Amsterdam

i-Afdelingsmanager Beleid en Kaders

Voor Gemeente Amsterdam is Aardoom & de Jong op zoek naar een Afdelingsmanager Beleid en Kaders. Ben jij die generalist in het i-domein die zich soepel beweegt in een groot ambtelijk apparaat, bekend met complexe bestuurlijke besluitvorming? Dan is deze mooi rol iets voor jou!
19.07.2022
 • WO
 • 10-15 jaar
 • Vast
Gemeente Amsterdam via Aardoom & de Jong

Functieomschrijving

Voor Gemeente Amsterdam is Aardoom & de Jong op zoek naar een Afdelingsmanager Beleid en Kaders. Ben jij die generalist in het i-domein die zich soepel beweegt in een groot ambtelijk apparaat, bekend met complexe bestuurlijke besluitvorming? Dan is deze mooi rol iets voor jou!

i-Afdelingsmanager Beleid en Kaders
36 uur per week

Beeld van de functie
Vakinhoud
De i-Afdelingsmanager is een inhoudelijke leider op het vakgebied en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van werk dat niet direct rondom lijnopgaven plaats vindt. De i-Afdelingsmanager heeft de verantwoordelijkheid om, samen met Kaders en Beleid bij de directie CIO-office, de concern-brede kaders op het vakgebied op te stellen. Hij of zij geeft invulling aan de specifieke ontwikkelopgave voor de i-afdeling.

Management van het team
De i-Afdelingsmanager stuurt de medewerkers binnen zijn/haar team aan en coacht hierbij op de te behalen resultaten, monitort de prestaties op basis van concrete (beleids)opdrachten en draagt zorg voor het opstellen van de plannen, planning en (budget)verantwoordingsrapportages van het team. De manager stuurt op wendbaarheid, vitaliteit en inclusie binnen het team en faciliteert medewerkers bij de uitbouw van hun kennis en kunde door hen te stimuleren om continu te leren en te verbeteren. Hij of zij levert een actieve bijdrage aan de strategische personeelsplanning op vakgroep niveau. De i-afdelingsmanager is lid van het MT van de directie en levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een visie op de organisatie en het beleid van de directie. Het MT geeft gezamenlijk vorm en inhoud aan de doorontwikkeling en professionalisering van de directie en de positionering en rol binnen het cluster.

Werken in het i-domein
Amsterdam wil zijn positie als digitale stad verder versterken. Om deze uitdaging succesvol te volbrengen bouwen we samen aan een stevig en veilig fundament om digitale diensten te kunnen leveren aan zowel burgers, ondernemers als bezoekers. We werken aan vele ontwikkelingen zoals de implementatie van een cloud platform, een data platform maar ook aan generieke voorzieningen. Ook betekent het dat de huidige 10 organisatieonderdelen samen gaan werken als 1-domein gebundeld in 5 samenhangende directies. We kunnen daarmee snel en efficiënt blijven inspelen op de veranderingen. We werken opgavegericht, uitgaande van agile principes, samen met de collega’s uit de andere clusters en directies in multidisciplinaire teams.

Werken voor de directie Digitale Strategie & Informatie
De directie Digitale Strategie en Informatie is onderdeel van het cluster Digitalisering, Innovatie en Informatie (DII), waarbinnen alle i-taken worden gebundeld. De directie draagt zorg voor de i-strategie concern-breed, waarin cloud, architectuur, informatiebeveiliging, privacy en informatiebeheer de belangrijkste elementen zijn. Door duidelijke kaders (en toetsing) vanuit deze directie worden in de opgaven voor directies elementen ‘by design’ meegenomen, en is een duurzaam IT-landschap geborgd.

i-Afdeling Beleid en Kaders
De i-afdelingen betreffen groepen medewerkers met een bepaalde expertise, die vast in worden gezet en niet direct gekoppeld zijn aan een specifieke opgave uit de business. Voor de realisatie binnen i-afdelingen wordt zoveel mogelijk agile met vaste teams gewerkt. De i-Afdelingsmanager stuurt op zowel de activiteiten en resultaten als ook vaktechnisch (het ‘wat’, ‘wanneer’ en ‘hoe’).

