Tilburg

Directeur Werk & Ontwikkeling

05.06.2024
  • WO
  • 10-15 jaar
  • Vast

Diamant-groep via Merwede Executive Search

Functieomschrijving

De Diamant-Groep is op zoek naar een

Directeur Werk & Ontwikkeling
Die graag mee verder bouwt aan een organisatie in transitie naar een eigenzinnige en toonaangevende partij in de sector!

DE DIRECTEUR WERK & ONTWIKKELING
De Directeur Werk & Ontwikkeling is als onderdeel van de concerndirectie mede verantwoordelijk voor de koers en de resultaten van de gehele organisatie. Hierbinnen is de Directeur Werk & Ontwikkeling verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen en in de markt zetten van een kwalitatief goed, financieel gezond én tot de verbeelding sprekend pakket aan diensten, zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Het gaat hier om zowel de producten en diensten op het terrein van ‘werk’ als de werkwijze en resultaten op het brede terrein van de ‘ontwikkeling’ van medewerkers. Daarnaast zorgt de Directeur Werk & Ontwikkeling voor de verbinding en samenwerking tussen de eigen onderdelen en de afdelingen van Bedrijfsvoering. De Directeur Werk & Ontwikkeling legt formeel verantwoording af aan de Algemeen Directeur.

De Directeur Werk & Ontwikkeling geeft leiding aan de 4 tot 7 managers van de bedrijfsonderdelen KikMaat, Groen Xtra, VIP en Maatschappelijke Ondernemingen en is (indirect) verantwoordelijk voor zo’n 200 reguliere medewerkers en zo’n 1500 doelgroepmedewerkers die binnen deze bedrijfsonderdelen (+/- 1200) en bij externe partijen (+/- 300) werkzaam zijn.

Voor de komende periode liggen de volgende opgaven voor:
Om financieel gezond te blijven en in de samenwerkingsrelatie met de gemeenten meer regie te kunnen nemen, is het van belang om een helder pakket aan diensten verder te ontwikkelen en te vermarkten. Dit betekent dat een heldere visie moet worden gevormd over de huidige activiteiten en hun toekomstbestendigheid, dat de integrale samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen/activiteiten structureel moet worden opgezet, en dat producten en diensten verder moeten worden geprofessionaliseerd en nieuwe verdienmodellen moeten worden ontwikkeld voor zowel de ‘werk’ als de ‘ontwikkel ’activiteiten. De Directeur Werk & Ontwikkeling heeft hiervoor affiniteit met de doelgroep en interesse voor het brede werkveld van het begeleiden van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en hoe bij hen het ontwikkelpotentieel aan te spreken. Tegelijkertijd ben je ook in staat om met een zakelijke blik naar de organisatie te kijken en heb je ervaring met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en het vermarkten ervan.

Om heldere keuzes te kunnen maken en een duurzaam pakket aan dienstverlening te kunnen realiseren, is goede informatievoorziening noodzakelijk. Meer datagestuurd werken geeft overzicht en inzicht en maakt beter sturen mogelijk. Hoewel bedrijfsvoering leidend en faciliterend is in de ontwikkeling naar meer datagestuurd werken, ligt de input hiervoor bij de bedrijfsonderdelen. De Directeur Werk & Ontwikkeling is in staat om met een bedrijfsmatige blik te kijken naar welke informatie nodig is om goed te kunnen sturen en er voor te zorgen dat vanuit de organisatie de juiste informatie hiervoor wordt aangeleverd. De Directeur Werk & Ontwikkeling trekt hiervoor nauw samen op met (de Directeur) Bedrijfsvoering.

