Barneveld

Leden Raad van Toezicht

30.01.2023
 • HBO
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Vast

Gemeente Barneveld

Functieomschrijving

De gemeente Barneveld is op zoek naar

Leden Raad van Toezicht
Drie leden Raad van Toezicht Sport, Cultuur en Jongerenwerk Barneveld (i.o)

Over de vacature
De Stichting Sport, Cultuur en Jongerenwerk Barneveld in oprichting (i.o.) heeft als doel de sociale samenhang en het welzijn van de samenleving te bevorderen. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de Bestuurder en de algehele gang van zaken in de organisatie, met specifieke aandacht voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de instelling. Voor de Stichting in oprichting zijn we op zoek naar drie leden voor de nieuw te vormen Raad van Toezicht. De stichting wordt opgericht per 1 april 2023 en heeft drie enthousiaste, betrokken en kundige toezichthouders nodig om de opstart- en uitbouwfase goed neer te kunnen zetten. Heb je een duidelijke visie op toezichthouden en actuele maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van sport, cultuur of jongerenwerk? Dan komen we graag met je in contact!

Wat ga je doen?
De Raad van Toezicht (RvT):

 • Houdt toezicht op het bereiken van maatschappelijke effecten en / of resultaten door de stichting, de realisatie van het doel en het daartoe vastgestelde beleid en te hanteren strategie.
 • Zorgt voor het naleven van wet- en regelgeving, het voldoen aan eisen van de financiële verslaggeving en de interne controle en risicobeheersing. Daarbij houdt men toezicht op de kwaliteit van de te leveren diensten.
 • Staat de directeur – bestuurder met raad en daad bij.
 • Treedt op als werkgever van het bestuur:

o Benoeming, schorsing en ontslag van directeur - bestuurder.

o Het vaststellen van de bezoldiging van directeur - bestuurder.

Functie-eisen

De leden voldoen allen aan de volgende kwaliteiten:

 • Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en brede ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties en lokale overheden.
 • Voldoende inzicht in de taken en de rolverdeling tussen Raad van Toezicht en bestuurder.
 • Het vermogen om kritisch en op hoofdlijnen het beleid van de organisatie en het functioneren van de bestuurder te beoordelen.
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende toewijding en beschikbaarheid.
 • Affiniteit met de maatschappelijke opdracht.
 • Je beschikt over een relevant netwerk.

Je bent bij voorkeur woonachtig in gemeente Barneveld of hebt sterke aantoonbare binding met Barneveld. Uiteraard kan er geen sprake zijn van inhoudelijke of persoonlijke belangenverstrengeling. De leden zijn onafhankelijk en onpartijdig.

We zoeken, zonder dat deze kenmerken in één persoon verenigd hoeven te zijn, naar:

 • Expertise in positioneringsvraagstukken, marketing en innovatie.
 • Expertise op en ervaring in de inhoudelijke (maatschappelijke) opgaven.
 • Ervaring met bestuurlijke processen en verhoudingen in een publieke omgeving.
 • Expertise in financiën en bedrijfsvoering.

Arbeidsvoorwaarden

Onder normale omstandigheden zijn er jaarlijks vier bijeenkomsten van de RvT. De vergoeding is € 500,- per jaar exclusief reiskosten.

Meer informatie

Stichting Sport, cultuur en jongerenwerk Barneveld is opgericht vanuit het gemeentelijke besluit om het gemeentelijke team Be Active & Creative te verzelfstandigen. Onze overtuiging is namelijk dat er maximaal maatschappelijk rendement kan worden behaald door de werkzaamheden op het gebied van sport, cultuur en jongerenwerk te positioneren in een stichting. Dit past bij de organisatievisie van de gemeente Barneveld, maar bovenal geeft dit meer mogelijkheden om actueel en adequaat in te springen op trends, ontwikkelingen en kansen die er spelen in de lokale samenleving.

De stichting heeft de positie en opdracht om te zorgen dat inwoners zelf aan zet blijven en regie blijven voeren op hun eigen gezondheid en sociale ontwikkeling. En waar mogelijk zelfs met inwoners te sturen op een andere zorgvraag en behoefte, in samenwerking met relevante partners. De stichting dient derhalve de sociale samenhang en het welzijn van de samenleving te bevorderen. De stichting heeft vanuit de verbinding van sport, cultuur en jongerenwerk vele mogelijkheden om bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkelingen die gaande zijn in de samenleving en /of binnen het sociaal domein. De positionering en invulling van de te verrichten werkzaamheden dienen dan ook aan te sluiten bij de ambities uit ‘het sociaal domein’. Men draagt bij aan de visie dat iedere inwoner naar vermogen mee kan doen, dat men zich verbonden voelt en dat men het met elkaar kan redden. De gemeente Barneveld streeft ernaar dat inwoners zelf regie nemen. Waar dat voor bepaalde groepen niet mogelijk is werken partijen samen om die groepen te ondersteunen. Als dat niet toereikend is, kan men een beroep doen op de gemeente als vangnet. De stichting speelt een belangrijke rol in de invulling van dit uitgangspunt: ‘zelf-samen-gemeente’. Door te zorgen dat inwoners regie voeren en met partijen samenwerken, om daarmee te zorgen dat men minder een beroep hoeft te doen op de vangnet-functie van de gemeente.

De voornaamste doelgroep voor wie wordt gewerkt zijn de jongeren, maar uiteraard speelt het team ook een rol bij senioren, mindervalide mensen, verenigingen, instellingen en kwetsbare inwoners. De organisatie omvat circa 15 medewerkers.

Wil je meer weten?
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Olaf Horsman, Kwartiermaker Verzelfstandiging, 06-53621195. Voor vragen over de werving kun je contact opnemen met Jan Jaap Akse, Adviseur werving & selectie a.i., 06-28408945.

Word jij hier blij van?
Graag ontvangen wij uiterlijk 19 februari 2023 je motivatie en cv via de sollicitatiepagina. Het eerste gesprek vindt plaats op donderdagmiddag 23 februari 2023.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gewenste uren (Min-Max)

0 - 2