Zwijndrecht

Directeur Walburg College

Een enthousiaste directeur Walburg College met oog voor processen & blijvende ontwikkeling

09.02.2024
 • WO
 • 2-5 jaar

Walburg College

Functieomschrijving

Het Walburg College in Zwijndrecht is een openbare school met ruim 1000 leerlingen. Het onderwijsaanbod bestaat uit mavo, havo, vwo, Technasium en tweetalig onderwijs. Tevens is het een
begaafdheidsprofielschool. Bij het Walburg College werken ongeveer 110 medewerkers (ca. 83 fte). Er wordt gewerkt met een flexrooster. Naast de vaste kernvakken is er voor leerlingen de mogelijkheid om tijdens de flexlessen kunstzinnig, computergericht, sportief, cultureel of studerend bezig te zijn. De school is gehuisvest in één overzichtelijk gebouw in de wijk Walburg in Zwijndrecht. In het gebouw is ook een theater aanwezig.

Het Walburg College is een van de negen VO-scholen en valt samen met zestien basisscholen
onder het bestuur van Onderwijsgroep OZHW.
Het College van Bestuur van OZHW, bestaande uit twee leden met daarboven de Raad van Toezicht, heeft de feitelijke eindverantwoordelijkheid voor alle scholen. De scholen vormen in hun onderwijskundig concept en in hun contacten met de eigen doelgroep zelfstandige eenheden. De Strategische Koers vormt voor elke school het kader van waaruit het onderwijs wordt vormgegeven. De directeur maakt deel uit van het directeurenoverleg en neemt actief deel aan de ontwikkeling van de koers. Deze koers vormt voor elke school het kader van waaruit het onderwijs wordt vormgegeven.

Context

 • Als directeur ben je het boegbeeld van de school en verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden op school en voor het realiseren van de ambities voor de langere termijn.
 • De schoolleiding bestaat naast de directeur uit een adjunct-directeur en 4 afdelingsleiders.
 • Iedere werknemer op school neemt zijn/haar eigen (deel-)verantwoordelijkheid volgens de filosofie van “leading from the middle”. Medewerkers zijn betrokken bij de school, overleggen waar nodig zorgvuldig, terwijl elkaar aanspreken nog een impuls kan gebruiken. De sfeer is goed en nieuwe medewerkers ervaren de school als een warm bad.
 • OZHW heeft een Strategische Koers opgesteld, die de basis vormt voor het maken van plannen en het bepalen van passende nieuwe ontwikkelingen. Het welbevinden van iedere leerling en elke medewerker staat hierbij voorop.
 • De betrokkenheid van medewerkers bij onderwijs en de school zorgt voor een grote stroom van initiatieven en het snel omarmen van nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan TTO, pilotschool voor praktijkgericht vak op de mavo, Technasium, digitale geletterdheid en muziekprojecten.
 • Medewerkers zijn gewend aan veel ruimte en autonomie, uiteraard binnen kaders. De hoeveelheid aan initiatieven vraagt veel inzet en daarin keuzes maken vinden medewerkers niet eenvoudig.

De opdracht

 • Samen met de organisatie een onderbouwde richting inslaan van verbetering en vernieuwing. De onderwijsvisie vormt de toetssteen voor deze richting en staat als een huis.
 • Richting geven aan de profilering van de school. Samen met het team werken aan een duidelijke positionering en daarin keuzes durven maken. Blijven werken aan een goed imago in de directe omgeving en de regio Drechtsteden.
 • Teamleden ruimte geven en tegelijkertijd helpen met het aanbrengen van focus, het bewaken van processen en het waarborgen & evalueren van voortgang en resultaten.
 • Stimuleren van het gevoel bij medewerkers één team te zijn met loyaliteit voor de school en voor de maatschappelijke opdracht van de gehele school.
 • Zichtbaar zijn in de eigen school en binnen OZHW. Daarnaast actief investeren in contacten met collega-scholen (van het eigen bestuur en van de andere besturen) en bedrijven & instellingen in Zwijndrecht.


Persoonlijkheidsprofiel

 • Mensgericht: staat tussen het personeel en de leerlingen in. Heeft met oog voor het individu en waardeert diens kwaliteiten.
 • Verbindend: kan verschillende organisaties dicht bij elkaar brengen en houden. Transparant en communicatief sterk.
 • Leidinggevend: zet samen met de teamleiders de lijnen uit. Inspireert, houdt koers en wijst een ieder op zijn of haar verantwoordelijkheden.


Selectie-eisen

 • Leidinggevende ervaring in het onderwijs
 • Ervaring met profilering van een organisatie
 • Een academisch denk- en werkniveau
 • Een afgeronde, relevante managementopleiding
 • Visie op het openbaar onderwijs en de onderwijskundige ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs.

Gewenste uren (Min-Max)

Omvang (FTE): 1,0