Alkmaar

Directeur-bestuurder (36 uur)

De directeur van Stedelijk Museum Alkmaar is eindverantwoordelijk voor het totale (artistieke en zakelijke) beleid: heeft een duidelijke visie op en strategie voor de ontwikkeling en de groei van het museum; kan deze visie op pragmatische wijze vertalen in een prikkelende programmering

21.03.2024
 • HBO
 • WO
 • Postdoctoraal
 • 5-10 jaar
 • 10-15 jaar
 • > 15 jaar
Stedelijk Museum Alkmaar

Functieomschrijving

Stedelijk Museum Alkmaar is een ondernemend, cultuurhistorisch museum dat sterk is verankerd in de stad en de regio, maar met zijn kwalitatief hoogstaande collectie en zijn ambitieuze tentoonstellingsprogramma ook nationale betekenis heeft en (inter)nationaal publiek trekt.

Stedelijk Museum Alkmaar, geopend in 1875, is een van de oudste musea van Nederland. Sinds 2000 is het gevestigd in een modern museumgebouw in het historische centrum van de stad.

Het museum beheert en presenteert een brede en gevarieerde collectie die is verbonden met stad en regio. De collectie telt zo'n 18.000 objecten. Zwaartepunten in de collectie zijn de 16e en 17e-eeuwse schilderkunst en kunstnijverheid, met oude meesters als Emanuel de Witte, Pieter Saenredam en Caesar van Everdingen, en de kunst van de vroege 20e eeuw met moderne meesters als Jan Sluijters, Leo Gestel, Charley Toorop en de kunstenaars van de Bergense School. In de zomer van dit jaar opent het museum een nieuwe collectiepresentatie met ruimte voor diverse perspectieven, meerstemmige verhalen en co-creaties met inwoners van Alkmaar.

De afgelopen jaren heeft Stedelijk Museum Alkmaar zich geprofileerd met een ambitieus tentoonstellingsprogramma, met aandacht voor kunst uit de 16e en 17e eeuw (Emanuel de Witte, Allart van Everdingen), de vroege 20e eeuw (Van Gogh, Cézanne, Le Fauconnier & de Bergense School, de Toorop Dynastie), stadsgeschiedenis (Maria van Nesse, Plantage Alkmaar) en recentelijk voor hedendaagse kunstenaars die met de regio verbonden zijn (herman de vries, Rudi van de Wint, Fiona Tan, Maria Barnas). Het museum werkt veelvuldig samen met universiteiten en andere musea in Nederland en daarbuiten.

Stedelijk Museum Alkmaar vervult een spilfunctie in de stad en de omliggende regio Noord-Holland Noord. In nauwe samenwerking met organisaties en culturele instellingen in de regio worden ook activiteiten buiten het museum georganiseerd. Het museum biedt een breed scala aan educatieve programma's, zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs, met bijzondere aandacht voor het MBO en het VMBO. Sinds kort kent het museum een actieve jongerenafdeling.

Stedelijk Museum Alkmaar bereikt gemiddeld 60.000-70.000 bezoekers per jaar. In 2023 werd met ruim 80.000 bezoekers een nieuw record behaald. In de komende jaren wil het museum deze groei bestendigen en het publieksbereik met name in de eigen regio verbreden.

Het aantal inwoners van Alkmaar e.o. zal de komende jaren fors groeien. In aansluiting daarop werkt het museum aan uitbreidings- en nieuwbouwplannen om ruimte te kunnen bieden aan tentoonstellingen, educatieve activiteiten en groeiende bezoekersaantallen.

Stedelijk Museum Alkmaar wordt structureel gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar. In 2014 is het museum verzelfstandigd in een stichting, die opereert volgens het Raad van Toezicht-model. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt in handen van de directeur. De museumorganisatie telt ruim 30 medewerkers in loondienst en circa 50 vrijwilligers.

Het museum zoekt per 1 augustus een

Directeur-bestuurder (36 uur)

Functieomschrijving

De directeur:

 • is eindverantwoordelijk voor het totale (artistieke en zakelijke) beleid: heeft een duidelijke visie op en strategie voor de ontwikkeling en de groei van het museum; kan deze visie op pragmatische wijze vertalen in een prikkelende programmering
 • is verantwoordelijk voor het artistieke beleid (programmering, collectie en educatie), met inachtneming van de vastgestelde zakelijke kaders

 • kan Stedelijk Museum Alkmaar helder positioneren bij de diverse doelgroepen, waaronder zowel regionale inwoners als buitenlandse bezoekers; heeft bij deze positionering tevens oog voor de profilering van Alkmaar als een plaats met stedelijke allure en cultureel centrum van de regio Noord-Holland Noord
 • kan als boegbeeld en woordvoerder deze visie uitdragen via pers en mediacontacten, openbare optredens, relevante publicaties en via fora van deskundigen en publiek
 • is als cultureel ondernemer in staat de benodigde extra middelen te werven bij subsidiegevers, fondsen, particuliere begunstigers en bedrijfsleven; onderhoudt goede betrekkingen met deze partijen
 • beschikt over een relevant (inter)nationaal netwerk van museumcollega's, bruikleengevers, deskundigen en kunstenaars en weet dit te onderhouden en uit te breiden
 • is een echte ‘teambuilder’, een stevige en toegankelijke manager; geeft coachend leiding aan de organisatie en schept de voorwaarden voor een gezonde en inspirerende werkomgeving
 • volgt de relevante ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied
 • rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Profiel

De directeur:

 • is een ambitieuze cultureel ondernemer;
 • heeft museale ervaring en ervaring als leidinggevende;
 • heeft oog voor bedrijfsvoering;
 • heeft ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • is een strategische en zelfstandige denker en ondernemende, resultaatgerichte doener;
 • is een vertrouwenwekkende persoon met overtuigingskracht en visie;
 • is een gezaghebbende ambassadeur en boegbeeld, in staat een inspirerende gesprekspartner te zijn voor externe partijen en interne professionals;
 • is een energieke, charismatische, inspirerende, empathische persoonlijkheid en een superieure netwerker, die weet om te gaan met zowel overheden en bestuurders als donateurs en fondsen, en stakeholders aan zich weet te binden;
 • is open en communicatief; kan luisteren, overleggen en kritiek incasseren;
 • is een coachende leider die medewerkers kan enthousiasmeren en verbindend optreedt.

Een academisch werk- en denkniveau is vereist. Een opleiding als (kunst)historicus is een pre. Ervaring met en inzicht in de cultuursector is belangrijk. En verder natuurlijk beheersing van de moderne talen, vooral het Engels.

Wij bieden

Een uitdagende en ondernemende functie in een stimulerende omgeving en een professioneel en betrokken team. De honorering is marktconform.

Meer informatie
Zie voor extra informatie, zoals het jaarverslag 2022, www.stedelijkmuseumalkmaar.nl.

Tevens is informatie in te winnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht Tillie van der Poel (tel. 06-24559618).

Solliciteren
Bent u geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uw CV en motivatiebrief uiterlijk zondag 7 april 2024 naar sollicitatie@museumalkmaar.nl. De selectiegesprekken zijn gepland op woensdag 24 april.

We geloven dat diversiteit ons samen sterker en beter maakt en staan voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht waar je in gelooft, hoe oud je bent, waar je vandaan komt of op wie je valt. We verwelkomen graag sollicitaties van mensen die nu in onze organisatie ondervertegenwoordigd zijn.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.