Utrecht

Junior onderzoeker promotieonderzoek naar de relatie tussen arbeidsparticipatie en zelfmanagement

Het Nivel zoekt een junior onderzoeker voor een promotieonderzoek naar de relatie tussen arbeidsparticipatie en zelfmanagement bij mensen met een chronische ziekte (36 uur per week).
23.09.2022
 • WO
 • Tijdelijk
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)

Functieomschrijving

Naar een inclusieve samenleving: arbeidsparticipatie en zelfmanagement
Het vraagstuk hoe we als maatschappij kunnen toewerken naar een inclusieve samenleving, is veelzijdig. Een van de vragen hierbinnen is hoe mensen met een chronische ziekte omgaan met hun ziekte en behandeling (zelfmanagement) in relatie tot het deelnemen aan de arbeidsmarkt. De focus van dit project ligt hierbij op de medicamenteuze behandeling. Gebruik van medicijnen kan mensen voor problemen stellen op het werk. Sommige medicatie moet stipt op een bepaalde tijd ingenomen worden of kan juist onverwacht nodig zijn. Ook kan een behandeling zwaar zijn. Dit heeft invloed op het vermogen van mensen om hun werk uit te voeren. Er is een wisselwerking tussen het vermogen van werknemers om hun werk uit te voeren en het werk zelf. Ook heeft iemands vermogen tot zelfmanagement invloed op het uitvoeren van werk. Onderzoek naar deze wisselwerkingen is de kern van het promotietraject. Naast kennisontwikkeling heeft het promotieonderzoek tot doel een interventie te ontwikkelen om werknemers te ondersteunen bij zelfmanagement in het bijzonder medicatiegebruik in relatie tot het werk.

Functie-inhoud
Je bent de uitvoerder van dit onderzoek. Je denkt na over de invulling van je onderzoek, je coördineert het onderzoek en je voert het uit: je verzamelt gegevens, doet de analyses en rapporteert over de deelonderzoeken. De resultaten beschrijf je in de eerste plaats in internationale, wetenschappelijke artikelen, die de basis vormen van je proefschrift. Daarnaast deel je de resultaten van je onderzoek als Nederlandstalige artikelen of factsheets en presenteer je de resultaten op relevante congressen. Je wordt bij al deze activiteiten begeleid door je promotieteam, met daarin hoogleraren en ervaren senioronderzoekers.

Functie-eisen

 • een passende, afgeronde wetenschappelijke opleiding, zoals gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen of medische wetenschappen;
 • ervaring met of aantoonbare interesse in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
 • goede organisatorische vaardigheden;
 • ervaring met en plezier in het uitvoeren van statistische en kwalitatieve analyses;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands en Engels);
 • in staat adequaat te functioneren onder (tijds)druk;
 • analytisch ingesteld en beleidssensitief;
 • inventief, enthousiast en nauwkeurig.

Bedrijfsomschrijving

Het Nivel is het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Bij het Nivel werken ongeveer 170 mensen. Wij leveren kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. ‘Kennis voor betere zorg’ is de missie van het Nivel. Met onze kennis dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg. Dit promotietraject valt binnen één van de vier maatschappelijke uitdagingen waar het Nivel de komende jaren extra op in wil zetten: naar een inclusieve samenleving.

Arbeidsvoorwaarden

Geboden wordt

 • een tijdelijke aanstelling voor 32 uur per week voor een periode van drie jaar, waarbinnen gestreefd wordt naar een afgerond proefschrift;
 • een salaris, binnen de opleidingseisen afhankelijk van ervaring, van minimaal € 2.853,47 en maximaal € 3.136,31 bruto per maand op basis van 36 uur per week;
 • een eindejaarsuitkering van 6,83% (met een mogelijkheid voor uitbreiding tot 8,33%);
 • deelname aan het TOP-programma, een Nivel-programma met ruime opleidingsmogelijkheden;
 • een collegiale en informele werksfeer;
 • een pensioenvoorziening;
 • een NS Business Card tegen een geringe eigen bijdrage;
 • goede faciliteiten: een eigen laptop, een goede kantoorruimte in een aantrekkelijk gebouw dichtbij het station;
 • een ruime verlofregeling;
 • de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.

Meer informatie

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Hennie Boeije, programmaleider Zorg en Participatie (E h.boeije@nivel.nl) of prof. dr. Liset van Dijk, programmaleider Farmaceutische Zorg (E l.vandijk@nivel.nl).

Reageren
Het Nivel is een inclusieve organisatie, een organisatie waarin alle medewerkers zich welkom, veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

Jouw sollicitatie kun je tot en met 13 oktober a.s. richten aan de Nivel Sollicitatiecommissie t.a.v. Astrid Huijgen, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht, of per e-mail o.v.v. ‘Promotieonderzoek participatie en medicatie’.