Amsterdam

Decaan, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Vrije Universiteit Amsterdam nodigt gekwalificeerde kandidaten uit om te solliciteren voor de functie van Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

 

24.08.2023
Perrett Laver

Functieomschrijving

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid telt op dit moment ruim 400 medewerkers en 4.100 studenten en verzorgt bacheloropleidingen in vier gebieden: Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, Criminologie en de interdisciplinaire Engelstalige bachelor Law in Society. Daarnaast heeft de faculteit een uitgebreid aanbod aan masteropleidingen (Nederlands- en Engelstalig), alsmede contract- en postacademisch onderwijs. Ons onderwijs en onderzoek richten zich op de maatschappelijke functie en relevantie van het recht: van verbintenissen in de platformeconomie tot het nieuwe werken, van koloniaal onrecht tot medische aansprakelijkheid, van gezinshereniging tot burgerinspraak, van zedendelicten tot gijzelsoftware. Ons onderzoek heeft vaak een internationaal en multidisciplinair karakter. Ook valorisatie wordt een steeds belangrijker thema voor de faculteit, zoals het ontwikkelen van activiteiten (postacademisch onderwijs en vormen van publiek-private samenwerking) vanuit de Innovatiehub op het terrein van Legal Tech (Amsterdam Law and Technology Institute). Daarnaast heeft de VU Leven Lang Ontwikkelen (LLO) op de agenda gezet als strategisch speerpunt en faculteit overstijgend initiatief. Samenwerking over de grenzen van faculteiten heen moet leiden tot nieuw aanbod en initiatieven. De faculteit kent een diverse studentenpopulatie met een relatief groot aandeel eerste generatiestudenten en studenten met een diverse culturele achtergrond. De ambitie is deze diversiteit terug te laten komen in de opbouw van de wetenschappelijke staf.

Profiel

De kandidaat herkent zich in het volgende profiel:

  • verbindende en faciliterende leiderschapsstijl en beschikt over ruime bestuurlijke en managementkwaliteiten, bij voorkeur in een universitaire omgeving. De decaan onderkent het belang van de ondersteuning en bedrijfsvoering in de faculteit;
  • besluitvaardig leider, staat voor genomen besluiten en is in staat deze uit te voeren;
  • sterk wetenschappelijk profiel, bij voorkeur, een juridische of criminologische achtergrond, en een aansprekende staat van dienst in het geven en vernieuwen van onderwijs, (interdisciplinair) onderzoek en valorisatie;
  • enthousiasme over het door de faculteit ontwikkelde programma Law in Action, een benadering waarin de maatschappelijke betekenis van het recht centraal staat en de vraag is hoe het recht mensen en ondernemingen in de samenleving beïnvloedt, en andersom: hoe de maatschappelijke ontwikkelingen het recht beïnvloeden. Op onderzoeksterrein heeft de decaan affiniteit met Empirical Legal Studies, het belangrijkste onderzoekspeerpunt van de faculteit;
  • is in staat het profiel van de faculteit naar het CvB en het College van Decanen toe te representeren;
  • authentieke interesse in de belangen van studenten en medewerkers en affiniteit met het effectief vormgeven van relaties met de onderdeelcommissie (ODC) en facultaire studentenraad (FSR). Daarbij hoort ook zichtbaarheid binnen de organisatie;
  • sterke communicatieve vaardigheden, integriteit, en een open en transparante stijl. De nieuwe decaan heeft als teamspeler ervaring met het realiseren van ingewikkelde trajecten waarbij samenwerking essentieel was;
  • ervaring met complex stakeholdermanagement. De decaan heeft een sterk gevoel voor politieke verhoudingen, kan effectief handelen in situaties met tegengestelde belangen, en heeft het vermogen om te reflecteren;
  • een goede beheersing van zowel het Nederlands als het Engels is een vereiste.

VU Amsterdam

De ambitie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is om bij te dragen aan een betere wereld, door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. De VU is een universiteit, opgericht in 1880, waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Ons onderwijs en onderzoek beslaat het hele wetenschappelijke spectrum – van alfa, gamma en bèta tot leven en medisch – en is ingericht langs vier inhoudelijke profielthema’s: Human Health and Life Sciences, Connected World, Governance for Society en Science for Sustainability. Zo stimuleren we de multidisciplinaire samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en straks om vragen. De VU stimuleert actief het werken volgens de principes van open science en werkt aan een nieuwe manier van erkennen en waarderen waarin wetenschappers, docenten en medewerkers in al hun verschillende rollen samen bijdragen aan wetenschap die de maatschappij verder helpt. De uitstekend bereikbare VU Campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek én valorisatie. Aan de VU werken ruim 5.600 medewerkers en volgen 30.000 studenten wetenschappelijk onderwijs aan negen faculteiten.

Arbeidsvoorwaarden: Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, op voltijdse basis minimaal € 8.087,- (schaal 18) en maximaal € 10.721,- (schaal 18) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel: Decaan 1. Voor deze functie zijn specifieke arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Diversiteit: Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Solliciteren: Het Executive Search bureau Perrett Laver is gevraagd VU Amsterdam te ondersteunen bij de wervingsprocedure voor de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

U kunt uw belangstelling voor deze positie kenbaar maken door het uploaden van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae via de website van Perrett Laver www.perrettlaver.com/candidates onder vermelding van het referentienummer 6746. U kunt voor vragen en inlichtingen telefonisch contact opnemen met Feride Yetis via Feride.Yetis@perrettlaver.com of telefonisch op +31 (0)20 2409344.

De deadline voor uw reactie is gesteld op 11 september 2023 om 09.00 uur.

Sollicitaties worden op 20 september 2023 door de benoemingsadviescommissie (BAC) beoordeeld. Perrett Laver houdt eind september de eerste diepte-interviews met kandidaten op de longlist, waarna de BAC op 9 oktober 2023 bijeenkomt om de shortlist vast te stellen. Kandidaten op de shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken eind oktober en begin november met de BAC, die wordt voorgezeten door de Rector Magnificus, prof. dr. Jeroen Geurts. Onderdeel van het selectietraject is een selectieassessment, het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. Het kunnen overleggen van een VOG is een voorwaarde.

De selectie van en onderhandelingen met de meest geschikte kandidaat vinden plaats in november.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.