Hoorn

Griffier • Gemeente Hoorn

24.05.2023
 • HBO
 • WO
Gemeente Hoorn via Bestman · Bestuur & Management

Functieomschrijving

Wie zoeken wij?


Je bent energiek, duidelijk en overtuigend. Jouw ambities passen bij de ambitieuze stad die we zijn. Een stad met een belangrijke centrumfunctie. Een stad die blijft groeien en tegelijkertijd zichzelf blijft. Een stad waarin iedereen erbij hoort en zich thuis voelt. Uitdagingen die daarbij horen, pakken we samen op. Samen met onze inwoners, ondernemers en instellingen, maar ook samen met de gemeenteraad, onze regionale partners in het Pact van Westfriesland en onze partners buiten de regio. Samen, met lef, daadkracht en visie.
Als griffier kies je de rol die het meest effectief is. Je faciliteert de raad als collectief en onze raadsleden als individu het beste uit zichzelf te halen. Je schuwt het daarnaast niet initiatief te nemen, als de werkwijze van de raad daardoor verbetert en wij als raad nog beter in positie komen. Je koestert wat goed is en grijpt kansen, als dat verbetering oplevert.
Ben jij die ambitieuze griffier met lef, daadkracht en visie? Wil jij jouw talenten voor Hoorn inzetten? Reageer dan snel!


Wie zijn wij?


Onze gemeente
Onze gemeente is prachtig gelegen aan het Markermeer. Het is hier goed wonen, werken en verblijven. In de stad Hoorn, in onze dorpen en buurtschappen wonen in totaal meer dan 75.000 inwoners. Als gemeente koesteren wij ons rijke verleden en kijken wij met ambitie naar de toekomst. Onze cultuur kenmerkt zich door Westfriese nuchterheid, betrokkenheid en het sociale karakter.


Bestuur
Onze raad bestaat uit 35 raadsleden verdeeld over 12 fracties, met de volgende zetelverdeling: Fractie Tonnaer: 6 zetels; Hoorn lokaal: 4 zetels; GroenLinks: 4 zetels; ÉénHoorn: 4 zetels; CDA Hoorn: 2 zetels; VVD: 3 zetels; D66: 3 zetels; PVDA: 3 zetels; Sociaal Hoorn: 2 zetels; Liberaal Hoorn: 2 zetels; De Realistische Partij: 1 zetel; Christen Unie: 1 zetel.
De raad is gemêleerd samengesteld, variërend van relatief (zeer) ervaren tot veel minder ervaren leden, van behoudende tot vernieuwende leden, van fris en onbevangen tot lang meelopende leden met veel historie.


Onze raad stelde in 2022 het bestuursakkoord ‘Een sterke, verbonden gemeenteraad’ vast, met daarin zes belangrijke ambities. Deze ambities zijn nader uitgewerkt in een zestal concrete onderwerpen, die samen onze raadsagenda vormen. De werkgroep Bestuursakkoord houdt zich bezig met de verdere uitwerking van zowel het bestuursakkoord als de raadsagenda.
Het college bestaat, naast de burgemeester, uit zes wethouders en voert na een periode waarin veel visies zijn bepaald, slagvaardig het coalitieakkoord 2022-2026: ‘Durven. Doen! Dromen.’ uit.


Griffie
Je gaat werken in een collegiaal griffieteam, dat hard werkt en uitstekend samenwerkt. Jouw collega’s zijn zelfbewust, taakvolwassen en adviseren onafhankelijk en strategisch.
De griffie bestaat naast de raadsgriffier uit een loco-griffier, twee raadsadviseurs, twee medewerkers raads- en commissiezaken en een communicatie- en participatieadviseur.

Regio
Hoorn vervult een belangrijke functie in de samenwerking met de regionale partners in ‘Het Pact van Westfriesland’. Hierin bundelen zeven Westfriese gemeenten en het bedrijfsleven, woningbouw, het onderwijs en de zorg hun kracht, kennis en expertise en dragen gezamenlijk bij aan vraagstukken op het gebied van wonen, werken en beleven in Westfriesland.

Wat ga je doen?


