Utrecht

Directeur Kinderopvang

Kibeo, Zeeland / Noord-Brabant / Zuid-Holland / Utrecht / Gelderland

Door het vertrek van 1 van de directeuren is Kibeo op zoek naar een directeur Kinderopvang. Een toekomstgerichte, enthousiaste en betrokken leider met ruime ervaring in het aansturen van een maatschappelijke onderneming of in de dienstverlening. 

19.03.2023
 • WO
 • 10-15 jaar
 • > 15 jaar
PublicSpirit

Functieomschrijving


Directeur Kinderopvang bij Kibeo “Door het vertrek van 1 van de directeuren zijn we op zoek naar een directeur Kinderopvang. Een toekomstgerichte, enthousiaste en betrokken leider met ruime ervaring in het aansturen van een maatschappelijke onderneming of in de dienstverlening.”

Organisatie en opgave
Kibeo begeleidt en ondersteunt kinderen van 0 t/m 12 jaar in hun ontwikkeling. Dit doet Kibeo door het bieden van dagopvang (DO), peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE), buitenschoolse opvang (BSO) en tussenschoolse opvang (TSO). Vanuit hun pedagogische visie biedt Kibeo alle kinderen een rijke, uitdagende omgeving en optimale begeleiding. Kinderen ontwikkelen bij Kibeo hun vaardigheden en ervaren hoe ze sociale relaties kunnen aangaan.

Het maatschappelijke doel van Kibeo is om samen met andere organisaties te zorgen voor een basisvoorziening waarin opvoeding, opvang, onderwijs en vrijetijdsbesteding een samenhangend efficiënt en effectief geheel vormen, waar alle kinderen gebruik van kunnen maken. Kibeo is aanwezig in elk dorp en elke wijk. Dichtbij gezinnen en bijdragend aan de leefbaarheid van de samenleving.

Als stichting kan Kibeo ruimschoots invulling geven aan het maatschappelijke doel. Kibeo heeft geen winstoogmerk en probeert de kinderopvang zo betaalbaar mogelijk te houden. Het streven is een gezond rendement om de continuïteit voor de ouders, kinderen en medewerkers te waarborgen. Dit is de belangrijkste drijfveer voor de bedrijfsvoering.

Bij Kibeo werken meer dan 1000 medewerkers op meer dan 150 vestigingen. Kibeo ontwikkelt en groeit door de komende jaren. Kibeo werkt in 18 gemeenten. De in totaal meer dan 150 vestigingen bevinden zich in Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland. Kibeo staat hiermee op de 7e plaats van grootste kinderopvangorganisaties in Nederland.

Kibeo heeft naast de reguliere opvang verschillende labels om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van iedere ouder en ieder kind. Kibeo biedt ouders hiermee de kans om kinderopvang te kiezen op basis van hun levensovertuiging.

Wiedewei is de groene kinderopvang van Kibeo. Bij Wiedewei gaan kinderen met verwondering en aandacht buiten op avontuur. Wiedewei heeft een eigen pedagogische visie, met gespecialiseerde medewerkers. In de ontspannende buitenlucht gaan kinderen op ontdekkingstocht en komen ze tot rust. Bij Wiedewei ontwikkelen kinderen zich met liefde voor de natuur en oog voor hun leefwereld. Hiermee draagt Wiedewei bij aan een toekomstbestendige samenleving.

Bij Elorah ontdekken kinderen met de bijbel als basis de talenten die ze van God hebben ontvangen. Het geboden programma sluit aan bij de herkenbare gewoontes van thuis. Elorah heeft een eigen pedagogische visie met als uitgangspunt de Bijbelse normen en waarden en de identiteit. De pedagogisch medewerkers van Elorah hebben een christelijk reformatorische achtergrond.

Naast de labels Kibeo, Wiedewei en Elorah, grijpt Kibeo doorlopend kansen en ontwikkelingen aan om te innoveren. Zo heeft Kibeo het label Wereldmakers ontwikkeld als vernieuwend concept voor de Buitenschoolse Opvang (BSO). Kibeo helpt maatschappelijke organisaties vooruit met professionele begeleiding en advies vanuit het Service Centrum Opvang en Onderwijs (SCOO). De professionals van SCOO assisteren op diverse gebieden, zoals trajectbegeleiding bij Integraal Kindcentra (IKC)-vorming en klasondersteuning of als organisaties bijvoorbeeld de personeelsen salarisadministratie of marketing & communicatie willen uitbesteden.

