Nijmegen

Externe plaatsvervangend Voorzitter bezwaar- en beroepscommissie

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is op zoek naar een externe plaatsvervangend voorzitter voor een bezwaar- en beroepscommissie. Het betreft in hoofdzaak het College van Beroep voor de Examens (COBEX) en in voorkomend geval ook de Geschillenadviescommissie.
18.11.2022
  • WO
  • 10-15 jaar
  • Tijdelijk
HAN

Functieomschrijving

Externe plaatsvervangend voorzitter bezwaar- en beroepscommissie
Nijmegen

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is op zoek naar een externe plaatsvervangend voorzitter voor een bezwaar- en beroepscommissie. Het betreft in hoofdzaak het College van Beroep voor de Examens (COBEX) en in voorkomend geval ook de Geschillenadviescommissie.

Functie-eisen

Vereisten en pre’s
  • Op grond van de regelingen dient de plv. voorzitter te voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechter van een arrondissementsrechtbank en bij voorkeur behorend tot de rechterlijke macht.
  • U heeft actuele kennis van de Awb.
  • U heeft ervaring als rechter of als voorzitter van een bezwaar- of beroepscommissie.
  • Het is een pre als u al enige kennis heeft van wet- en regelgeving binnen het hbo. Het gaat om de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek en met name om Onderwijs- en examenregelingen. Anders wordt verwacht dat u zich daarin verdiept, omdat de uitspraken in (hoger) beroep worden getoetst door het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag (CBHO) (in de toekomst: de bestuursrechter van de Raad van State) en het COBEX partij is.
  • Het is daarnaast een pre als u zich op de zitting ook in het Engels kunt redden gezien de internationale studentenpopulatie (uitspraken worden in het Nederlands opgesteld).
  • U bent in principe voor lange tijd (her) benoembaar. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar wordt ontslag verleend.

Naast de (plv.) voorzitter(s) komen de commissieleden uit de hogescholengemeenschap. Per samenstelling van de commissie neemt een docent- en een studentlid deel. De commissie wordt ondersteund door een secretaris, zijnde een jurist die geen deel uitmaakt van het college of de commissie. De partijen op de hoorzittingen zijn examencommissies of (gemandateerden namens) het College van Bestuur aan de ene kant en aan de andere kant de student (aankomend en voormalig).

De (plv.) voorzitters worden ingezet op basis van beschikbaarheid die door het ambtelijk secretariaat periodiek wordt opgevraagd. Een plv. voorzitter wordt in beginsel net zo vaak ingezet als de voorzitter. Van de (plv.) voorzitters verwachten we naast een uitstekende bereikbaarheid ook flexibiliteit, vooral in die gevallen waarin een student een verzoek voorlopige voorziening of spoedprocedure indient.

Hoorzittingen vinden in principe plaats op locatie en zoveel mogelijk op de Nijmeegse campus. Van u wordt wel verwacht dat u ook via Microsoft Teams de hoorzittingen in goede banen kunt leiden. De zittingen worden veelal 's middags vanaf 15.45 uur gepland waarbij het voorkomt dat (inclusief nabespreking) de middag eindigt om 19 uur. Gemiddeld worden er twee zaken per keer behandeld, drie is het maximaal aantal. Uw inzet voor de genoemde commissies zal variëren van 8 tot 10 zaken per jaar.

Dit bieden wij
De vergoeding is bij een afgeronde zaak een optelsom van afzonderlijke bedragen die gelden voor o.a. de voorbereiding, de zitting, het meelezen en van afdoende feedback voorzien van de concept uitspraak. De vergoeding bedraagt dan ca € 600,-. We verwachten verder van u dat u meedenkt met het ambtelijk secretariaat, bv als het de interpretatie van de Awb betreft en bij verzoeken om een voorlopige voorziening en spoedprocedure of een concept verweerschrift in het geval van een (hoger) beroep bij het CBHO. Daarnaast neemt u een of twee keer per studiejaar deel aan een voorzitters-secretarissenoverleg.
Reiskosten worden niet apart vergoed.

De sollicitatieprocedure
U kunt uw interesse kenbaar maken door uw sollicitatiebrief met cv te mailen naar Bureau.klachtengeschil@han.nl t.a.v. mr. Renske Jansen, secretaris. U kunt dit doen tot en met 1 januari 2023. Wenst u meer informatie dan kunt u mevrouw Jansen bereiken via Renske.Jansen@han.nl en op 06 83708522 (niet op woensdag).

De sollicitatiegesprekken worden bij voorkeur in januari gepland.

Graag uw sollicitatie rechtstreeks naar bovenstaand mailadres sturen en geen gebruik maken van het sollicitatieformulier op onze website.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Gewenste uren (Min-Max)

<20