Sliedrecht

Directeur-Bestuurder

Colourful People zoekt voor Tablis naar een Directeur-Bestuurder die met passie en flair dagelijks het verschil wil maken voor huurders. Interesse? Bekijk deze vacature en solliciteer!
23.05.2023
  • WO
  • 5-10 jaar
  • Vast
Tablis via Colourful People

Functieomschrijving

Directeur-Bestuurder
Sliedrecht

Betrokken, verbindend, ambitieus en ondernemend.

Tablis Wonen zoekt een bestuurder die met passie en flair onze organisatie klaarmaakt om de grote uitdagingen waar onze sector voor staat, de komende jaren op te pakken. Je bent ambitieus ten aanzien van onze rol daarin. Je hebt een warm hart voor onze huurders en voor de volkshuisvesting. Je bent verbindend naar zowel onze collega’s als naar onze samenwerkingspartners. Maar je bent ook zakelijk als het gaat om het behalen van onze resultaten. Herken jij je hierin? Dan gaan wij graag met jou het gesprek aan!

Over Tablis Wonen
Tablis Wonen is een woningcorporatie in Sliedrecht. Wij verhuren zo’n 4600 woningen in de gemeente Sliedrecht en Molenlanden. Voor ons is het belangrijk dat onze huurders plezierig wonen en een fijn, en betaalbaar thuis hebben. Wij zijn er voor de huurders met een bescheiden portemonnee en zetten ons in voor duurzaamheid en energiebesparing. Dit doen wij in goede samenwerking met bewoners, onze huurdersorganisatie SliM Wonen, gemeenten en overige belanghouders.

Tablis Wonen is een financieel gezonde organisatie, met betrokken medewerkers waar de menselijke maat de norm is en waar het prettig werken is. Onze ambities en opgaven zijn groot. Samen met onze nieuwe bestuurder gaan we onze toekomststrategie opstellen. Jij neemt daarin het voortouw en krijgt bij ons de ruimte om daar een eigen stempel op te drukken.

Waar staan wij voor?
De grote landelijke opgaven op het gebied van verduurzaming en ten aanzien van de beschikbaarheid van voldoende goede (sociale) huurwoningen spelen ook in ons werkgebied. Dat vertaalt zich naar uitdagingen op het terrein van verduurzaming van onze woningvoorraad en de realisatie van nieuwbouw. Daarnaast liggen er uitdagende vraagstukken op het vlak van betaalbaarheid en leefbaarheid. Wij werken vanuit de overtuiging dat deze uitdagingen alleen in goede (regionale) samenwerking aangegaan kunnen worden. De manier waarop Tablis Wonen de opgaven aangaat is uitgewerkt in het Ondernemingsplan Tablis Wonen 2020-2023. Dit ondernemingsplan zal samen met onze nieuwe bestuurder in 2024 geactualiseerd worden.

Een aantal thema’s blijft daarin in ieder geval actueel. Onze huurders (huidige en toekomstige) staan centraal in alles wat wij doen. Wij versterken waar mogelijk onze betrokkenheid en samenwerking en zorgen voor een goede dienstverlening. Ook dragen wij zorg voor leefbare complexen, wijken en buurten. En wij blijven werken aan voldoende geschikte, betaalbare en beschikbare woningen. Voor 2030 willen wij 400 nieuwbouwwoningen realiseren in Sliedrecht en wij werken hard aan de aansluiting van onze woningen op een duurzaam warmtenet. Wij zijn koploper als het gaat om aardgasvrije wijken.

De organisatie
Tablis Wonen wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur. De bestuurder is voorzitter van het MT. Het MT wordt gevormd door de drie managers van de verschillende afdelingen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en adviseert vanuit 'de bedoeling' en maatschappelijke legitimiteit. Ook vervult de RvC de werkgeversrol naar de bestuurder. De omvang van de organisatie bestaat uit ruim 40 fte.

Organisatieontwikkeling
Tablis Wonen is een financieel gezonde organisatie. Onze opgaven vragen van onze organisatie dat wij onze processen goed op orde brengen. Ook de verdere digitalisering zal hoog op onze agenda blijven. Samenwerking (intern en extern, lokaal en regionaal) is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Gezien onze omvang maken wij steeds weer de afweging welke kennis, expertise en activiteiten wij in onze eigen organisatie beleggen en wat wij beter kunnen uitbesteden dan wel in samenwerking kunnen doen. De snel veranderende samenleving vraagt dat wij wendbaar en flexibel zijn en daarom investeren wij in de ontwikkeling van onze medewerkers en het leiderschap van ons management. Daarbij realiseren wij ons dat er veel gevraagd wordt van onze medewerkers, die veelal sterk betrokken zijn bij ons werk en bij onze huurders. Samen moeten we daarin een goede balans vinden. Ons MT zal zich verder moeten ontwikkelen naar een meer strategisch sturend team.