Wat ga je doen?
Door het vertrek van 1 van de directeuren zijn we op zoek naar een directeur Kinderopvang. De nieuwe directeur komt in het managementteam en zal werken voor 1 van de regio’s of voor een specifiek label. Doordat de organisatie sterk groeit en zich continu blijft ontwikkelen wordt in het team van directeuren bekeken welke verdeling van regio’s en vestigingen het meest optimaal is voor een ieder. Kibeo heeft servicebureaus in Dordrecht en Goes.

Als Directeur Kinderopvang ben je verantwoordelijk voor en het boegbeeld van jouw regio of label. Daarmee draag je de eindverantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken en de realisatie van de doelstellingen zoals afgesproken. Het betreft een functie met een strategisch karakter. In de regio vindt de opvang plaats op de vestigingen. Dit betreft dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang.

De Directeur Kinderopvang wordt ondersteund in zijn of haar taak door regiomanagers en vestigingsmanagers en op de gehele bedrijfsvoering door het servicebureau. De Directeur Kinderopvang ressorteert hiërarchisch onder de Bestuurder.

Resultaatgebieden

 • Strategisch beleid voorbereiden en realiseren;
 • Medewerkers aansturen ;
 • Processen interne organisatie faciliteren;
 • Financiële doelstellingen behalen;
 • Onderhouden van netwerken: initiëren, onderhouden en uitbreiden van interne en externe netwerken zoals gemeenten, scholenkoepels en aanverwante stakeholders.

Profiel Directeur Kinderopvang
Als Directeur Kinderopvang ben je een moderne, enthousiaste en betrokken leider. Een gedreven manager met een duidelijke visie op de (toekomstige) rol en positie van de organisatie ten opzichte van haar maatschappelijke ondernemerschap. Je bent toegankelijk en verbindend en hebt plezier in het opbouwen van werkrelaties, zowel intern als extern. Een directeur die richting geeft en tegelijkertijd samen met het managementteam de lijnen voor de komende jaren uitwerkt en tot uitvoering brengt.

Je bent een communicatief sterke manager die door coaching en professionalisering in staat is medewerkers mee te nemen in de ontwikkelingen van de organisatie. Je hebt een scherp oog voor kwaliteit, klantgerichtheid en professionele attitude van management en medewerkers en voert hier een gericht en gedegen personeelsbeleid op. Je bent duidelijk over doelstellingen en kaders, spreekt hierop aan en complimenteert. Je hebt passie, bent flexibel en kan snel schakelen. Je laat voorbeeldgedrag zien door ruimte en tijd te nemen voor strategie, creativiteit en innovatie.

Je bent maatschappelijk betrokken en hebt een oprechte belangstelling voor kinderen. De doorgaande ontwikkelingslijn staat bij jou hoog in het vaandel.

Voor deze functie zoeken wij kandidaten die beschikken over de volgende kennis, ervaring en competenties:

Kennis

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Brede kennis van en visie op het kinderopvangwerkveld en de ontwikkelingen hierbinnen;
 • Ruime kennis van managementtechnieken en organisatiebeleid

Ervaring

 • Ruime ervaring met het aansturen in een maatschappelijke onderneming of in de dienstverlening;
 • Aantoonbare affiniteit met kinderopvang en lokaal bestuur;
 • Ruime ondernemersvaardigheden;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, marketing en financiën;
 • In het combineren en samenbrengen van intuïtie en cijfers;
 • Ervaring met aansturen/implementeren organisatieveranderingen en ontwikkeling.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, flexibiliteit;
 • Overtuigend, onderhandelingsvaardig, diplomatiek;
 • Initiatiefrijk, ontwikkelingsgericht, organisatiesensitiviteit, samenwerkend, coachend;
 • Zelfreflectie, (zelf)relativering.

Arbeidsvoorwaarden
De functie van Directeur Kinderopvang is ingeschaald in de cao voor kinderopvang. Momenteel loopt een project/traject om opnieuw naar de functiewaardering te kijken. Het is minimaal schaal 13. Het betreft een aanstelling voor in eerste instantie een jaar.

Meer informatie
PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit, 033 – 445 95 45. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl

Solliciteren en planning
Je kunt reageren tot en met zaterdag 1 april aanstaande.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ je motivatiebrief en cv (met vermelding van vacaturenummer 7983) indienen.

Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Globale planning van de procedure:

 • Reactietermijn: t/m za. 1 april
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: week 14-15
 • Presentatie sollicitaties bij Kibeo: week 15
 • 1e ronde selectiegesprekken: week 16
 • 2 e ronde selectiegesprekken (optioneel): week 17
 • Assessment: z.s.m.
 • Arbeidsvoorwaarden en benoeming: voor 1 mei