Amersfoort

Directeur-bestuurder (via PublicSpirit)

Voor de Bibliotheek Eemland zoeken wij een directeur-bestuurder. Een proactieve, ondernemende en verbindende leider die een duidelijke koers kan neerzetten en de organisatie daarin met stevigheid kan leiden.

10.07.2024
  • WO

Bibliotheek Eemland

Functieomschrijving

De organisatie zoekt een proactieve en ondernemende directeur-bestuurder die een duidelijke koers kan neerzetten en de organisatie daarin met stevigheid kan leiden. Je hebt een visie op de maatschappelijke, educatieve en culturele rol van de bibliotheek en weet bij de uitvoering daarvan goed de interactie te zoeken met de diverse stakeholders, zoals gemeenten, samenwerkingspartners en inwoners.

Als directeur-bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor het tot stand brengen en uitvoeren van een nieuw meerjarenbeleidsplan en het integraal management van de organisatie inclusief beleids- en cultuurontwikkeling. Tevens draag je de financiële verantwoordelijkheid. Als zichtbare directeur met aandacht voor de mensen voer je veranderingen door, met een juiste balans tussen sturend en verbindend optreden.

Je zorgt voor continuïteit, zodat de bibliotheek zich blijft ontwikkelen, onder andere door in te zetten op aanvullende financieringsstromen.

Wat betreft de externe rol ben je het boegbeeld dat actief is in een relevant netwerk, heb je goed gevoel bij lokale en maatschappelijke ontwikkelingen en bij politiek-bestuurlijke situaties en weet je regie te voeren op samenwerkingen.

Om intern en extern goed te presteren ben je een sturende leider en kenmerkt je leiderschap zich door een open en transparante houding, zichtbaar en benaderbaar, gericht op verbinding, gezamenlijkheid en samenwerking. Tegelijkertijd ben je resultaatgericht, daadkrachtig en besluitvaardig.

Je hebt ervaring met organisaties in verandering en je beschikt over implementatiekracht om samen met het MT en de organisatie de gewenste doelen te realiseren.

Functie-eisen

· Je beschikt over HBO/WO-opleiding of -werkniveau.

· Je hebt ruime leidinggevende ervaring, in een voor deze functie relevante organisatie en positie. Bijvoorbeeld in een culturele of maatschappelijke organisatie, in het sociaal domein of wellicht in een commerciële omgeving, met affiniteit met bibliotheken.

· Je hebt visie op maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de bibliotheek daarin.

· Je hebt ervaring met en goed inzicht in bedrijfseconomische en financiële aspecten, werkprocessen en strategische bedrijfsvoering.

· Je bent een stevige leider, verbindend en empathisch.

· Je stelt duidelijke kaders en geeft daarbinnen ruimte en vertrouwen aan medewerkers.

· Je bent politiek-sensitief met gevoel voor het bestuurlijke speelveld en de samenleving waarin een bibliotheek zich bevindt.

· Je hebt organisatievermogen en organisatiesensitiviteit en bent besluitvaardig.

· Je bent ondernemend met een externe oriëntatie.

Je hebt binding met de regio.

Bedrijfsomschrijving

De Bibliotheek Eemland verzorgt het bibliotheekwerk in vijf gemeenten in de provincie Utrecht: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden en Woudenberg. Zij zijn verschillend in omvang, demografische en sociale opbouw. Dit maakt het werkterrein van de Bibliotheek divers en veelomvattend.

De Bibliotheek Eemland is een maatschappelijk-educatieve bibliotheek met een focus op drie maatschappelijke opgaven:

· De geletterde samenleving: stimuleren van lezen en leesplezier;

· Participatie in de informatiesamenleving: mee kunnen doen in de (digitale) samenleving, informatie kunnen vinden en inzetten;

· Leven lang ontwikkelen: ontwikkeling van lees- en digitale vaardigheden en doorontwikkeling van vaardigheden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid.

Arbeidsvoorwaarden

Gestreefd wordt naar indiensttreding uiterlijk per 1 januari 2025. Het betreft een functie van 36 uur per week. Benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van steeds 4 jaar.

Het salaris is afhankelijk van achtergrond en ervaring, waarbij schaal 14 van de cao Openbare Bibliotheken het uitgangspunt is.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie geven over de functie. Voor inhoudelijke vragen neem je contact op met Carine Leemereise, managing consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 - 445 9050.
Je kunt PublicSpirit ook mailen via info@publicspirit.nl.

Salaris (Min-Max)

Marktconform

Gewenste uren (Min-Max)

36 uur