Director Innoveren & Internationaliseren voor NOM

Teamspeler | Resultaatgericht | Faciliteert groei

Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland
17.06.2022
 • WO
 • 10-15 jaar
 • > 15 jaar
 • Vast
NOM via Boer & Croon Management BV

Functieomschrijving

Bedrijfsinformatie

De NV NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), werkt aan het versterken van de groei- en innovatiekracht van de regio. Doel is een robuuste en toekomstbestendige economie in een duurzamer, gezonder en slimmer Noord-Nederland.

De NOM kiest voor lange termijn ondersteuning van ondernemingen in hun ontwikkeling. Ondernemen en ontwikkelen lopen immers niet lineair en beide activiteiten, zeker ontwikkelen, kosten tijd. De NOM werkt vanuit de expertise die zij heeft op het gebied van:
 • De economische structuur van (Noord-)Nederland
 • Ontwikkelingen in de levenscyclus van ondernemingen
 • Investeren en financieren
 • Ontwikkelen en innoveren
 • Verbinden en netwerken
De NOM doet dit met de volgende kernactiviteiten:
 • Innoveren: opzetten van innovatieve ecosystemen op thema’s en transities die voor Noord-Nederland van belang zijn, o.a. door het ontwikkelen van programma’s en projecten;
 • Internationaliseren: het faciliteren van buitenlandse investeerders en bedrijven, die zich in Noord-Nederland willen vestigen, en het ondersteunen van export;
 • Investeren: verstrekken van risicodragend kapitaal aan innovatieve MKB-ondernemingen.
De NOM heeft als regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) publieke aandeelhouders: het Ministerie van Economische Zaken (50%) en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (samen 50%). Het is één van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. Mede dankzij de NOM zitten bijvoorbeeld grote bedrijven als Google en IBM in Noord-Nederland en heeft Catawiki zich internationaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast richt de NOM zich op het innovatieve MKB.

De NOM wordt aangestuurd door een eenhoofdige directie. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en vervult een raadgevende en adviserende rol. Het managementteam bestaat uit vier leden: de directeur, de teamleider finance en operations, de manager innoveren en internationaliseren c.q. Director Innoveren en Internationaliseren en de manager investeren c.q. Director Capital.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.nom.nl.

Strategie

In 2020 heeft de NOM een nieuw strategisch plan ontwikkeld voor de komende jaren. Een belangrijk onderdeel daarin is de focus op het bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste, artificial intelligence en gezondheid. Met deze nieuwe strategie richt de NOM zich op drie transitiethema’s: Duurzamer, Gezonder en Slimmer. Dit doet de NOM vanuit zeven (top)sectoren die daar in Noord-Nederland aan kunnen bijdragen: Chemie, Energie, Agrifood, Life sciences & health, ICT, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Watertechnologie. Deze koers sluit aan bij het in 2019 door het kabinet geformuleerde Missiegedreven innovatiebeleid, waarin thema’s als energietransitie en klimaat, voedsel, gezondheid en veiligheid centraal staan. Het is een stap in een nieuwe richting: al meer dan 45 jaar levert de NOM een bijdrage aan de versterking van de economie en werkgelegenheid. In toenemende mate voegt de NOM daar expliciet maatschappelijke impact als strategisch doel aan toe.

Het gaat goed met de NOM. Steeds meer organisaties weten de NOM te vinden, de positie in de regio versterkt en de aandeelhouders zijn bereid tot het geven van meer subsidie. Dit betekent dat de NOM kan groeien. Eén van de uitdagingen voor de komende periode is deze groei vorm te geven.

De afgelopen tijd richt de organisatie zich meer en meer op ontwikkeling van specialismen en sector focus over de drie kernactiviteiten (innoveren, internationaliseren en investeren) heen. De transities waar de NOM aan wil bijdragen, nodigen uit tot meer samenwerking in de organisatie. De NOM ontwikkelt zich hiermee tot een matrixorganisatie.

De NOM opereert in een complex stakeholderveld met een grote diversiteit aan samenwerkingspartners in het publieke en private domein. Vakmanschap, verbindingskracht en ambitie zijn de sleutels in de dienstverlening van de NOM. De organisatie bestaat uit zowel senior en ervaren professionals als jonge starters. Een mix die een informele, energieke cultuur oplevert waarin hard wordt gewerkt.

Functieomschrijving

Vanwege het vertrek van de director Innoveren & Internationaliseren zijn wij namens de NOM op zoek naar een passende kandidaat voor de invulling van deze positie.

De director Innoveren & Internationaliseren is verantwoordelijk voor de aansturing van de teams Innoveren en Internationaliseren, bestaande uit in totaal 20 medewerkers. De director Innoveren & Internationaliseren geeft direct leiding aan 14 medewerkers:
 • Internationaliseren: 9 medewerkers
 • Innoveren:
o 4 medewerkers, gericht op ecosysteemontwikkeling
o Het Business Development team van 7 medewerkers, gericht op innovatief MKB en innovatieve startups en scale-ups. Dit team wordt aangestuurd door een teamleider

De beide teams hebben een verschillende focus en manier van werken, afhankelijk van hun kernactiviteit.

