Heerlen

Hoogleraar Internationaal recht, in het bijzonder de doorwerking van internationaal recht in de nationale rechtsorde

24.11.2022
 • WO
 • Tijdelijk
Open Universiteit (OU)

Functieomschrijving

De leerstoelhouder zal deel uitmaken van de vakgroep publiekrecht, sectie internationaal & Europees recht. Deze sectie bestaat, wat betreft internationaal recht, uit twee ud’s en een docent/onderzoeker.

De leerstoelhouder heeft een ruime onderzoekservaring en geldt als expert op het terrein van de leerstoel. Inhoudelijk zou de leerstoelhouder een goede aansluiting hebben bij het onderwijs en onderzoek van de faculteit en het muitidisciplinaire OU-onderzoeksprogramma als de expertise zou liggen op het terrein van duurzaamheid of digitalisering of de bescherming van fundamentele rechten. De hoogleraar waarborgt de kwaliteit van het internationaalrechtelijke onderwijs in de bachelor en master. Vanwege het profiel van het onderwijs en onderzoek van de faculteit RW van de OU – de focus is in Nederland geldend recht, inclusief de doorwerking van internationaal en Europees recht en metajuridica (ELS, rechtstheorie en rechtsfilosofie en rechtsgeschiedenis) – besteedt de leerstoelhouder in het onderzoek ruim aandacht aan doorwerking. Daardoor kan de leerstoelhouder in toegepast en fundamenteel onderzoek en (postinitieel) onderwijs goed samenwerken met collega’s uit andere secties en een actieve bijdrage leveren aan ambities van de faculteit op het gebied van succes in het verwerven van fondsen voor toegepast en fundamenteel onderzoek, regionale samenwerking en op het gebied van postinitieel onderwijs.

Functie-eisen

De hoogleraar die we zoeken:

 • is gepromoveerd
 • beschikt over een gedegen kennis van het internationaal recht en bijzondere kennis van de doorwerking van internationaal recht in de nationale rechtsorde, blijkend uit aansprekende en in het vakgebied gewaardeerde publicaties;
 • heeft ervaring met -of potentie voor succes met- (competitieve) voorstellen voor externe financiering;
 • heeft bewezen ervaring met -of is bereid tot- het ontwikkelen en verzorgen van postinitieel onderwijs.
 • heeft ervaring/bekwaamheid in het stimuleren en begeleiden van (promotie)onderzoek;
 • heeft goede leidinggevende en organisatorische vaardigheden en capaciteiten;
 • is een teamplayer die kansen creëert voor medewerkers;
 • werkt samen met collega’s binnen en buiten het eigen vakgebied;
 • heeft aantoonbaar een uitgebreid relevant netwerk aan andere faculteiten en bij voorkeur in de rechtspraktijk;
 • heeft ervaring met de ontwikkeling van (online) onderwijs in de bachelor en masteropleiding en is een goed beoordeelde docent;
 • beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden en kan collega’s inspireren en verbinden;
 • bezit de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of is bereid deze binnen korte tijd te behalen
 • uitstekende uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels, in woord en geschrift
 • is bereid een actieve bijdrage te leveren aan het academisch klimaat van de faculteit in Heerlen.

Bedrijfsomschrijving

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren van de Nederlandse universiteiten. Hetzelfde geldt voor de faculteit Rechtwetenschappen ten opzichte van de zusterfaculteiten. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal H2 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten.
 • Maximaal € 8.881,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.
 • Van de hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij op regelmatige basis (bij een voltijdsaanstelling 2 dagen per week) in Heerlen aanwezig kan zijn.

De Open Universiteit heeft prima secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken, een dertiende maand en betaald ouderschapsverlof.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof.dr.mr. R. Janse, decaan faculteit Rechtswetenschappen, ronald.janse@ou.nl.

LET OP: het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres.

Het structuurrapport en het onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’ kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de faculteit Rechtswetenschappen, e-mail: Secretariaat.RW@ou.nl.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website www.ou.nl.