Utrecht

Directeur-bestuurder

Ben jij een maatschappelijk betrokken en optimistisch persoon die het verschil wil maken? Iemand die verantwoordelijkheid neemt en stappen zet? Kom ons team versterken!
22.11.2022
 • WO
 • 10-15 jaar
 • Vast
Schola Medica via Aardoom & de Jong

Functieomschrijving

Voor Schola Medica is Aardoom & de Jong op zoek naar een bevlogen directeur-bestuurder. Iemand met visie en lef, die niet voor één gat te vangen is en ervan houdt nieuwe wegen te verkennen. Wil je met jouw brede ervaring in het domein bijdragen aan het onderwijs aan zorgverleners? Dan maken we graag kennis met jou.

Directeur-bestuurder
Utrecht, 32 uur per week

Functieomschrijving
Als directeur-bestuurder geef je leiding aan de stichting Schola Medica. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleidsdoelstellingen en de implementatie ervan. Je signaleert voor de organisatie relevante wettelijke, maatschappelijke en (inter)nationale trends, ontwikkelingen op het gebied van zorg en educatie en vertaalt deze, in afstemming met de Raad van Toezicht (RvT), naar een missie, strategie en meerjarenvisie voor de organisatie.

Voor de komende tijd ligt jouw focus op de (verdere) verzelfstandiging van de organisatie. Samen met de manager stem je af wat dit betekent voor de inrichting van de organisatie. Daarbij denk je aan de bedrijfsvoering in brede zin (PIOFACH). Vanzelfsprekend draag je zorg voor toetsing en evaluatie van beleid volgens de PDCA-cyclus, rapporteer je hierover aan de RvT en stuur je bij waar nodig.

De huidige en toekomstige financiële situatie van Schola Medica houd jij continu in de gaten. Dit inzicht gebruik je bij onderhandelingen en het maken van afspraken over bestaande en nieuwe onderwijsvormen Samenwerkingsovereenkomsten en Service Level Agreements, waarin de grondslagen voor dienstverlening en vergoedingen zijn vastgelegd, worden onder jouw verantwoordelijkheid afgesloten met opdrachtgevers.

Naar buiten toe vertegenwoordig jij Schola Medica en onderhoud je contact met stakeholders en opdrachtgevers. Hierbij denk je nu aan: SBOH, AVG, SOON, Huisartsopleiding Nederland, LHV en NHG, maar daar blijft het wat jou betreft niet bij. Je bent verantwoordelijk voor de (verdere) profilering van de organisatie, voert relatie- en acquisitiegesprekken en draagt bij deze activiteiten zorg voor het behartigen van de belangen van Schola Medica.

Je verzamelt en genereert actief informatie binnen het eigen netwerk en vertaalt deze naar relevante informatie ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie. Eén van de ambities voor de komende tijd is uitbreiding van de scope van Schola Medica naar meer opleidingen die gefinancierd worden door de SBOH. De groeiende vraag naar ‘onderwijs op maat’ - ook vanuit organisaties die niet werken volgens het SBOH-model - verlies je daarbij niet uit het oog.

Functie-eisen

Functie-eisen
 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ruime ervaring in een leidinggevende rol.
 • Je hebt ervaring met het leiden van organisaties in ontwikkeling.
 • Je bent gewend te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt ruime ervaring in het opbouwen en onderhouden van netwerken.
 • Je hebt ervaring op het gebied van zorg en opleiden.

Wat typeert jou?
Je hebt lef en geduld. Je houdt van vernieuwing en benut sparringpartners. Sterker nog, je vindt het prettig als mensen bij je binnenlopen en eerlijk zeggen wat ze vinden. Dan is het jouw stijl de tijd te nemen om te luisteren, stil te staan bij het andere geluid en een besluit te nemen hoe verder te gaan. Je hecht aan een goede sfeer, waarin ruimte is voor humor, relativering en gezelligheid. Wat je met en voor Schola Medica mag doen past echt bij jou: je bent een maatschappelijk betrokken en optimistisch persoon die het verschil wil maken. Iemand die verantwoordelijkheid neemt en stappen zet.

Welke competenties heb je?
 • Visie: je overstijgt de dagelijkse praktijk en werkt eigen ideeën uit voor de toekomst, feiten kun je van een afstand bekijken, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen.
 • Netwerken: je ontwikkelt en verstevigt relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en wendt die aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
 • Organisatiesensitiviteit: je toont je bewust van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.
 • Voortgangscontrole: je bewaakt de voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en je eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden.
 • Overtuigingskracht: je wint anderen voor standpunten en ideeën en weet draagvlak te creëren.
 • Politieke sensitiviteit: je kunt je verplaatsen in het politieke speelveld; je onderkent de complexe belangen waar stakeholders mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kun je goed inschatten.

Bedrijfsprofiel
Schola Medica verzorgt sinds 2019 onderwijs (bijvoorbeeld op het gebied van spoedzorg en praktijkvoering) aan artsen in opleiding tot specialist (aios). Dit betreft aios die werkzaam zijn bij door de SBOH-gefinancierde opleidingsinstituten, en -instellingen. De SBOH, een onafhankelijke stichting opgericht in 1989, is werkgever van ruim 3200 aios en financier van Schola Medica. Op dit moment werken 12 verschillende opleidingen met het SBOH-model (w.o. de opleiding tot huisarts, jeugdarts en specialist ouderengeneeskunde).

De kracht van Schola Medica is gelegen in het feit dat gewerkt wordt met ruim 250 gecertificeerde docenten (medisch specialisten of profielartsen). Zij maken gebruik van ‘blended learning’ met o.a. realistisch scenario-onderwijs met getrainde simulatiepatiënten voor een optimale leerervaring en een modern opleidingscentrum met een auditorium, ruime onderwijsruimtes en geavanceerde skillslabs. De ondersteuning van een 40-tal zeer betrokken medewerkers maakt dit mogelijk. Deze collega’s verzorgen het hele traject van inschrijving tot certificering en van hotelovernachting tot accreditatiepunten. Dankzij de betrokken docenten en adequate ondersteuning ervaren deelnemers Schola Medica als een ontmoetingsplek voor het uitwisselen van ervaringen en het vinden van verdieping.

*De komende maanden zal het huidige bestuursmodel van Schola Medica (met een bestuur en directeur) formeel worden omgezet naar een Raad van Toezicht-model. In dit profiel wordt daar alvast op vooruitgelopen wanneer wordt gesproken over de RvT en directeur-bestuurder.

Arbeidsvoorwaarden
Voor deze baan biedt Schola Medica een bruto salaris van € 8.104,- tot maximaal € 10.165,- per maand, bij een fulltime dienstverband. Daarbij horen goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een dertiende maand. Het betreft een contract voor 1 jaar met de intentie dit om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.

Procedure
In deze procedure laat Schola Medica zich bijstaan door Aardoom & de Jong. Voel je vrij om voor meer informatie contact op te nemen met Marielle Veerman via marielle@aardoomendejong.nl of bel haar via 06-15087126 / 030-7371185.

Wil je solliciteren, dien dan je motivatie en cv zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 16 december a.s. in via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong. Een assessment, referentie- en diplomacheck maken onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure.

Voor de procedure geldt de volgende planning:
 • Interviews met kandidaten door Aardoom & de Jong: tweede en derde week van januari.
 • Selectiegesprekken bij Schola Medica: eerste en tweede week van februari.
 • Optioneeel: assessment: derde week van februari.
 • Afronding en arbeidsvoorwaardengesprek: laatste week van februari.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Salaris (Min-Max)

5000+

Gewenste uren (Min-Max)

32-36