Leiden

Head of Engineering

& Female Capital zoekt voor SRON Netherlands Institute for Space Research een Head of Engineering. SRON is het Nederlandse instituut voor ruimteonderzoek, onderdeel van NWO. Als nationaal expertise-instituut adviseert SRON de Nederlandse overheid en coördineert het nationale bijdragen aan internationale ruimtemissies.

 

De Head of Engineering is een cultuurdrager van de EG en is in staat het kwaliteitsniveau van de bijdrage van EG aan de SRON-organisatie en haar projecten te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Je bent een voorbeeld voor collega’s en een ambassadeur die de EG intern en extern op de kaart zet. Een paar termen die bij de functie passen: Vertrouwen – Daadkracht – Zichtbaar – Visie kunnen ontwikkelen op EG – Zelfbewust – Integer – Stevig in schoenen staan – Sensitiviteit – Verfrissend – Goed kunnen luisteren – Openheid – – Gelijkwaardige partner voor de programmaleiders –Em pathisch – Met de poten in de klei staan – Feeling hebben voor de Engineers - Er altijd voor de medewerkers kunnen zijn – Verbindend leiderschap.

 

Je geeft leiding aan de afdeling engineering (EG) van SRON en daarmee ook aan het EG Managementteam dat bestaat vier sectiehoofden. Je bent tevens permanent lid van het SRON managementteam (MT, sturing van het SRON-instituut). Jouw belangrijkste taken zijn de bemensing en mede sturing van de realisatie van de projecten, de strategische visie, beleid en ontwikkeling van EG en het instituut als geheel, leiding geven aan EG (55 - 60 FTE) indirect en direct aan 4 sectiehoofden en het onderhouden van contacten met nationale industrie en kennisinstituten op het gebied van engineering.

11.05.2023
 • WO
 • 10-15 jaar
 • Vast

& Female Capital

Functieomschrijving

& Female Capital zoekt voor SRON Netherlands Institute for Space Research een Head of Engineering. SRON is het Nederlandse instituut voor ruimteonderzoek, onderdeel van NWO. Als nationaal expertise-instituut adviseert SRON de Nederlandse overheid en coördineert het nationale bijdragen aan internationale ruimtemissies.De Head of Engineering is een cultuurdrager van de Engineering Group (EG) en is in staat het kwaliteitsniveau van de bijdrage van EG aan de SRON-organisatie en haar projecten te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Je bent een voorbeeld voor collega’s en een ambassadeur die de EG intern en extern op de kaart zet. Een paar termen die bij de functie passen: Vertrouwen – Daadkracht – Zichtbaar – Visie kunnen ontwikkelen op EG – Zelfbewust – Integer – Stevig in schoenen staan – Sensitiviteit – Verfrissend – Goed kunnen luisteren – Openheid – – Gelijkwaardige partner voor de programmaleiders –Em pathisch – Met de poten in de klei staan – Feeling hebben voor de Engineers - Er altijd voor de medewerkers kunnen zijn – Verbindend leiderschap.

Je geeft leiding aan de afdeling engineering (EG) van SRON en daarmee ook aan het EG Managementteam dat bestaat vier sectiehoofden. Je bent tevens permanent lid van het SRON managementteam (MT, sturing van het SRON-instituut). Jouw belangrijkste taken zijn de bemensing en mede sturing van de realisatie van de projecten, de strategische visie, beleid en ontwikkeling van EG en het instituut als geheel, leiding geven aan EG (55 - 60 FTE) indirect en direct aan 4 sectiehoofden en het onderhouden van contacten met nationale industrie en kennisinstituten op het gebied van engineering.

DE FUNCTIE: HEAD OF ENGINEERING (EG)

Je geeft leiding aan de afdeling engineering (EG) van SRON en daarmee ook aan het EG Managementteam dat bestaat uit de vier eerder genoemde sectiehoofden. Je bent tevens permanent lid van het SRON managementteam (MT sturing van het SRON-instituut).Je helpt SRON zijn missie te bereiken met een groep professionals met expertise die aansluit bij de vraag vanuit de programmalijnen. Je fungeert als sparring partner en trekt op met de directie en hoofden van de programma’s in het ontwikkelen van hun programma en strategie. Je borgt de technische kwaliteit van de experts en hun werkwijze. Je bent verantwoordelijk voor de inzet van EG in de diverse projecten, het mede sturing geven aan projecten binnen de SRON projectenportefeuille, het ontwikkelen van een visie en beleid op de vier verschillende vakgebieden binnen de EG en het leveren van een richtinggevende bijdrage aan de SRON brede sturing van de projectenportefeuille en bedrijfsvoering van het instituut. Er is veel in operationeel opzicht gedelegeerd aan de sectiehoofden, waarmee je nauw samen werkt. De Head of Engineering is een cultuurdrager van de EG en is in staat het kwaliteitsniveau van de bijdrage van EG aan de SRON-organisatie en haar projecten te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Je bent een voorbeeld voor collega’s en een ambassadeur die de EG intern en extern op de kaart zet. De vijf belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

· Bemensing en mede sturing van de realisatie van de projecten

· Strategische visie, beleid en ontwikkeling EG

· Inbreng in beleidsvorming en bedrijfsvoering van het instituut als geheel

· Leiding geven aan EG (55 - 60 FTE) indirect en direct aan 4 sectiehoofden

· Contacten onderhouden met nationale industrie en kennisinstituten op het gebied van engineering

Functie-eisen

Je hebt onderstaande kennis, vaardigheden en competenties in huis:

