Den Haag

CIO-Adviseur

Je hebt een belangrijke, ondersteunende rol bij het zorgen voor een goede informatiepositie van de CIO en bij het bepalen van de richting voor de informatievoorziening van de IND.

22.11.2022
 • WO
 • 2-5 jaar
 • 5-10 jaar
 • 10-15 jaar
 • > 15 jaar
 • Vast

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Functieomschrijving

CIO-Adviseur – IND

Wat ga je doen?
Je hebt een belangrijke, ondersteunende rol bij het zorgen voor een goede informatiepositie van de CIO en bij het bepalen van de richting voor de informatievoorziening van de IND.

Als CIO-adviseur ben je betrokken bij het opstellen van strategie, beleid en adviezen op het gebied van informatievoorziening. Je samen met collega’s besluitwaardige en adviezen op voor de CIO, de directie IV en de IND en je bewaakt de kaders en standaarden. De relevante informatie haal je op uit de hele organisatie en daar buiten. Je vindt het leuk om een vraagstuk helemaal uit te pluizen en het gesprek aan te gaan met betrokken partijen. Wat zijn hun visies en belangen met betrekking tot het vraagstuk? Welke partijen kunnen helpen in het behalen van de gewenste resultaten? Netwerken is dus heel belangrijk. Ook moet je goed kunnen inschatten wat de effecten van het advies zullen zijn. Daarnaast lever je een bijdrage aan annotaties op inhoudelijke IT-onderwerpen en aan het uitvoeren van CIO-oordelen, waarbij de CIO een advies afgeeft over IV projecten om de kans van slagen van de projecten te verhogen.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Adviseren op verschillende onderwerpen op het gebeid van IT/IV en het formuleren van heldere adviezen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Bijdragen aan IND brede (o.a. CIO-raad, Deelberaad Keteninformatisering, Brede Bestuursraad) annotaties op inhoudelijke IV-onderwerpen.
 • Betrokkenheid bij het uitvoeren en het opstellen van een CIO-oordeel bij IV-projecten.
 • Verwerken van eventuele bevindingen en aanbevelingen van (externe) onderzoeken in concrete verbetervoorstellen en ondersteunen bij (het monitoren van) de implementatie.
 • Inschatten risico’s op politiek gevoelige dossiers en waar nodig onderneem je actie.
 • Tenslotte ondersteun je waar nodig ook op andere domeinen waar de afdeling Strategie en Regie voor verantwoordelijk is.
 • In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende

Functie-eisen

 • Je hebt wo - werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding in de richting bestuurskunde, (technische) bedrijfskunde, informatiemanagement of informatiekunde;
 • Je hebt kennis en ervaring – en bent in staat deze kennis te vertalen naar concrete toepassingen binnen de IND – op meerdere IT-domeinen, zoals:
 • IT processen en middelen,
 • techniek en architectuur,
 • informatiemanagement,
 • informatieplanning,
 • informatieanalyse,
 • project-, programmamanagement en portfoliomanagement,
 • ontwikkelmethodes zoals waterval en agile.
 • Je hebt advieservaring en sterke communicatieve vaardigheden.
 • Je kunt opereren binnen complexe omgevingen waarin jij de verschillende belangen met elkaar verbindt;
 • Je hebt ervaring met stakeholdermanagement en het opbouwen van een intern en extern netwerk;
 • Je hebt bij voorkeur enige ervaring in een soortgelijke functie en met het uitvoeren van CIO-oordelen.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveauschaal:
11
Maandsalaris: Min €3.503 – Max. €5.343 (bruto)
Dienstverband voor onbepaalde tijd
Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Bedrijfsomschrijving

De afdeling Strategie en Regie is onderdeel van de directie IV en adviseert, stelt kaders en monitort en faciliteert de directeur IV/CIO en het MT-IND bij zijn of haar taak de continuïteit en ontwikkeling van de IV voorziening voor de IND te borgen met als doel de kerntaken van de IND, het beoordelen van aanvragen voor toelating en verblijf en naturalisatie, optimaal te ondersteunen. De afdeling Strategie en Regie bestaat uit twee teams. Eén team is belast met de strategische advisering, kennis en ondersteuning op een aantal domeinen: portfoliomanagement, Enterprise architectuur, integrale beveiliging, informatiebeveiliging en cybersecurity, innovatie, ketenmanagement, i-control, archivering, strategisch leveranciersmanagement en informatiemanagement IV. Het tweede team, het directiesecretariaat, is verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van het managementteam (MT) van de directie IV . De afdeling wordt aangestuurd door een tactisch manager. Deze manager vervult tevens de rol van plaatsvervangend directeur/CIO.

De IND heeft de ambitie om een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en datagestuurd werkt voor het gehele proces van dienstverlenen, van aanvragen, naar beslissen en handhaven, inclusief procesvertegenwoordiging, waarbij de klant op ieder moment over de juiste verblijfstitel beschikt. Dit stelt andere en hogere eisen aan de informatievoorziening (IV) van de IND. Het vraagt om verdergaande digitalisering van de processen, een wendbare en snel op verandering inspelende IV-organisatie en een robuust en toekomstbestendig IV-landschap. En daarbij zullen we gebruik maken van de nieuwste technieken. Daarnaast maken we nu een grote slag naar Agile werken en ook dat brengt de nodige veranderingen met zich mee. Kortom je komt binnen op een moment met veel uitdagingen en hectiek.

Salaris (Min-Max)

Min €3.503 – Max. €5.343 (bruto)

Gewenste uren (Min-Max)

28 - 36