Woerden

CFO / Concerncontroller

Je geeft leiding aan de afdeling Strategie, Financiën en Control en bent daarnaast concerncontroller voor beide gemeenten. Het gaat dus om een gecombineerde functie. Solliciteer nu!
29.07.2022
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Vast
Gemeente Woerden via Aardoom & de Jong

Functieomschrijving

Voor de gemeenten Woerden en Oudewater is Aardoom & de Jong op zoek naar een CFO/Concerncontroller. De organisatie werkt voor de twee gemeenten Woerden en Oudewater en adviseert dus de twee colleges. Dat betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. De cultuur is informeel, laagdrempelig en resultaatgericht. Het beleid is interactief: mét onze inwoners én ondernemers. Je geeft leiding aan de afdeling Strategie, Financiën en Control en bent daarnaast concerncontroller voor beide gemeenten. Het gaat dus om een gecombineerde functie. Ben je een ervaren (finance) manager met ervaring in de publieke sector en op het gebied van verandermanagement, die rolvast, stevig maar ook oplossingsgericht is? Reageer dan nu!

CFO/Concerncontroller
36 uur per week

Functieomschrijving
1. Leidinggeven
Je geeft op energieke wijze richting en je bent in staat om de verdere professionalisering, doorontwikkeling en modernisering van de afdeling te leiden. Je hebt een duidelijke koers, draagt deze uit en stuurt op resultaten.
Je bent rolvast en schept helderheid over rollen en posities. Je bevordert het verder creëren van teamgeest en stimuleert samenhang en samenwerking tussen disciplines binnen de afdeling. Je hebt een goede balans tussen innovatie van werkprocessen en de borging van het reeds ingezette. Je bent een toegankelijke coach en sparringpartner voor collega’s.

2. Strategische adviseur
Je informeert en adviseert vanuit een onafhankelijke positie de directie, managers en de wethouder(s) over kansen, risico’s en consequenties van plannen, projecten, voorstellen en voorgenomen besluiten. De complexe bestuurlijke dossiers staan scherp op je netvlies en hebben je aandacht. Je weet wat er in de samenleving speelt en voor welke uitdagingen de organisatie staat. Daarom benader je onderwerpen vanuit een breed perspectief en betrek je aspecten als financiën, regelgeving, kwaliteit van de dienstverlening, organisatieontwikkeling, beleid, projecten e.d. in je advisering. Je bent in staat om boven de materie te staan en vanuit een helikopterview te verbinden. Zodoende lever je een actieve bijdrage aan het realiseren van de organisatorische en bestuurlijke doelstellingen. Je draagt als adviseur bij aan de sturing en samenhang van het concern als geheel en stimuleert verdere samenwerking. Je draagt zorg voor processturing. Je bent lid van het MT en aanwezig bij de directie die bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en twee directeuren. Je zorgt voor verbinding en bent in staat goede persoonlijke relaties op te bouwen.

Dit doe jij door:
 • Leidinggeven aan het team Strategie, Financiën en Control.
 • Zorgdragen voor het in control zijn van de gemeentelijke financiën.
 • Gevraagd en ongevraagd het bestuur en de directie adviseren over de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de bedrijfsvoering, over het aspect rechtmatigheid en ‘in control zijn’ van de organisatie.
 • Het realiseren van het Plan van Aanpak om te komen tot één team SFC.
 • Doorontwikkeling van de kwaliteitsslag binnen het team.
 • Invoering rechtmatigheidsverantwoording.

Functie-eisen

Functie-eisen
Wat neem je mee aan kennis en ervaring?
 • Ervaring als teammanager financiën in een groot team waarin veel verschillende taakvelden zijn ondergebracht en het vermogen om prioriteiten te stellen en te delegeren.
 • Ervaring in de non-profit, gemeentelijke ervaring is een pre.
 • Ervaring met verandertrajecten en de sensitiviteit om door te pakken op de reeds ingezette koers zonder radicale veranderingen.
 • Kennis van Besluit begroting en verantwoording (BBV) en planning & control.
 • Inzicht in en kennis van samenwerking in lokaal, regionaal en landelijk verband (zoals in verbonden partijen, maar ook in de samenwerking tussen twee gemeenten).
 • Ervaring het vormgeven van goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.
 • Visie op de samenwerking tussen overheid en inwoners.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken/competenties:
 • Politiek sensitief en een strategische denker.
 • Stevige persoonlijkheid: “je kan tegen een stootje”.
 • ‘Dienend leiderschap’: geduldig, maar ook in staat (soms snel) knopen door te hakken. Hard op de inhoud, zacht op de relatie.
 • Verbindend en gericht op samenwerking.
 • Rolvast en standvastig maar ook het vermogen om creatieve oplossingen te bedenken.

Bedrijfsprofiel
Het team Strategie, Financien en Control (SFC) bestaat uit ongeveer 30 FTE, verdeeld over verschillende pijlers waaronder strategie, inkoop, financiële administratie, P&C en financieel beleid, businesscontrol, audit en ook ciso en privacy officer vallen in dit team. De financiële administratie heeft een coördinator voor de dagelijkse aansturing. Het team SFC krijgt steeds meer een centrale rol waarin alle processen met een financiële component samenkomen.

De gemeente Woerden en Oudewater is een inclusieve organisatie en hecht er veel waarde aan de diversiteit van de samenleving weerspiegeld te zien in de organisatie. Dit betekent dat de gemeente niet alleen de ruimte biedt aan iedereen maar diversiteit ook als kracht ziet. De organisatie werkt voor twee gemeentebesturen, Oudewater en Woerden: WOW! Hoe dat gaat lees je op www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Woerden en Oudewater heeft oog voor jou. Als professional maar ook als individu. De sfeer is innovatief, dynamisch en persoonlijk. In deze gemeente krijg je vrijheid om hier de invulling aan te geven die het beste bij jou past. Bijvoorbeeld door het nieuwe werken, hetgeen onafhankelijk van plaats en tijd is.

Concreet biedt de gemeente het volgende:
 • Een salaris van maximaal € 7.098,- (schaal 14).
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05%.
 • Bij goed functioneren, krijg je na een jaar een vast contract.
 • Een iphone, laptop, een thuiswerkvergoeding en een vergoeding voor de inrichting van je thuiswerkplek.
 • De keuzemogelijkheid om te werken zonder verlofregistratie en te werken op de locatie die het beste bij jou en de situatie past. Kortom, alle ruimte voor een goede balans tussen werk en privé.

Procedure
Bij de werving en selectie laat de gemeente zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via het solliciatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk woensdag 24 augustus 2022 tegemoet.

Contactpersonen
Ronald Gaartman | telefoon: 06 22233604 | e-mail: gaartman@aardoomendejong.nl.
Jerry Allon | telefoon: 06 83177701 | e-mail: jerry@aardoomendejong.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Salaris (Min-Max)

5000+

Gewenste uren (Min-Max)

36-40