Voorburg

Lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van Stichting Het Rijnlands Lyceum is via Wesselo op zoek naar een ambitieus, kwaliteitsgedreven en toekomstgericht
27.06.2024
 • WO
 • 10-15 jaar
 • > 15 jaar
Wesselo

Functieomschrijving

lid College van Bestuur

De organisatie
De Stichting Het Rijnlands Lyceum biedt basis en voortgezet onderwijs op algemeen bijzondere grondslag in de regio Leiden en Den Haag. De stichting bestaat uit vijf scholen voor voortgezet onderwijs en drie scholen voor basisonderwijs. Met meer dan 7.500 leerlingen en bijna 1.200 medewerkers is de stichting Het Rijnlands Lyceum een middelgrote onderwijsorganisatie.

De stichting verenigt een aantal scholen meteen aanbod van Nederlands, tweetalig, Europees en internationaal onderwijs. De scholen zijn het Rijnlands Lyceum Wassenaar, het Rijnlands Lyceum Oegstgeest, het Rijnlands Lyceum Sassenheim, de International School of The Hague, de Europese School Den Haag en de Eerste Nederlandse Montessori School (ENMS) in Den Haag. De van oorsprong Nederlandse scholen in Oegstgeest en Wassenaar hebben inmiddels ook afdelingen waar internationaal onderwijs wordt aangeboden.

Plaats in de organisatie
Het College van Bestuur zal – met het oog op de bestuurlijke opdracht die er ligt – worden uitgebreid met een lid College van Bestuur. Naast de voorzitter College van Bestuur, Arjan Kastelein, is behoefte aan een bestuurder met deskundigheid op het terrein van onderwijs en kwaliteitszorg aangevuld met expertise op het vlak van IT/digitalisering en/of personeel/HRM.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, solide bedrijfsvoering, de schoolprestaties van de scholen en voor het overkoepelende beleid ten aanzien van financiën, personeel, IT en huisvesting. Het College van Bestuur legt gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht inzake het beleid, het onderwijs en de prestaties van Stichting Het Rijnlands Lyceum. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een Bestuursbureau.

Het College van Bestuur geeft leiding aan de scholen, de rectoren en directeuren en het bestuursbureau. Een eventuele verdeling van portefeuilles tussen voorzitter en lid wordt in goed onderling overleg definitief vastgesteld, mede afhankelijk van ervaring en voorkeuren. In ieder geval zal het zwaartepunt van de activiteiten van het lid van het College van Bestuur zich bewegen op de terreinen van onderwijs en kwaliteitszorg alsmede de zorg voor de Nederlandse scholen waarbij de voorzitter zich zal richten op financiën en de internationale scholen.

Resultaatgebieden

Samen met de voorzitter van het College van Bestuur heeft u de volgende collegiale taken en verantwoordelijkheden:

 • ontwikkelen en uitvoering geven aan de strategische koers van de organisatie;
 • ontwikkelen van de kaders voor onderwijs, kwaliteitsbeleid en de bedrijfsvoering en deze vaststellen, inclusief het organiseren van de benodigde expertise voor de realisatie c.q. de ondersteuning van de rectoren en directeuren;
 • in gezamenlijkheid leidinggeven aan de rectoren, directeuren en stafmanagers;
 • bevorderen van de kwaliteitscultuur en de samenwerking tussen de scholen onderling en die met het bestuursbureau;
 • adequate en consistente informatievoorziening zowel aan de interne als de externe toezichthouder, het afleggen van verantwoording aan hen over het gevoerde beleid, de kwaliteit van het onderwijs, de bedrijfsvoering en de afgesproken strategische doelstellingen.

Bij alle resultaatgebieden vraagt de internationale context extra aandacht.

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau, met een voorkeur voor een onderwijskundige achtergrond;
 • ruime ervaring als eindverantwoordelijke van een organisatie, bij voorkeur in het onderwijs;
 • ervaring in het verbinden van (onderwijs)inhoudelijke ontwikkelingen met bedrijfsmatige processen (HRM, digitalisering);
 • ervaring in een decentrale organisatie met een breed scala aan (internationale) stakeholders;
 • kennis van/inzicht in de wet- en regelgeving, bekostiging en governance in de sector onderwijs is een pre;
 • ervaring in een internationale omgeving en/of een organisatie met een grote diversiteit aan nationaliteiten is eveneens een pre.

Persoonlijkheidsprofiel

Als lid College van Bestuur voldoet u aan de volgende persoonsgebonden kwaliteiten:

 • u bent een inspirerend en gezaghebbend bestuurder met het vermogen gezamenlijk en schooloverstijgend beleid te initiëren, te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren;
 • u staat bekend als een bevlogen leider met natuurlijk gezag, die borg staat voor goed en modern onderwijs: u bent bereid tot het afstemmen met en verantwoording afleggen aan diverse belanghebbenden, zowel binnen als buiten de stichting;
 • u hebt kennis van of kunt zich verbinden met de niet-Nederlandse onderwijscurricula, met de andere achtergronden en culturen van leerlingen, ouders en medewerkers en weet in uw communicatie (ook in het Engels) en werkstijl hierin op passende wijze te variëren;
 • u hebt het vermogen vertrouwen te winnen en te behouden op basis van een heldere en toegankelijke stijl van communiceren;
 • u bent in staat op een heldere, transparante en kwaliteitsgedreven wijze leiding te geven aan ontwikkeling en uitvoering van het koersplan van de Stichting Het Rijnlands Lyceum;
 • als leidinggevende bent u in staat zowel sturend als ook delegerend, faciliterend, vragen stellend en luisterend op te treden. U toont hierin een goede balans tussen ruimte geven en aanspreken op gemaakte afspraken en bent in staat hiermee als voorbeeld te fungeren waar het gaat om leiderschap en ambitie;
 • u toont voorbeeldgedrag waar het gaat om teamgericht werken met een uitstekend vermogen te ‘binden en boeien’ en waar nodig coachend in te spelen op de vraag van leden van het directieteam;
 • u bent een bewezen bruggenbouwer met aansprekend leiderschap, die de eigenheid van de scholen stimuleert en de synergie binnen de stichting evengoed bevordert;
 • u beschikt over aantoonbare politiek-bestuurlijke sensitiviteit, bent gewend constructieve contacten te onderhouden met gemeenten, lokale bestuurders en met samenwerkingsverbanden.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl. Hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rijnlandslyceum.nl.