Bij de Diamant-groep werken veel ervaren en enthousiast gemotiveerde medewerkers met hart voor de zaak; voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de opgave hen te laten participeren in de maatschappij. Zij hebben veel kennis van de activiteiten van de Diamant-groep en expertise in de branche waarin zij werken. Zij beschikken ook over een grote mate van creativiteit en er zijn veel ideeën die (verder) uitgewerkt kunnen worden. Continu wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuw en het verbeteren van bestaand aanbod rondom werkplekken, klantroutes, begeleiding en onderzoeken. Voor meer beeld van deze activiteiten, zie op de website ‘ik ben werkgever’ en ‘ik ben verwijzer’ (https://kikmaat.nl/ik-ben-werkgever/oplossingen-personeelsvraagstukken). Van de Directeur Werk & Ontwikkeling wordt verwacht de creativiteit uit de organisatie te stimuleren, richting te geven aan innovatie en dit te verzilveren naar concreet aanbod. Om hierbij inspirerend te kunnen zijn heb je een goed beeld van de bestaande dienstverlening, van de (on)mogelijkheden en potentie van de doelgroepen die worden aangemeld bij de Diamant-groep enerzijds én van de behoefte van een arbeidsmarkt die in verandering is anderzijds. Bij een toonaangevende partij in wording past het nadenken over hoe de doelgroepen in de arbeidsmarkt van de toekomst een rol van betekenis kunnen hebben. Je bent hierbij in staat out of the box en conceptueel te denken en het operationeel te kunnen vertalen. Samen met de managers van de verschillende onderdelen ben je als Directeur Werk & Ontwikkeling verantwoordelijk voor het relatiebeheer inzake lopende contracten met gemeenten, de interne bedrijfsonderdelen en externe partijen en in samenwerking met de Algemeen Directeur voor actief accountmanagement op een manier waarop je elkaar aanvult en versterkt. Je bent actief in regionale netwerken, signaleert en benut (markt)kansen en gaat samenwerkingsverbanden aan die in lijn liggen met de missie, strategie en doelen van de organisatie.

Vanzelfsprekend zorg je ook voor de interne verbinding, ook daar valt nog veel kruisbestuiving, samenwerking en efficiency te realiseren. Waar voorheen elk bedrijfsonderdeel primair verantwoordelijk was voor de eigen jaarplannen, operationele doelen en begroting, wordt nu meer focus gelegd op de onderlinge samenwerking en de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Je leeft hierin voor en stimuleert de onderlinge samenwerking.
Als leidinggevende ben je een sparringpartner op diverse vlakken. Je hebt intrinsieke aandacht voor je omgeving, stimuleert de ontwikkeling van je mensen en hebt oog voor hun talenten.

De transitie heeft impact op de medewerkers in de organisatie. En hoewel de nieuwe koers over het algemeen positief wordt ontvangen, is de toekomst nog niet volledig uitgekristalliseerd. Van de Directeur Werk & Ontwikkeling, als ook van de directie als collectief, wordt daarom aandacht verwacht voor de dynamiek die dit met zich meebrengt. Als directeur ben je zichtbaar, benaderbaar, helder waarover je helderheid kunt geven en heb je aandacht voor je medewerkers. Je stimuleert onderlinge samenwerkingsrelaties binnen de eigen bedrijfsonderdelen, als ook de samenwerking met bedrijfsvoering, zodanig dat mensen zich ook weer aan elkaar willen verbinden. Je hebt ervaringen en ideeën over hoe je dit formeel en informeel op gang brengt.

SAMENVATTEND
… wordt gezocht naar een directeur die affiniteit heeft met de doelgroep van de Diamant-groep en interesse heeft in het brede werkveld van het begeleiden van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en hoe bij hen het ontwikkelpotentieel aan te spreken. Tegelijkertijd kijk je ook met een zakelijke en bedrijfskundige blik naar de organisatie. Je hebt ervaring met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en weet deze in de markt te zetten. Je begrijpt de dynamiek van een organisatie in transitie en weet met jouw aanpak en persoonlijkheid de organisatie mee te nemen in deze spannende stappen naar de toekomst. Je staat in verbinding met de mensen in je omgeving, weet wat nodig is en durft vanuit daar ook duidelijke keuzes te maken en richting te geven. Je hebt aandacht voor je medewerkers en bent voor hen zichtbaar en benaderbaar. Je bent communicatief vaardig, weet op soepele wijze verbinding te maken. Je kijkt er naar uit om een nieuwe directie vorm te geven en bent een samenwerker pur sang.

Van de nieuwe directeur wordt niet verwacht dat deze op voorhand diepgaande kennis heeft van de branche van werk- en ontwikkelbedrijven (voorheen sociale werkplaatsen). Met interesse wordt juist óók gekeken naar kandidaten die in andere omgevingen succesvol organisaties in transitie hebben verder gebracht, hierbij een veelvoud aan ideeën voor nieuwe producten en diensten handen en voeten hebben weten te geven en vermarkt hebben. Het is de kunst om deze ervaringen te vertalen naar de Diamant-groep die een maatschappelijke taak te vervullen heeft, wat op spanning staat met grenzeloos commercieel ondernemen en niet enkel commerciële doeleinden heeft.

