Emmen

Lid Raad van Commissarissen

Bedrijfsvoering/ financieel

21.02.2024
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Vast

Area Reiniging

Functieomschrijving

Plaats in de organisatie
De Raad van Commissarissen bestaat uit twee leden en een voorzitter. De leden en voorzitter worden benoemd voor een periode van vier jaar waarna 1 keer verlenging mogelijk is.

Twee keer per jaar vindt de Algemene vergadering van aandeelhouders plaats waarin de begroting en de jaarrekening, op voordracht van de RvC, goedgekeurd worden.
De RvC heeft minimaal vier keer per jaar een RvC vergadering.
Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen de RvC en de OR.
De voorzitter van de RvC heeft periodiek overleg met de directeur/bestuurder.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Namens de aandeelhouders toezicht houden op de uitvoering van het strategisch plan en beleid van de directie en op de financiële- en bedrijfsvoeringszaken binnen de vennootschap.
 • Sparringpartner zijn van de algemeen directeur m.b.t. de onderdelen finance en bedrijfsvoering .
 • Begroting goedkeuren van de onderneming.
 • Voordragen van de jaarrekening ter vaststelling aan de aandeelhouders in de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
 • Bewerkstelligen van een goede verbinding tussen het strategisch plan en het jaarplan.

Functie-eisen

PROFIEL
Als lid van de Raad van Commissarissen beschikt u over brede financiële ervaring alsmede kennis van bedrijfsvoering in een commerciële omgeving. U bent een verbindende en ondernemende teamspeler. Daarnaast heeft u affiniteit met governance en met bedrijfsontwikkeling. U staat de directeur/bestuurder als sparringpartner terzijde. Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring met relevante kennis en ervaring van bedrijfsvoering is relevant.
Tevens belangrijk:

 • Een relevant maatschappelijk en commercieel netwerk.
 • Het bestuurlijke speelveld overzien en begrijpen.
 • Kennis van bedrijfsvoering en financiën.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Affiniteit met de circulaire economie en regio.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

 • Onafhankelijk
 • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit
 • Integer
 • Strategisch denkvermogen
 • Boardroom ervaring
 • Verbindende persoonlijkheid
 • Inzicht in verhoudingen binnen en tussen bedrijven/gemeenten en de maatschappij teneinde een belangrijke rol in de doorontwikkeling van de onderneming te kunnen spelen

Bedrijfsomschrijving

Area Reiniging (Area) is in 2006 ontstaan uit de gemeentelijke reinigingsdiensten van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen en is sindsdien een naamloze vennootschap. Area is de lokale afvalinzamelaar en reiniger. Betrokken en begaan met de regio Drenthe. Bekend en bemind. Vertrouwd voor inwoners. Want Area is al sinds 2006 zichtbaar in het straatbeeld. Met afvalinzamel- en reinigingswagens. Area is er ook voor de commerciële sector. Voor bedrijven, instellingen en kantoren. Daarnaast verzorgt Area de gladheidsbestrijding en projectmanagement VANG (van afval naar grondstoffen). Ook verzorgt Area de afvalinzameling voor gemeente Oldambt. Area is een ondernemende, innovatieve en maatschappelijke organisatie. Dagelijks zetten 160 medewerkers zich met volle overtuiging en passie in.

Missie : Afval is waardevol, samen verduurzamen. Door het op de juiste manier in te zamelen, te scheiden en te verwerken wil Area bereiken dat zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt.

Area is een maatschappelijke organisatie. Zo vindt Area het belangrijk om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een fijne en veilige werkomgeving te bieden. Daarnaast gaat Area zorgvuldig om met maatschappelijk geld. Ze stelt zich ten doel om zo min mogelijk omzet te maken en hiermee de afvalheffing zo laag mogelijk te houden.

Focus op herbruikbare grondstoffen en samenwerking met strategische partners zijn de pijlers van de strategische koers. Door afvalvermindering en samenwerking kan de omslag naar de circulaire economie versneld worden en tegelijkertijd kan een verdere kostenvermindering gerealiseerd worden. Samenwerking leidt tot gegarandeerde, kostenefficiënte en hoogwaardige recycling van steeds meer herbruikbare grondstoffen.

Naar de website: https://www.area-afval.nl

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Renate van der Zijl
06-53309186