Amsterdam

Lid Raad van Commissarissen

Heb jij hart voor volkshuisvesting en wonen? Heb jij oog voor de leefwereld van de huurder? En kun jij vanuit jouw expertise nieuwe perspectieven bieden? We komen graag met je in contact!
08.07.2024
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Vast
Rochdale via ADJ

Functieomschrijving

Twee Leden Raad van Commissarissen (HRM profiel en Financieel profiel)
Amsterdam

Voor Rochdale is ADJ op zoek naar twee inspirerende, verbindende en innovatieve Leden voor de Raad van Commissarissen (RvC), waarvan één lid op voordacht van de huurdersvertegenwoordiging. Heb jij hart voor volkshuisvesting en wonen? Heb jij oog voor de leefwereld van de huurder? En kun jij vanuit jouw expertise nieuwe perspectieven bieden? We komen graag met je in contact!

Functieomschrijving
Als lid van de RvC houdt je integraal toezicht op het beleid van Rochdale en het functioneren van de Raad van Bestuur (RvB). Daarnaast vervul je de rol van werkgever voor de RvB. Naast toezichthouder, vervult de RvC de rol van adviseur en klankbord. De RvC kent drie commissies die ter ondersteuning van het toezicht zijn ingesteld: een auditcommissie, een renumeratiecommissie en een vastgoedcommissie. De RvC bestaat uit 6 leden. Behalve de reguliere 6 vergaderingen, nemen de leden ook deel aan werkbezoeken, strategische werksessies en aan een 2-daagse per jaar.

Functie-eisen

Als Lid Raad van Commissarissen beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
 • Sterke visie op hedendaags organiseren in een netwerkomgeving.
 • Sterke visie op de maatschappelijke rol van organisaties en het integraal opkomen voor de belangen van onze doelgroep.
 • Drive voor verbetering van de maatschappij en volkshuisvesting in het bijzonder.
 • Ervaring met integrale aansturing vanuit de opgave en in staat zijn dit uit te dragen, te inspireren en partijen te verbinden.
 • Netwerker: legt relaties op bestuurlijk en persoonlijk niveau.
 • Informatie en ideeën van buiten naar binnen kunnen halen.
 • Bewezen toezichthoudende ervaring in grotere organisaties.
 • Kennis van grootstedelijke problematiek.
 • Past in en zorgt voor behoud van diversiteit in Raad van Commissarissen.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:
 • Authentiek, onafhankelijk en integer.
 • Bestuurlijk en maatschappelijk sensitief.
 • Geeft vertrouwen, autonomie en ruimte.
 • Toegankelijk, pragmatisch en laagdrempelig.

Als geheel beschikt de Raad van Commissarissen over brede inhoudelijke kennis. Om deze kennis te blijven waarborgen, wordt specifiek gezocht naar twee leden die elk een achtergrond hebben en inbrengen op een van de volgende terreinen:

HRM en organisatieontwikkeling (lid renumeratiecommissie)
 • Je zal zitting nemen in de renumeratie commissie, hiervoor is een HR-achtergrond wenselijk, om zo de werkgeversrol richting Bestuur te kunnen vervullen.
 • Je hebt een achtergrond in organisatieontwikkeling.
 • Je hebt affiniteit met het sociale domein.

Financiën (lid auditcommisie)
 • Je zal zitting nemen in de auditcommissie, hiervoor is een stevige financiële achtergrond vereist. RC of RA is een pre.
 • Je hebt affiniteit met het sociale domein.

Eén van de twee leden zal ook zitting nemen in de huurderscommissie, je kan je dan ook herkennen in het huurdersbelang.

Organisatie
Rochdale staat als een huis en tegelijkertijd blijft het belangrijk elke dag de juiste prioriteiten te stellen. Rochdale huisvest meer dan 80.000 bewoners en heeft ruim 38.000 woningen om te onderhouden en nog velen daarvan te verduurzamen. Daarnaast heeft Rochdale een enorme bouwopgave. Het versterken van de buurten is uitgangspunt voor de sociale kant, maar net zo goed voor de ontwikkeling en het onderhoud van het vastgoed en de dienstverlening naar de bewoner. Ook met bouwprogramma’s en inzet van bedrijfsonroerend goed draagt Rochdale bij aan sterke buurten.

Rochdale heeft 500 zeer betrokken medewerkers. Rochdale is laagdrempelig, medewerkers hebben autonomie en regelruimte om te doen wat goed is voor de buurt. Samen maken zij Rochdale tot een woningcorporatie die goed op de kaart staat in de regio Amsterdam. Meer informatie over Rochdale vind je hier: www.rochdale.nl/opkoers

Bezoldiging
De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de leden van de RvC vast met inachtneming van de Honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Procedure
Bij de werving en selectie laat Rochdale zich bijstaan door het bureau ADJ. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van ADJ.

ADJ gelooft in de kracht van verschillende achtergronden en perspectieven. Daarom nodigen wij kandidaten die hieraan een bijdrage leveren van harte uit te reageren.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 26 augustus tegemoet.

Voor deze procedure zijn vooralsnog de volgende data vastgelegd:
 • Interviews met kandidaten door ADJ – week 36 + begin week 37.
 • Voordracht kandidaten aan selectiecommissie – week 37.
 • Selectiegesprekken Rochdale – maandag 16 en maandag 23 september.
 • Gesprek met de overige RvC-leden op 26 september.
 • Voorgenomen besluit tot benoeming in vergadering RvC – 3 oktober 2024.
 • Benoeming en starten als lid RvC – 1 januari 2025.

Contactpersoon
Maarten Aardoom, bereikbaar via mailadres: maarten@adj.nl en telefoonnummer: 06-55717739.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Gewenste uren (Min-Max)

<20