Functie-eisen

FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES

  • WO werk- en denkniveau.
  • Aantoonbaar succesvol in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten/verdienmodellen en het vermarkten ervan in een organisatie die een maatschappelijke taak te vervullen heeft.
  • Aantoonbare resultaten geboekt hebben in het meenemen van mensen in een organisatie in verandering, bijvoorbeeld als leidinggevende of als programmamanager.
  • In staat in korte tijd een relevant netwerk kunnen opbouwen en onderhouden;
  • Affiniteit met de doelgroep waarvoor en waarmee gewerkt wordt.

OVERIGE PERSOONSKENMERKEN
Zelfstarter, out of the box kunnen denken, goed abstractieniveau, conceptueel kunnen denken én concreet handen en voeten kunnen geven, inspireren, stimuleren, perspectief creëren, denkend in mogelijkheden, commercieel, verbindend, resultaatgericht, zichtbaar, benaderbaar, communicatief en sociaal vaardig, …

Voor deze functie is ervaring in de branche van sociaal werkbedrijven niet noodzakelijk. Gezocht wordt juist naar mensen die met een frisse blik andere ervaringen meebrengen. Dit kan bijvoorbeeld vanuit de zakelijke dienstverlening zoals de arbeidsbemiddeling zijn, als ook uit meer product georiënteerde omgevingen. Ook wordt met interesse uitgekeken naar mensen met ervaring in bijvoorbeeld een scale-up.

Bedrijfsomschrijving

DE DIAMANT-GROEP
De Diamant-groep bestaat al sinds 1957 en is inmiddels van een traditionele sociale werkvoorziening uitgegroeid tot een veelzijdig werk- en ontwikkelbedrijf. De Diamant-groep is een Gemeenschappelijke Regeling die de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uitvoert voor de gemeenten Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen, Dongen en Alpen-Chaam.

Aan de Diamant-groep zijn zo’n 2000 mensen verbonden; in staf- en kaderfuncties, bij één van de 4 bedrijfsonderdelen of bij externe partners, direct en via de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. In het laatste geval is bedrijfsonderdeel KikMaat het startpunt. Bedrijven vinden hier personeel. En werkzoekenden krijgen hier begeleiding in en naar een ontwikkel- en werkplek. Bij één van de organisatieonderdelen (werkbedrijven), of gedetacheerd bij een externe organisatie. Nadat ze door een verwijzer binnen het sociaal domein zijn aangemeld.

Waar de Diamant-groep voor staat
Gewerkt wordt vanuit de overtuiging dat alle mensen ertoe doen en iedereen mee mag doen. Werk en ontwikkeling zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Maar lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Die mensen worden geholpen met wat zij op dat moment nodig hebben op weg naar of in werk.

Samen
Dat wordt gedaan met de deelnemende gemeenten, andere ketenpartners en bedrijven met het hart op de juiste plaats. En natuurlijk de bedrijfsonderdelen KikMaat, GroenXtra, VIP – Vervoer, inpakken en post en Maatschappelijke Ondernemingen (met de labels La Poubelle, Dierenopvang Hart van Brabant, AFAC/Fietsbeheer). Samen zorgen zij dat iedereen mee kan doen.

Ambitie
Als partner laat men iedereen in de (arbeidsmarkt)regio voor wie dit niet vanzelfsprekend is meedoen, door groei naar en ontwikkeling in werk. Ontwikkeling staat daarbij altijd centraal.

Wat en hoe
De Diamant-groep biedt medewerkers passende ontwikkelroutes, werk- en ontwikkelplekken. Zo kunnen mensen voor wie deelnemen aan de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is groeien naar en ontwikkelen in werk.

TRANSITIE
De maatschappelijke opgave van ontwikkel- en werkbedrijven staat onder druk. Als gevolg van politieke keuzes worden steeds minder financiële middelen toegekend en steeds complexere doelgroepen aangereikt. De financiële vergoedingen zijn hierdoor niet volledig kostendekkend meer, waardoor in de toekomst niet meer aan huidige contractuele verplichtingen zou kunnen worden voldaan. Voor de Diamant-groep betekent dit dat een nieuwe balans gevonden moet worden tussen werk, ontwikkeling en een duurzame financiële huishouding.

De Diamant-groep staat hiermee voor een belangrijke transitie: de doorontwikkeling naar een toekomstbestendig integraal sociaal werk- en ontwikkelbedrijf, dat met een heldere propositie vanuit eigen kracht regie neemt, en een passende en eigentijdse bedrijfsvoering laat aansluiten. De ambitie van de Diamant-groep is om hierin eigenzinnig en toonaangevend in de sector te zijn.

