Den Haag

Coördinerend Jurist

Coördinerend Jurist
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Functieomschrijving
Bijdragen aan actuele thema’s en transities die onze hele maatschappij raken. Zoals de stikstofaanpak, circulaire landbouw, digitalisering, het duurzaam verdienvermogen van Nederland en goed functionerende markten. Jij doet dat als coördinerend jurist bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag.

04.08.2022
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Vast

Rijksoverheid

Functieomschrijving

Je werkt binnen de directie Wetgeving en Juridische Zaken, een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de beide ministeries ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Binnen drie van onze afdelingen, waarbinnen we clusters inrichten, hebben we ruimte voor nieuw talent. Jij stuurt een of meerdere van deze clusters aan. Hierbij coördineer je de werkzaamheden en coach je de juristen. Je bent hun inhoudelijk en strategisch sparringpartner, weet hoe het met hen gaat en helpt bij hun verdere ontwikkeling. Ook bewaak je de kwaliteit en voortgang van alle werkzaamheden binnen je cluster(s). En samen met het MT-lid van je afdeling zorg je voor een goede verbinding met de betrokken beleidsdirecties.

Waar jij gaat werken en welke clusters je gaat leiden, bepalen we graag samen met jou. Wellicht spreekt de afdeling Economische Zaken je het meeste aan. Hier speelt een grote diversiteit aan onderwerpen. Denk aan de coördinatie en begeleiding van wetgeving en advisering rondom aanbesteden, markttoezicht, ruimtevaart en financieel instrumentarium, zoals het Nationaal Groeifonds. Ben je thuis in digitalisering? Dan stuur je wellicht ons cluster Digitalisering aan en werk je, al pionierend, mee aan het opstellen van nieuwe kaders.

Of misschien ben je helemaal op je plek op de afdeling Natuur en Stikstof. De onderwerpen waarop deze afdeling zich richt staan volop in de actualiteit. Denk aan de stikstofproblematiek, gebiedsgericht werken met interbestuurlijke samenwerking, omgevingsrecht, pacht en mest. Hier werk je nauw samen met drie andere coördinerend juristen. De onderlinge verdeling van de clusters wordt nog bepaald. Daarnaast neemt een van jullie de rol van plaatsvervangend afdelingshoofd op zich.

Tot slot is er onze afdeling Landbouw en Voedselkwaliteit, waarvan de aandachtsgebieden samenhangen met diverse actuele maatschappelijke vraagstukken. Denk aan thema’s als het gemeenschappelijk landbouwbeleid, biologische landbouw, dierenwelzijn, visserij en gewasbescherming en opgaves als het versterken van het economisch perspectief van ondernemers.

In welke afdeling en voor welke clusters je ook aan de slag gaat, één ding staat vast: je draagt bij aan de grootste transities en maatschappelijke vraagstukken van dit moment..

Functie-eisen

Hoe jij bekend staat? Als een strategisch denker die makkelijk het overzicht houdt. Relevante ontwikkelingen binnen de maatschappij of politiek? Jij signaleert ze direct en vertaalt ze naar onze dagelijkse praktijk. Je communiceert helder en komt tot weloverwogen oordelen. Bovendien ben je een geboren netwerker en gaat het aansturen van een team jou van nature goed af. Zo voel je feilloos aan wanneer je je collega’s ruimte kunt geven en wanneer je moet interveniëren.

Verder heb je:

 • Een wo-diploma rechten.
 • Ruime ervaring met wetgeving en advisering in juridische en politiek-bestuurlijke complexe trajecten.
 • Ervaring met het coachen en aansturen van (een groep) medewerkers.

Voldoe je nog niet aan alle eisen, maar heb je wel de potentie en ambitie om te groeien in de rol van coördinerend jurist? Ook dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden, zoals starten in schaal 13 en je via learning on the job verder ontwikkelen.

Bedrijfsomschrijving

 • Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 14
Maandsalaris: Min €5.126 – Max. €7.493 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer informatie

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Solliciteren?
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via de solliciteerknop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Salaris (Min-Max)

€5.126 - €7.493

Gewenste uren (Min-Max)

32 - 36