Het team Innoveren kent verschillende doelgroepen en richt zich zowel op het lange termijn ontwikkelen van ecosystemen op specifieke thema’s als op het concreet ondersteunen en helpen van innovatieve start-ups en MKB in hun groei en ontwikkeling.

Het team Internationaliseren richt zich op de internationale wereld van bedrijven en is continu, samen met de ambtenaren van de provincies en gemeenten, bezig bedrijven te interesseren voor de locatie Noord-Nederland. Het team heeft te maken met een groeiende vraag. Daarnaast is de ambitie van de NOM om bedrijven in Noord-Nederland te helpen met hun internationale groeiambities. Dit onderdeel (export) is volop in ontwikkeling.

De director Innoveren & Internationaliseren stuurt beide teams aan, zorgt voor een optimale bezetting en samenwerking. De director werkt mee en geeft ruimte aan de professionals in de teams. De gezochte director leidt met pragmatisme en durf en denkt en handelt vanuit het gemeenschappelijk belang. Is in staat de groei van de NOM en het team in goede banen te leiden.

De director Innoveren & Internationaliseren maakt onderdeel uit van het MT. Hij/zij is, net als de andere MT-leden, een sparring partner van de directeur op tactische en strategische onderwerpen.

Functie-eisen

De gezochte director Innoveren & Internationaliseren omarmt de maatschappelijke missie van de NOM en heeft hart voor de regio Noord-Nederland. Kan de (internationale) politieke bewegingen vertalen naar de strategie van de NOM. Heeft of ontwikkelt een visie op hoe de NOM zich positioneert en profileert op de kernactiviteiten Innoveren en Internationaliseren. Gericht op samenwerking en samen met de teams de ambities waar te maken.

Hier past een enthousiaste, overtuigende leider met uitstekende politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Een manager met een brede blik, flexibel en met een integrale kijk op zaken. Stimuleert en faciliteert groei. Is nuchter en realistisch, focust zich op grote lijnen, prioriteert en faseert. Cultuurdrager. Opereert eenvoudig in publiek/private context en werkt graag met ondernemers.

Functie-vereisten
 • Beschikt over een afgeronde academische opleiding;
 • Meerjarige ervaring in leidinggevende functie, is bekend met situationeel leidinggeven;
 • Kennis van en ervaring met innovatie en ondernemen in een internationale context;
 • Een ervaren verandermanager, die aantoonbare resultaten heeft geboekt met organisatie- en teamontwikkeling en weet hoe om te gaan met hoogopgeleide professionals;
 • Woonachtig in Noord-Nederland, beschikt over een regionaal netwerk;
 • Ervaring met voor de NOM relevante sectoren is een pré;
 • Internationaal georiënteerd.
Persoonlijkheidskenmerken
 • Teamplayer, collegiaal en gericht op samenwerking;
 • Daadkrachtig, doortastend en resultaatgericht. Brengt en bewaakt focus;
 • Ondernemersgeest, out-of-the box denker en innovatie gericht;
 • Proactief en extern gericht;
 • Kritische en proactieve sparringpartner, zowel strategisch als tactisch sterk;
 • Moderne leider, die anderen motiveert en stimuleert en zorgt voor toekomstbestendige teams, heeft aandacht voor diversiteit en inclusiviteit;
 • Flexibele en energieke persoonlijkheid, communicatief vaardig, met gevoel voor politieke verhoudingen;
 • Kan goed delegeren en houdt zelf vooral de grote lijn in het oog.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een positie voor minimaal 32 uur per week. Salariëring is marktconform op basis van een full time dienstverband van 40 uur per week. Salariëring is afhankelijk van de achtergrond en ervaring van de kandidaat. De standplaats is Groningen.

De NOM beschikt daarnaast over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en omvatten onder meer:
 • 24 vakantiedagen en 21 adv-dagen die ook voor persoonlijke ontwikkeling ingeruild kunnen worden (gebaseerd op een 40-urige werkweek).
 • Netto bijdrage van € 45,- per maand voor zorgverzekering.
 • Uitstekende pensioenregeling bij het ABP.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan de NOM. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt geen onderdeel uit van de procedure, het inwinnen van referenties wel. Hieronder de beoogde planning in weken, onder voorbehoud van vakanties, met als doelstelling afronding van de procedure in augustus.
 • Week 24: Plaatsing vacature in online en offline media
 • Week 25-26: Benaderen kandidaten en responstermijn (3 juli)
 • Week 27-32: Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht van kandidaten
 • Week 33-34: Gespreksronde bij de NOM
 • Week 34-35: Inwinnen referenties en benoeming kandidaat
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 3 juli 2022 uw cv en motivatiebrief. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. mevrouw Willemijn Broerse. Voor vragen kunt u haar bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020 - 301 43 07).