Dit betekent onder meer dat de afstemming van werksoort en kandidaten moet worden geoptimaliseerd, het producten en dienstenaanbod moet worden geprofessionaliseerd en nieuwe verdienmodellen moeten worden ontwikkeld, de samenwerking met gemeenten moet verbeteren, de bedrijfsvoering faciliterend moet aansluiten op het primaire proces en waarvan op onderdelen ook een aanjagende rol wordt verwacht.

Om dit te kunnen realiseren wordt nu gewerkt aan een nieuwe besturingsfilosofie. Hierbij is onder meer nadrukkelijk gekozen voor principes als integrale sturing (inzet op de gezamenlijke kracht van alle onderdelen samen) en collectief management (gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het geheel).

Ook is de keuze gemaakt om de topstructuur aan te passen en naast de Algemeen Directeur een Directeur Werk & Ontwikkeling en een Directeur Bedrijfsvoering aan te stellen. Gezamenlijk zullen zij de concerndirectie van de organisatie vormen en als één team richtinggevend zijn op strategisch niveau. Samen met (het leidinggevende kader van) de organisatie zullen zij verder vorm en inhoud geven aan de opgaven van de Diamant-groep. De directie geeft als collectief integraal sturing aan de organisatie, er wordt gestuurd en samengewerkt vanuit opgaven en opdrachten. Binnen de directie heeft elke directeur een primair eigen aandachtsveld. De bestuurssecretaris, de concerncontroller en (op afroep) de hr manager nemen als adviseur deel aan het directieoverleg.

De directeuren zullen een nauw samenwerkend directieteam gaan vormen en samen richting en uitvoering gaan geven aan de uitdagingen die voorliggen. De Algemeen Directeur heeft de eerste aanzet geleverd voor de transitie van de organisatie en laat met zijn energie, creativiteit en innovatieve ideeën een nieuwe wind door de organisatie waaien. Hierbij passen een verbindende Directeur Werk & Ontwikkeling die het vermogen heeft om, met aandacht voor een organisatie in verandering, nieuwe ideeën te vertalen naar concrete dienstverlening, en een Directeur Bedrijfsvoering die vanuit overzicht en rust opereert en, met oog voor processen, structuren en systemen, een eigentijdse bedrijfsvoering kan organiseren die hier op aansluit en ook een motor voor de verdere ontwikkeling kan zijn.

Gezocht wordt nu naar een Directeur Werk & Ontwikkeling die zich committeert aan de ingezette koers en samen met de Algemeen Directeur en de Directeur Bedrijfsvoering mee verder bouwt aan een organisatie in transitie naar een eigenzinnige en toonaangevende partij in de sector!

Arbeidsvoorwaarden

WAT BIEDT DE DIAMANT-GROEP
De Diamant-groep biedt je een nieuw vorm te geven functie in een nieuw te vormen directie in een organisatie in transitie. Een fantastische uitdaging als je een zelfstarter bent, een goed beeld hebt van je kwaliteiten en van welke kracht jij specifiek toevoegt. Je springt graag op een rijdende trein!

De functie is ingedeeld in schaal 15 (CAO gemeenten), dit betekent een maximum salaris van € 8.779,- bruto per maand, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Daarnaast is er het Individueel Keuze Budget (IKB), dat circa 17,05 % bovenop het bruto salaris bedraagt. Het IKB is een bundeling van onder meer vakantiegeld en eindejaarsuitkering en kan vrij ingezet worden voor bijvoorbeeld studie, het kopen van extra verlof, of extra inkomen door uitbetaling. De pensioenvoorziening is bij het ABP ondergebracht. De Diamant-groep volgt het personeelshandboek van gemeente Tilburg. De Diamant-groep kent een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo krijg je bijvoorbeeld een laptop en mobiele telefoon en een leaseauto (Volkswagen ID 3 of vergelijkbaar) en is er een werkgeversbijdrage in de kosten van je zorgverzekering. De Diamant-groep biedt een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

DE PROCEDURE
De Diamant-groep wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kun je tot en met 21 juni sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature nodigen wij je uit contact op te nemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503.

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij de Diamant-groep vinden naar alle waarschijnlijkheid plaats in de week van 8 juli en eventuele vervolggesprekken in de week van 16 juli. Een (ontwikkel)assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Salaris (Min-Max)

Max €8779

Gewenste uren (Min-Max)

36