Gezien deze uitdagingen zoeken wij een bestuurder met ruime ervaring met organisatieontwikkeling, verandermanagement, teambuilding en coachend leidinggeven.

Functie-eisen

Wie zoeken wij?
Betrokken bij onze missie
Wij zoeken een bestuurder met een warm hart voor onze huurders, de volkshuisvesting en voor de missie die onze organisatie in ons werkgebied heeft.

Flair, verbinding en ondernemerschap
De grote opgaven ten aanzien van de woningvoorraad, betaalbaarheid, leefbaarheid en de verduurzaming vragen van Tablis Wonen dat wij creatief naar kansen en mogelijkheden kijken. Wij zoeken een bestuurder die oplossingsgericht en met ondernemerschap naar onze opgaven kijkt en onze mensen uitdaagt daarin mee te gaan. Omdat wij voor die opgaven steeds meer strategische samenwerkingsverbanden aangaan zoeken wij een netwerker en verbinder. Zowel naar onze huurders, onze stakeholders als in onze organisatie. Iemand die verbinding weet te maken met mensen.

Visie
Wij zoeken een bestuurder die beschikt over sterke analytische en strategische kwaliteiten. Iemand die in staat is de grote ontwikkelingen van deze tijd (technisch, volkshuisvestelijk, maatschappelijk en economisch) te duiden en samen met de Raad van Commissarissen en met de collega’s te vertalen naar een nieuw ondernemingsplan en naar onze organisatie. Je krijgt volop de ruimte om daarop je eigen stempel te drukken.

Organisatiekundig en veranderkundig leiderschap
Ervaring met organisatieontwikkeling, veranderkunde, procesmanagement en teambuilding zijn belangrijke functie-eisen. Wij zoeken een inspirerende bestuurder die oog heeft voor een goede balans tussen rust en dynamiek, waarbij veranderprocessen goed worden gestart, afgerond en geborgd. Ook weet jij ons MT als team op een meer strategisch niveau te brengen. Je bent een stevige persoonlijkheid die het hoofd koel weet te houden als het gaat om de zakelijke vertaalslag naar gewenste capaciteiten van de organisatie, maar hebt een warm hart en bent benaderbaar voor de medewerkers. Geloof in het belang van goede medezeggenschap en hen meenemen bij ontwikkelingen is belangrijk.

Bestuurlijke sensitiviteit
Omdat de gemeente voor ons een belangrijke samenwerkingspartner en stakeholder is zoeken wij kandidaten die ervaring hebben met het bestuurlijk krachtenveld. Vanzelfsprekend hoort daar ook goede bestuurlijke sensitiviteit bij.

Governance
Onze nieuwe bestuurder heeft bij voorkeur ervaring met governance en de rollen die daarbij horen. Je bent sparringpartner van de RvC, weet de Raad mee te nemen in de relevante ontwikkelingen en voorziet de leden van actuele en adequate informatie. Je weet je daarbij gesteund door een bestuurssecretaris. Tablis Wonen hanteert de governance code woningcorporaties.

Wat bieden wij?
Tablis Wonen biedt je een uitdagende werkomgeving bij een betrokken woningcorporatie waarin jij samen met collega’s dagelijks het verschil kunt maken voor onze huurders. Ons werkgebied is sterk in ontwikkeling en Tablis Wonen heeft de ambitie daaraan een belangrijke bijdrage te leveren. Je krijgt bij ons veel ruimte om daar jouw stempel op te drukken. Zowel strategisch als organisatorisch. Het jaarsalaris is conform de WNT-norm klasse E voor woningcorporaties.

Procedure
Tablis Wonen laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over Tablis Wonen, de functie of de procedure kun je contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 2670 6757). Je kunt je interesse kenbaar maken door een motivatiebrief en cv (pdf) uiterlijk 7 juni in te sturen via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

De gesprekken met de selectie- en de adviescommissie:
  • Maandag 19 juni | tussen 17.30 – 21.30 uur | is het eerste gesprek met de selectiecommissie van de RvC.
  • Vrijdag 23 juni | tussen 12.30 – 15.00 uur | volgt voor de voorkeurs kandid(a)at(en) een gesprek met de adviescommissie, met daarin een vertegenwoordiging van OR en MT.
  • Aansluitend zal er op vrijdag 23 juni een afsluitend gesprek zijn met de voltallige RvC (tussen 15.00 – 17.00 uur), waarna de RvC haar besluit neemt.

Conform de wet op de ondernemingsraad maakt een adviesaanvraag bij de OR onderdeel uit van de procedure. De voorkeurs-kandidaat wordt - conform de richtlijnen in de woningwet - voorgedragen aan de Autoriteit woningcorporaties voor de zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid. Voor meer informatie over deze procedure zie: www.ilent.nl/onderwerpen/governance-en-integriteit/zienswijze-geschiktheid-en-betrouwbaarheid.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gewenste uren (Min-Max)

36-40