden (daadkracht, visie, verandermanagement en ondernemerschap)
 • Uitstekende sociale vaardigheden (betrokken en enthousiast)
 • Aantoonbare coachende en leidinggevende vaardigheden (bevlogen en empathisch)
 • Aantoonbare commerciële vaardigheden (een uitdaging is een kans en willen winnen)

Bedrijfsomschrijving

Bouwmaat is voor de vakman dé groothandel in bouwmaterialen en biedt alles voor slimmer bouwen. Bouwmaat helpt de vakman zo efficiënt mogelijk zijn werk te doen en alles is daarop afgestemd. Het assortiment (meer dan 10.000 artikelen gegarandeerd op voorraad), de service en de openingstijden van de vestigingen zijn afgestemd op de doelgroep. Of het nu gaat om bouwmaterialen, hout, sanitair, elektra, gereedschappen, ijzerwaren, verf, of keukens: Bouwmaat is de slimste keuze voor elke professional die werkt in de herstel-, renovatie- en onderhoudsbranche. Met 46 vestigingen in Nederland is er altijd een vestiging in de regio.