Raad
Richting de raad en zijn organen, zoals de Agendacommissie en het Presidium draag je zorg voor uitstekende ondersteuning en (strategische) advisering. Je draagt bij aan een constructieve en open cultuur, waarin elk raadslid zich comfortabel en betrokken kan voelen en wordt uitgenodigd mee te doen. Je doet voorstellen voor vernieuwing en daagt, zowel de individuele leden van de raad en de raad als collectief, uit nog beter invulling te geven aan hun rol en dualer te opereren. Je bent ‘hard op de inhoud’ en ‘zacht op de relatie’. Je kunt vasthoudend en overtuigend zijn. Je laat je door weerstand niet uit het veld slaan en beschikt over incasserings- en relativeringsvermogen. Je vervult een actieve rol in de Agendacommissie en in de ‘Werkgroep Bestuursakkoord’, gericht op versterking van de interactie tussen bestuur en samenleving. Je bewaakt en/of versterkt de democratische invloed van raadsleden op de besluiten die in regionaal en/of GR-verband genomen worden.


Driehoek
In het driehoeksoverleg met burgemeester en gemeentesecretaris ben je gelijkwaardig, zelfbewust en rolvast. Het gezamenlijke belang staat hierin voorop. Je beweegt je gemakkelijk op het snijvlak van raad, college, griffie, organisatie, lokale samenleving en regio. Je schakelt soepel tussen operationele en strategische onderwerpen. Je weet de lange-termijn-agenda effectief in te zetten, als sturingsinstrument voor raad en college.


Griffie
De griffie werkt als een geoliede machine. Persoonlijke inzet, taakvolwassenheid en collegialiteit zijn sleutelbegrippen. Jouw leiderschapsstijl sluit hier naadloos op aan en wordt eerder gekenmerkt door coachen, sparren en faciliteren, dan door sturing en instructie. Je waarborgt de onafhankelijkheid van de medewerkers en houdt het team uit de wind, bijvoorbeeld in politiek-gevoelige dossiers, of wanneer zaken persoonlijk gemaakt worden. Je schakelt tussen meewerken en delegeren en bent een echte teamspeler, waarbij je je collega’s van de griffie de ruimte biedt hun talent te benutten. Van nature ben je communicatief sterk en benoem je de zaken helder. Als stevige persoonlijkheid ben je mens- en teamgericht en bewaak je de grenzen.


Regio
Je vervult een belangrijke spilfunctie in de regionale samenwerking tussen de gemeenteraden (en andere partners) in het Pact van Westfiesland. Met alle samenwerkingspartners stel je het grotere en gezamenlijke belang van Hoorn en de regio voorop. Je bent communicatief vaardig, een netwerker, overziet het krachtenveld, kunt verbanden leggen en weet complexe zaken helder uit te leggen.

Samenleving
In het samenspel tussen inwoners en bestuur, ben je nieuwsgierig en vernieuwend, toon je initiatief, stel je heldere kaders en manage je verwachtingen. Richting alle betrokken partijen, binnen en buiten het stadhuis, stel je je proactief en coöperatief op. Je communiceert helder en zorgt dat de raad zichtbaar is. Je toont je zichtbaar betrokken bij Hoorn en de regio.

Wat bied je ons?

 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen, besluitvormingsprosessen, integriteit, etc.
 • Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
 • Griffie-ervaring is een pré.
 • Ervaring met werken in een omgeving die qua complexiteit vergelijkbaar is.
 • Affiniteit met Hoorn en de regio Westfriesland.

Wat breng je mee?

Op het gebied van competenties beschikt je over:

 • Denken
 • Strategisch, Rolbewust, Soepel schakelend, Zelfreflectief.
 • Voelen
 • Politiek/bestuurlijk sensitief, Vertrouwen en ruimte gevend, Communicatief, Coachend.
 • Kracht
 • Stevigheid, Resultaatgerichtheid, Overtuigingskracht, Initiatiefrijk en Stressbestendig.

Wat bieden wij jou?

 • Een fulltime dienstverband.
 • Salarisschaal 15.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% van het salaris.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als je voldoet aan onze wensen, ontvangen we graag jouw sollicitatie. Diversiteit en gelijke kansen vinden wij heel belangrijk. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt, of waar je in gelooft. Wij zijn vooral nieuwsgierig met welke expertise en ervaring en met welk talent jij onze raad en gemeente komt versterken.


Wat vinden wij nog meer belangrijk?
Onder de leden van de raad, commissieleden, de leden van het college, leden van de driehoek en de medewerkers van de griffie is een enquête uitgezet met de vraag wat zij belangrijk vinden.

Klik hier voor de resultaten van de enquête.


Hoe nu verder?
Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Als je meer informatie wilt over deze vacature, kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791.


Wanneer je belangstelling hebt voor deze vacature, verzoeken we je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl.


Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid, waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels. Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Een assessment en integriteitsscan kunnen er deel van uit maken.


Reageren kan tot uiterlijk maandag 9 juni aanstaande. De planning voor de gespreksdata, een assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek en eventuele andere contactmomenten volgt zo spoedig mogelijk.