Strategisch inzicht

 • Voert de gekozen koers en strategie consequent door
 • Denkt organisatie breed
 • Zet een koers uit die anderen houvast biedt in hun werk
 • Gebruikt cijfermatige input om je strategische ideeën te onderbouwen


Omgevingsbewustzijn

 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in het veld
 • Houdt zich op de hoogte van en anticipeert op inhoudelijke trends en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor EG
 • Heeft goede voeling met de buitenwereld en kan realistische inschattingen maken van kansen op samenwerkingen
 • Levert een bijdrage aan het gewenste imago van EG en SRON


Ondernemerschap

 • Voelt zich eindverantwoordelijk voor de resultaten en prestaties van EG
 • Zoekt samenwerkingsverbanden binnen en buiten SRON
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de werving van EG en stuurt bij waar nodig
 • Enthousiasmeert de buitenwereld voor de organisatie
 • Verbindt mensen en middelen om samen nieuwe zaken te creëren en resultaten te behalen


Empathisch vermogen

 • Heeft respect voor de persoonlijkheid, gevoelens, principes en meningen van anderen en laat dat blijken
 • Laat blijken spanningsvolle situaties bij collega’s te onderkennen en hierop gepast te handelen
 • Geeft de ander de ruimte om diens verhaal te doen. Stimuleert de ander om over bepaalde aspecten te vertellen
 • Toont belangstelling voor de beleving en emoties van anderen waardoor de ander betrokkenheid ervaart
 • Maakt twijfels en emoties rond het eigen functioneren bespreekbaar


Motiveren

 • Geeft medewerkers de mogelijkheid om hun kwaliteiten zoveel mogelijk te benutten
 • Inspireert en enthousiasmeert medewerkers en weet welk voorbeeldgedrag daaraan bijdraagt
 • Geeft medewerkers inzicht in het belang en nut van hun werk
 • Viert successen met het team
 • Geeft gevraagd en ongevraagd opbouwende feedback en loopt regelmatig over de afdeling


Zelfontwikkeling

 • Is zich bewust van de eigen sterke en zwakke punten (zelfreflectie)
 • Is erop gespitst zichzelf te verbreden en/of te verdiepen en is veranderingsgezind
 • Zoekt en benut kansen voor de eigen ontwikkeling
 • Vraagt feedback om van te kunnen leren
 • Zoekt mogelijkheden om ervaringen op te doen of te delen met anderen
 • Een korte aanvullende bloemlezing en statements uit de intake interviews met collega’s:

  Vertrouwen – Daadkracht – Zichtbaar – Visie kunnen ontwikkelen op EG – Zelfbewust – Integer – Stevig in schoenen staan – Sensitiviteit – Verfrissend – Goed kunnen luisteren – Openheid – Vaak op afdeling lopen – Gelijkwaardige partner voor de programmaleiders – Staan voor de engineers – Empathisch – Met de poten in de klei staan – Feeling hebben voor de Engineers - Er altijd voor de medewerkers kunnen zijn – Verbindend leiderschap.

Bedrijfsomschrijving

SRON NETHERLANDS INSTITUTE FOR SPACE RESEARCH

SRON Netherlands Institute for Space Research is het Nederlandse instituut voor ruimteonderzoek. SRON is een instituut van NWO, de organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Als nationaal expertise-instituut adviseert SRON de Nederlandse overheid en coördineert het nationale bijdragen aan internationale ruimtemissies

De missie van SRON is om doorbraken te bewerkstelligen in het internationale ruimteonderzoek. Daarom ontwikkelt het instituut baanbrekende technologie en geavanceerde ruimte-instrumenten voor sterrenkundig onderzoek met röntgenstraling, ver-infraroodstraling en zwaartekrachtgolven en naar exoplaneten en voor het bestuderen van de aardatmosfeer, met de focus op broeikasgassen en aerosolen. Naast de ontwikkeling van instrumentatie doet SRON ook zelf onderzoek op deze gebieden

Het speelveld van SRON is de internationale big science arena, een bruisend nationaal en internationaal interdisciplinair netwerk van ruimtevaartorganisaties, universiteiten, kennisinstituten, grote bedrijven en het MKB. SRON helpt bij het vormgeven van internationale ruimtemissies, met name van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en NASA, door wetenschappelijke cases te definiëren, door detectietechnologieën te ontwikkelen en er prototypen van te maken en door ruimtegekwalificeerde instrumentatie te ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden


Opleiding/ Kennisniveau

 • Academisch denk- en werkniveau
 • Ruime ervaring als engineer in vergelijkbare omgeving
 • Feeling voor ontwikkeling en bouw van geavanceerde instrumenten voor ruimteonderzoek
 • Ruime ervaring in het managen van een afdeling met professionals en van (internationale) technologische/ wetenschappelijke projecten
 • Ervaring in het omgaan met tegengestelde in- en externe belangen
 • Uitstekende Engelse mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid


Aansturing
Je rapporteert in deze functie aan Annemieke Beers, MSc, operationeel directeur van SRON en hebt regelmatig contact met Prof. Dr. Michael Wise, wetenschappelijk en algemeen directeur van SRON.

Honorering
De functiewaarderingsschaal is 15 van de Cao Onderzoeksinstellingen.

Standplaats
De (hoofd) standplaats is Leiden en je bezoekt gemiddeld 2x per maand de vestiging in Groningen.

Gehele functieprofiel: link

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met Henriette Verbeem, Partner & Female Capital M 0615268113 of een e-mail sturen naar henriette.verbeem@femalecapital.nl. Kijk ook op onze website www.femalecapital.nl.

Salaris (Min-Max)

100.000-120.000 euro

Gewenste uren (Min-Max)

32-40 uur, thuiswerkdag mogelijk