Binnen de i-afdeling Beleid en Kaders onderscheiden we een aantal disciplines:
 • Architectuur.
 • Beleid en Advisering (advisering CIO op projecten, PPM, sourcing, etc.).
 • Beveiliging en continuïteit (CISO, informatiebeveiliging, BCM, risicomanagement).
 • Gegevensbescherming (FG, CPO, privacy, digitale rechten, algoritmen).
 • Openbaarheid en Informatiebeheer (Informatiecommissaris, project Open Amsterdam!

Beleid en Kaders is verantwoordelijk voor:
 • De strategie van het i-domein. Dit is een multidisciplinaire uitwerking van uitgangspunten, beleid en plannen in meerjarig verband.
 • Het in samenhang opstellen van beleid en kaders per discipline voor het i-domein of de hele organisatie.
 • Laten vaststellen daarvan en bekend maken in de organisatie.

Daarnaast heeft de I-afdeling Beleid en Kaders een controlerende en toezichthoudende rol. De afdeling onderhoudt contacten buiten de organisatie, zoals met de VNG, G4 en het Rijk. Tot slot heeft I-afdeling Beleid en Kaders een adviserende kerntaak over het gehele werkterrein van de Digitale strategie en informatie.

De belangrijkste veranderopgaven voor de komende jaren
 • Het nieuwe stelsel werkend krijgen en houden: het (laten) uitwerken van de processen (systeemfuncties) zodat GMT en clusters in the lead kunnen zijn. En om de opgaven op agile wijze hun werk te laten doen (waaronder portfoliomanagement, capaciteitsmanagement, performance management, strategisch personeelsbeleid, enzovoort).
 • Horizontale en verticale synergie in strategie, beleid en kaderstelling. Horizontaal door integratie disciplines (ook buiten Digitale strategie en informatie). Verticaal door afstemming van beleid en uitvoering.
 • Gedrag en cultuur. De organisatieontwikkeling vereist een verschuiving van controle achteraf naar meedenken vooraf. Dit vraagt iets van alle medewerkers.

Op basis van de huidige organisatie en additionele functies vanuit de bestuursopdrachtmiddelen, is de startsituatie van de i-afdeling ~20-25 medewerkers inclusief externen.

Functie-eisen

Wat breng je mee?
Als i-Afdelingsmanager Beleid en Kaders beschik je in elk geval over wo-werk- en -denkniveau.

Daarnaast herken je je in de volgende zaken:
 • Ruime ervaring binnen het i-domein.
 • Managementervaring op vergelijkbaar niveau.
 • Ruime ervaring binnen het politiek bestuurlijk speelveld (gemeente of andere overheid).
 • Bij voorkeur ervaring met verandermanagement.

Arbeidsvoorwaarden
Naast een pakket van uitstekende primaire (schaal 14, cao gemeente (max € 7.269,- bruto per maand) en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele afdeling.

Procedure
Ben je geïnteresseerd, dan vragen we je zo spoedig mogelijk te reageren, maar uiterlijk 21 augustus 2022 via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

Bij de werving en selectie laat gemeente Amsterdam zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en een diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Voor wat betreft de kennismakingsgesprekken bij Aardoom & de Jong passen we in verband met de vakantieperiode maatwerk toe. De sollicitatiegesprekken bij de gemeente volgen in principe in september.

Als één of meer geschikte kandidaten zich vroeg in de procedure melden, kan worden besloten om de procedure te versnellen.

Contactpersoon
Heleen van Keulen | e-mail: heleen@aardoomendejong.nl | telefoon: 06-40292306

Kijk voor meer mooie managementfuncties in het i-domein in Amsterdam op de website van Aardoom & de Jong!

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Salaris (Min-Max)

7.500 - 8.000

Gewenste uren (Min-Max)

36-40